zondag 27 augustus 2017

Helaas ziekelijk-egoistische moeder/ Solvig S. ontvoerde onze 3 dochters al 3 keer, sinds 27-06-2016 uit Duiven... daarvoor uit Hilversumse Meent!Video-1...


Video nrs. 2 t/m 5 onder de (zeer korte) toelichting van 1e, internationale...

- van de Meent naar LeipzigDuitsland -en de 2e, nationale kinderontvoering...

         door de 'moeder' mw. Solvig S.

   - met criminele medewerking van o.a. het AMK/ BJZ
   Noord-Holland en BJZ-Gelderland -

...naar Duiven/ Gelderland.

Een overzichtsvideo met korte uitleg van het 'gehele ouderlijk- wordend tot een jarenlang conflict met de overheid' volgt zsm...


Lees/ kijk: (inter)nationale ontvoering van onze drie dochters uit de H'sumse Meent:


Hoe 3 NL-kinderen tot 2-maal toe met criminele overheidshulp uit de Hilversum-se Meent - tegen Bussum aangebouwd - werden ontvoerd door de 'moeder':


1) de 1e keer besloot de - helaas ziekelijk-egoistische, 'moeder' - mw. Solvig S. - onze drie dochters LinaJördis en Imke van de Wandelmeent naar Leipzig te ontvoeren.


Na bijna 10 jaar - gelukkige? kennelijk niet - relatie en drie lieve, gezonde en zeker gelukkige kinderen verder, besloot zij de relatie te verbreken en onze meiden zonder toestemming van de basisschool 'de Sterrenwachter' en met vooraf aangekondigde aangifte van kinderontvoering  (= onttrekking aan het, toen nog wel, vaderlijke gezag; art. 279 Sr.) desondanks 1 week voor de zomervakantie in 2008 naar Duitsland mee te nemen.

Deze volhardend vader en recht-zoekend burger, drs. E.M. Groenendijk MSc., oftewel 'PapaErik' meende dat zij - alleen - naar Duitsland (en toen vriendje Steffen S.) kon gaan, maar dat de kinderen in Nederland hun thuis hadden.

Dan zou Groenendijk als docent in deeltijd kunnen gaan werken en na schooltijd steeds voor de kinderen thuis zou zijn (toen: net nog 6, 4 en 2 jaar); graag zelfs, maar dat wilde mw. S.S. niet; zij wilde met de kinderen naar 'Ihre Heimat' - zij is Duitse - en vader Erik 'stond maar in de weg'.

Zij besloot de uitkomst van de bodemprocedure niet af te wachten en 'opeens weg' te zijn... met onze drie meiden. De 1e zomervakantie die 'de meiden' en hun vader door de neus werd geboord en doordrammen van 'haar belang?'

  • over de ruggetjes van de kinderen en de op(rechte) vader-rug...

het ouderlijk conflict - helaas - op ernstige wijze geëscaleerd door het on-moederlijke wangedrag van mw. Solvig S.!Na gedane aangifte van kinderontvoering - zelfs de wijkagent meldde toen: 'ik kan mij goed voor-stellen dat die vader enorm boos is' - maar waar niets mee gedaan werd en het aanspannen van een kort geding door de vader...

- kosten: 3.000,- euro; of u maar even betalen wilt/ kunt? -...met dreigende veroordeling van mw. Solvig S. besloot zij 'dan maar terug te komen' en dreigde vervolgens met:

  • 'Ich musste schlucken... dass ich nicht nach Deutschland gehen konnte, jetzt bist du dran! Ich sorge dafür dass du die Kinder (onze dochters!) ...nie mehr siehst'

       = 'ik moest slikken dat ik niet naar Duitsland kon gaan,
       nu ben jij aan de beurt. Ik zorg ervoor dat jij de kinde-
       ren nooit meer ziet.'


2) bij de 2e kinderontvoering was inmiddels het Algemeen Meldpunt Kindermishan-deling/ Bureau Jeugd'zorg' Noord-Holland (BJZNH) betrokken die op de meest smerige wijze...

   - nu wordt: mw. Gwen C. genoemd die als'net-afgestudeerde, midden 20-er (toen/
   nu? m.i.) zonder eigen kind(eren) in de zielige = leugenverhalen van de 'moeder'
   trapte en -

...samenspande met mw. Solvig S. en middels meest smerige - en 100% ongegronde! laat dat duidelijk zijn - beschuldiging met onze drie meiden eerst 3 maanden in een 'BlijfHuis' in Vlaardingen vertrok, vervolgens...

   - nadat hun k#tsmoes door vader ook juridisch bestreden was en het overdrachts-
   rapport veranderd moest worden (2x in NL) maar ondertussen de uitgebreide zorgre-
   geling met op vrijdag ook een papa-schooldag (brengen en halen; leuk!) met aan-
   toonbare leugens van BJZ-Gelderland geminimaliseerd werd en -


...de vader 'maar moest slikken dat de kinderen naar Verweg-vanpapastan = Duiven' ontvoerd werden op grond van - aan-toonbare - leugens en bedrog! Nou, dat deed hij dus niet want...

  • niet in het belang van onze kinderen! 

Niet naar Duitsland (> 600 km!) en niet naar Duiven (> 80 km) maar 'gewoon' terug naar de Hilversumse Meent en samen spelen, samen delen = nakoming van de uitgebreide zorgregeling. Onze meiden hebben namelijk beide ouders nodig om tot gezonde en gelukkige volwassenen te kunnen opgroeien...

...dat zijn hun mama en zeker ook hun papa.


  • PapaErik, de enige en echte vader van drie super-meiden!


Maar 9 jaar later...

wist mw. Solvig S. bovenstaande dreigement, na jarenlange medewerking van een 100% bewezen; criminele overheid...

= jeugd'zorg' SVMN/ moeder-voogd Marieke K. en team'leider' Steven S.; de 'zeer bijzondere' moeder-curator Hopmans; de politie te Bussum, Duiven en Zeve-naar, het Openbaar Ministerie en meer dan 50 zogenoemde 'rechters';

...nochtans te realiseren: schokkend!

Dat is: 'misdaad tegen kinderen/ hun vader loont' - werkelijke agressor; 'moeder' Solvig S. van overheidswege gesteund en misdadig gedrag werd beloond! Dat is de:

  • feitelijke = onacceptabele gang van zaken in 'recht = krom'-staat.

Zeker niet 'in het belang van de kinderen'. Maar diep-triest; dit is pure emotionele kindermishandeling = ons PAS-familiedrama sinds 2008...


Dan begrijpt u, ook zonder alle links naar bewijs-documenten, zeker dat dit niet kan. Niet in het belang van de kinderen was/ is.

Alleen 'goed' voor de 'moeder'; die eretitel verdient mw. Solvig S. allang niet meer!

  • De waarheid en mijn echte liefde voor onze drie dochters duurt echter het langste...In de Hilversumse Meent woonden wij, vlakbij Bussum en lekker in het groen:

Video-2: 


Video-3: 


Video-4: Video-5: Wordt vervolgd...

Vanuit Amsterdam naar de H'sumse Meent: het begin van het einde...d.d. 22-08-2017:

'De meiden zijn alle 3 in Amsterdam geboren;
de oudsten wel 3-hoog maar niet op 'n gracht.

De derde schat kwam - gezond en gewenst! -
ivm. 'medische indicatie' in het ziekenhuis erbij...'d.d. 24-08-2017:

       'U werkt zich de pleuris
       - zij leven als vorsten;

het gewone volk wordt bedonderd door...

       de 1% regerende;'Super-Rich' en 
       hun parasiterende 19% uitvoerders!'

  • Herkent ubehorende tot de andere 80% , dit ook? Sta zelf op... dank u!Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia