maandag 16 oktober 2017

Oprotten nep-minister Markie: geen vertrouwen in toekomst met Rutte-3; 'daadkrachtig en ambitieus' = 'lulletje rozenwater en maar-niet-heus'...!
Waarom antwoordt Rutte niet zelf en antwoordt Blok evenmin?


Omdat zij de leugens van hun kliek ook niet meer kunnen uitleggen;

   oprotten dus, Markie Mark!

Je mag eerst nog 1 keertje naar de Toppers en dan jarenlang 'op water en brood' in de Extra Beveiligde Inrichting te Vught. 

  • Daar kunt u dan desgewenst 'in de douche uw zeepje laten vallen'...


Volhardend vader en recht-zoekend burger


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum

stoppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:

1. Klachtbehandeling door NOvA/ Wan-Orden en Raad/ Hof van Discipline is misdadig!

2. Politie en OM weigeren 100% bewezen! criminele ‘burgemeester’ Duiven te vervolgen!

3. Rutte delegeerde naar minister Blok die blijft zwijgen en de politiek verlaat…schokkend!
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)


Tav. minister-president drs. M. Rutte (VVD)

Binnenhof 19,
2513 AA Den Haag,
Postbus 20001
2500 EA Den Haag,
Telefoon: +31 70 3564100

(Nog/ weer?) minister-president Mark Rutte,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


1. Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. pikt het niet dat zowel minister-president Rutte alsook minister Blok van ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’

d.d. 02-07-2017 aangeschreven werd ter zake het hof van discipline/ NOvA die weigerde om de wet uit te voeren (zie bijlage 1).


2. Vervolgens, d.d. 10-08-2017 = pas 5 weken later, zond dhr./ mw. Nawijn een ont-vangstbevestiging namens Rutte waarin gemeld werd dat ‘met het MinVenJ afgestemd was dat van Blok/ MinVenJ een inhoudelijke reactie - ingrijpen is vereist! - zou komen.'


3. Van het MinVenJ, ook aangetekend verzonden, werd echter geen ontvangstbeves-tiging en ook geen enkele reactie ontvangen, laat staan dat minister Blok ingreep bij - 100% bewezen - crimineel ‘hof van = sof zonder discipline’… schokkend!

De minister is namelijk de enige toezichthouder op realisatie van de - wettelijk vereiste! - behoorlijke klachtbehandeling door de NOvA/ hof van discipline…

wat - in deze casus zeker! en vele andere zaken ook? - nu juist niet werd gerea-liseerd!


4. Blok deed helemaal niets en Rutte controleerde niet of zijn opdracht werd uitge-voerd… wat toch makkelijk na te vragen is in de ministerraad:

  • He, Stef… heb je die Groenendijk al geantwoord?’…’eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihihahahadat hebben we toch samen weer mooi opgelost, Stef!’; zo moet het ongeveer gegaan zijn, nietwaar?!


Want: minister Blok en het ministerie van VenJ zwijgt…

maar bevestigt wel in de media dat Blok binnenkort de politiek gaat verlaten.

Dit zonder Groenendijk te antwoorden en zonder in te grijpen bij een crimineel sof zonder discipline

hoewel Rutte/ ministerie van Algemene Zaken daartoe opdracht gaf!


Ergo: muiterij in kabinet Rutte-2… Blok schoffeert Rutte en Vrouwe Justitia waarmee Groenendijk ‘de lul’ isw? No way! Dat pikt Groenendijk niet van die lulletjes-rozenwater!

  • Onmiddellijk ingrijpen is vereist en dat is beiden al sinds d.d. 02-07-2017 bekend.

Niet ingrijpen = ontmaskerd als een stelletje slechte toneelspelers = volksverraders!


5. Mag Groenendijk u ook herinneren aan die 100% criminele nep-‘burgemeesterDe Lange in het gemeen-te huis op het Willem-Alexanderplein 1 te Duiven in Gelderland die mijn drie dochters die in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht stonden van gi-Samen Veilig Midden Nederland, zoals door de rechtbank te Arnhem/ mr. Van Son in hun belang geacht was, maar des-ondanks op verzoek van de ‘moeder’/ Solvig S. d.d. 27-06-2017 uit het bevolkings-register werden geschreven (van de BRP naar het RNI-deel) en aldus ‘groen licht’ ge-geven werd voor huidige, 3e internationale kinderontvoering!


Schokkend!

  • De gemeentelijke overheid verleende medewer-king aan 3x kinderontvoering en negeerde de geldende ots-beschikking! Onacceptabel;

de rechter bepaalt


niet de gemeen-te, niet de ‘moeder’, niet SVMN/ Marieke K. en Scholtus S. en niet de zeer bijzondere curator Hopmans.

Althansin een rechtstaat is dat zo.


6. Vereiste strafaangifte werd gedaan maar anonieme! politie Zeve-naar meldde ‘na overleg met een anonieme! officier van Justitie’ die niet ook maar in behandeling te nemen! Ergo: OM en politie dekken een 100% criminele ‘burgemeester’/ gemeen-te Duiven en weigeren de wet uit te voeren

internationale kinderontvoering en misdadige overheidsdienaren wordt niet bestreden maar juist gesteund! Precies de omgekeerde wereld.


Ook de politie Zeve-naar en het OM blijken niet de wet/ Vrouwe Justitia en het volk te dienen maar

enkel en alleen de criminele ‘elite’/ burgemeester…

onacceptabel! Schokkend.7. Kortheidshalve wordt (andermaal) expliciet verwezen naar recente publicaties:

d.d. 01-09-2017: ‘ Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie crimi-nele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken! Een blok-aan-ons-been!

d.d. 02-09-2017: ‘Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderont-voering mogelijk; deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!

d.d. 02-09-2017: ‘Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!’

d.d. 16-09-2017: ‘Gatverdamme: OM/ Van der Burg dient Vrouwe Justitia niet; heeft 'schijt aan de wet'. Het OM 'poept op mijn = alle kinderen'... (in figuurlijke zin)!’

d.d. 25-09-2017: ‘Beste burger met volle blaas (v/m) en boze agenten; welke boom zoekt u het liefste uit om aan-/ onder te zeiken? Neen; 'Akerboom' is geen boom!’

d.d. 09-10-2017: ‘Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok. Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!’


Ervan uitgaande ‘mini-ster-president?’ Mark Rutte naar behoren te hebben bericht, verblijft met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo:
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Bijlagen:

1. Brief GRN d.d. 02-07-2017 ingrijpen vereist!
2. Brief MinAZ/ S.J. Nawijn d.d. 10-08-2017

Verzending:
Deze brief werd  d.d. 09-10-2017 ondertekend, per aangetekende post aan Rutte (AZ) gezonden.


Leest/ kijkt u ook recente publicaties met nadere achtergronden:d.d. 12-08-2017:


'Middelvinger naar 'minister-president of landverrader' Mark Rutte & Co... verdedig je 'Vrouwe Justitia' of 'laat je 3 ontvoerde meiden in de steek'?!'


d.d. 18-08-2017:

'Demmink onschuldig? Rutte geen homo? Eerlijke, weldenkende Neder-landers weten wel beter; Vrouwe Justitia wordt te Arn-hel gekneveld...!'


d.d. 30-08-2017: 'Totaal ongeloofwaardige Rutte; doe het volk een plezier en rot op! Ga svp. de eendjes voeren...! U bent een nep-'minister-president' die NL verraadt!'


d.d. 29-09-2017:

'Jeanine - Jea-nein-e! Rutte, Blok, Hennis, Plasterk enz. zijn... zo nep als wat! Drie kinderen werden ontvoerd en Rutte beloofde actie maar... niets!'


d.d. 09-10-2017:

'Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok. Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!'


d.d. 10-10-2017:


'Als Rutte het over 'eerlijk delen' heeft... dan kan dat niet kloppen! Heel Holland kiepert misbaksel Rutte-3 in de vuilnisbak; nieuwe verkiezingen!'

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia