vrijdag 27 oktober 2017

Grapperhaus-valt-in-duigen: getuige Holleeder niet beschermd en Raad vd. Kinderbescherming poogt kinderontvoering in de doofpot te stoppen!


Astrid Holleeder: beveiliging moet anders - The POST Online 27-10-2017, 6:17 Tags: Binnenland

',,Getuigen die niet naar het buitenland kunnen, moeten worden geholpen om te overleven'', zegt ze in het interview. ,,Stel dat een advocaat of notaris wil getuigen, geef die mensen dan een vooruitzicht, een toekomstplan en regel huisvesting en vervoer. Als je niet naar het buitenland wil of kan, moet je dan maar een schietschijf zijn?'''

De Telegraaf d.d. 27-10-2017:


Mijnheer Grapperhaus:


 • 'vindt u dat kinderen in NL door de RvdK beschermd worden?

Let wel: de Raad voor de Kinder'bescherming' is onderdeel van het ministerie van Justitie? en Veiligheid! 
Vergelijk dat nu eens met de schokkende praktijk:

Directeuren Jansen en Roeters laten kinderen in de steek; RvdK ontmaskerd!d.d. 30-08-2017:

'Raad voor de 'Kinderbescherming' maakt meer kapot bij onze kinderen.. dan je lief is!


Maar... als je daarover - uiteraard - komt klagen, dan wordt je de deur uitgegooid en reageert de Rvd Kinder'bescherming' niet op aangetekend verzonden brief ter zake:

Lees/ luister verder: terugbellen door...

- een andere, 'administratief medewerker' dan net beluisterd, maar duidelijk is dat zij 'vooruit geschoven werd' door haar baas? die als secondant 'ernaast zat' (duidelijk te horen op 33 seconden) van -

de RvdK onder de brief van GRN d.d. 09-09-2017:


dr. Benjamin Jansen ---> 
Betreffende brief GRN aan Rutte, aan MinJenV en Rvd Kinder'bescherming':


Rutte, Blok, Dijkhoff, Roeters, Jansen,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

volhardend vader en rechtzoekend  burger drs. E.M. Groenendijk MSc. meldt het volgende en eist:

   onmiddellijk ingrijpen,


uiterlijke reactie d.d. 12-09-2017…

 • of landelijke ‘pek en veren’-campagne zal gestart worden!


1. mbt. NOvA, Orde van Advocaten Rotterdam/ Zeeland-W.- Brabant, hof v. Discipline:


d.d. 02-07-2017:

brief Groenendijk aan Rutte en Blok

- onmiddellijk ingrijpen vereist na bewezen on-behoorlijke, onwettige en onacceptabele gang van zaken bij de lopende klachtbehandelingen jegens de;


zeer bijzondere ‘moeder-curator’ Hopmansex-deken Van Empel, deken Meijer.

Tevens wordt andermaal verwezen naar geconstateerde, bewuste verzaken van en onbehoorlijke/ onwettige afwijzing door het ‘hof van’ = sof zonder Discipline/ o.a. Zuidema en aldus vereiste - onmiddellijke- ingrijpen door het Ministeri!

Dit conform de Raad voor de Rechtspraak/ Bakker, Hiemcke en Van Dijk die meldde ‘niet-ontvankelijk’ te zijn = niets kunnen doen en naar uw Ministerie verwees!

- zie publicaties d.d. 16-08-2017:

 • PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht?spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!


d.d. 10-08-2017: Nawijn namens drs. Rutte

 • ‘met het Ministerie van VenJ is afgestemd dat u van of namens de verantwoordelijke bewindspersoon zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt.’

Dat is inmiddels 4 weken geleden en - nog steeds -
geen reactie van Blok en/ of Dijkhoff…Hoe kan dat nou, Mark Rutte, in een ‘rechtstaat’…

 • die bestaat helemaal niet in NL! - 

waarom antwoordt het MinVJ (weer) niet?

 • Keihard betrapt; het is 1 grote nep! -
2. ter zake de criminele gemeen-te Duiven en het Paleis van Misdaad te Arn-hel:


En hoe kan het dat... de 100% criminele burge-meester De Lange en trawanten (nog) niet werden opgepakt ondanks hun bewezen medewerking aan de huidige 3e, internationale kinderontvoering en negeren van toen geldende  ots-beschikking van de rechtbank Arnhem/ familierechter mr. Van Son?


d.d. 01-09-2017:

 • Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie criminele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken! Een blok-aan-ons-been!


d.d. 02-09-2017:

 • Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!


De wet geldt toch voor iedereen en...

ook de overheid dient zich te houden aan het laatste, beslissende woord van de rechter;

daar kan de gemeen-te Duiven zich niet aan onttrekken!


Uw collega minister, dr. Plasterk bewees zelf misdadig ‘poep in de ogen te hebben’ gelet op zijn - onjuiste! - bewering dat er niets verkeerds, laat staan strafbaars ontdekt werd na zijn ‘onderzoek’’:

publicatie d.d. 18-10-2016:

 • Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel; hij wil kinderontvoering mogelijk makende gemeente Duiven niet aanpakken... nu optreden of aftreden?!


Ook brengt Groenendijk de ‘verloren’ = nooit gezonden brief van het MinVenJ waarnaar het Kabinet van de = niet-mijn, koning verwees in herinnering en Willem-Alexander die 3 burgerprinsessen keihard in de steek liet:
3. ter zake de Raad voor de Kinderbescherming’/ Roeters en Jansen 


In reactie op het smerige- ‘Groenendijk vindt u 3x een misdadiger’- gesprek d.d. 08-09-2016 bij de RvdK te Arnhem en uw arrogante brief d.d. 21-09-2016/ dr. Jansen verwijst Groenendijk allereerst naar de recente publicatie:

d.d. 30-08-2017:

Raad voor de 'Kinderbescherming' maakt meer kapot bij onze kinderen.. dan je lief is!

 • Ze liet 3 meiden ontvoeren tijdens ots = SVMN; deed niets!

Vervolgens maakt Groenendijk openbaar dat de persoon die zich d.d. 08-09-2016 uitgaf als zijnde dr. Jansen

helemaal niet leek op de foto van hem op uw site!


Het was een man met baardje die ook zonder niet dezelfde was als op de site maar wel meldde dr. Jansen’ te zijn… bedrog?! Was de persoon met wie Groenendijk het gesprek voerde… dezelfde ‘man met eng baardje’ van de SKJ? Daar leek hij namelijk ver-dacht veel op…!

Uiteraard zal, zoals gemeld, uw ‘wij laten 3 NL kinderen die t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht stonden van de gi ‘Samen Veilig Midden-Nederland d.d. 27-06-2016 door de ‘moeder’ naar het buitenland ontvoeren en dan zijn wij van Groenendijk af….’- brief openbaar gemaakt worden.


Hetzelfde geldt voor de gemaakte, integrale audio-opname van ons gesprek waarin Groenendijk voor iedere dochter 1x;

dus 3xik vind u een misdadiger!’ noemde

- de waarheid mag, neen moet gezegd -

en vervolgens uit het gebouw werd gezet


zonder tegenbericht binnen 3 dagen na heden mag Groenendijk ervan uitgaan dat de RvdK geen bezwaar heeft tegen deze wijze van transparantie = de waarheid en niets dan de waarheid. U heeft toch niets te verbergen... of wel?


Hoe kan dat nou, Roeters en Jansen, in een ‘rechtstaat’...

 • die bestaat helemaal niet in NL!

-
...waarom deed de RvdK niets bij 3e kinderontvoering?

 • Keihard betrapt; het is 1 grote nep! -


   Nieuwsbericht RvdK | 14-07-2017 | 12:48

   Theo Lodder, Sascha Ruster, Benjamin Jansen en Eveline
   Schurink treden per 1 oktober als directeuren in dienst bij de Raad voor de 
   KinderbeschermingNaast algemeen directeur Annette Roeters is hiermee het
   team compleet. Met deze verandering operationaliseert de RvdK een nieuwe mana-
   gementstructuur; de 5-koppige directie vervangt de oude structuur van tien regio-
   nale directeuren.


‘Oude wijn in nieuwe?, beschimmelde zakken’…

 • geen verbetering maar voortzetting van emotionele kinder- en (vader) mishandeling van overheidswege, aldus Groenendijk.


Gepast, onmiddellijk ingrijpen is vereist… in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia. Uiterlijk d.d. 12-09-2017 of het volk gaat u zelf met pek en verennaar de EBI brengen!


Ervan uitgaande de ‘regering’/ Rutte, Blok, Plasterk, Dijkhoff en Raad voor de Kin-der’bescherming’/ Roeters, Jansen aldus naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft in afwachting van uw reactie per ommegaande

met volhardende ‘groet’, 

drs. E.M. Groenendijk MSc. - vader, burger, schoolmeester, publicist
Luctor et emergo – in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


RvdK belt terug, doet beloftes maar komt die niet na en zwijgt verder:


Gebroken belofte van 'administratief medewerker':


Heeft het regiokantoor Arnhem/ Jansen inmiddels 'contact opgenomen met het landelijke bureau' in Den Haag/ Roeters (2 min. 16 sec. en .58 sec.)?

 • 'Van daaruit wil ik dan morgen verder met u praten' (2 min. 27 sec.)


En hoe zit het nu met de (vermeende) persoonsver-wisseling bij de Raad voor de Kinder'bescherming' waar Groenendijk gezegd werd door dr. Jansen te zijn 'welkom' geheten maar de persoon in het 'overleg'gesprek niet op de foto van regiodirecteur Jansen leek...


het was hoogstwaarschijnlijk...

een 'derde persoon' = man met 'eng zwart baardje'?! (3 min. 44 sec.)

Dezelfde man die bij de SKJ tijdens de schorsing van de gewraakte klachtzaak overleg voerde met de nep-'rechter' Jacquemijns en tegenpartij - o.a. 'moeder'-voogd Marieke K. en niet-geregistreerde team'leider' Steven S. - maar niet met Groenendijk?

Duidelijker kan de collusie tussen 'rechter' = SKJ en 'beklaagde' = SVMN niet zijn!


 • 'Ik laat in ieder geval morgen = d.d. 25-10-2017 iets van mij weten' (4 min. 52 sec.)...

U raadt het al... het is nu d.d. 27-10-2017 en nochtans werd van de RvdK NIETS vernomen. Nutteloos en niet goed, maar wel begrijpelijk is het dan dat er veel (groot-) ouder(s) zijn die...

 • heel erg boos zijn op die nep-Raad voor de Kinder'BESCHERMING'?!
Voor alle duidelijkheid:

GRN wierp niet deze, eerste, steen... maar is het helemaal eens met die (bak)steen-gooier:

 • de RvdK beschermt geen kinderen, maar laat ze juist stelen!


 • Onmiddellijk opdoeken die criminele tent en de verantwoordelijken jarenlang 'op water en brood' naar de EBI Vught!


Bent u het daar mee eens? Svp. delen delen delen dan... mijn oprechte dank daar-voor! Wordt vervolgd.


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia