maandag 17 juli 2017

Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie? Wie ondermijnt er nu wat? Dient het OM wel de rechtstaat of alleen 'de elite'?!
Wie is - in theorie - verantwoordelijk voor 'boeven vangen' in NL? Het OM:


Taak OM'Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het OM = Openbaar Ministerie te maken. Het OM is de enige instantie in NL die verdachten voor de strafrechter kan brengen.

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgdDaarvoor wordt samen-gewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

De officier van justitie leidt het opsporingsonder-zoek. Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd; boetes moe-ten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed uitgevoerd.

Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.'


Organisatie OM: 'Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondisse-menten. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden beroepen tegen verkeersboetes door het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld. Op 10 arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, jaarlijks honderdduizenden zaken. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de OM-vertegenwoordiger: 'advocaat-generaal'. De arrondissementsparketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van het Ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal.


De landelijke OM-leiding berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag.

<---             minister S. Blok

De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM.

Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging.'


College van procureurs-generaal:

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke OM-opsporings- en vervolgingsbeleid.

Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samen-hang, consistentie en kwaliteit.

Het College bestaat uit 3 tot 5 leden. Samen met staf vormt het College het Parket-Generaal = landelijke hoofdkantoor.


voorzitter mr. G.W. van der Burg;

mr. A.H. van Wijk;         prof. dr. mr. M. Otte        en drs. J.G. Pot.

 


In de volksmond gaan er diverse typeringen over deze vier-op-een-rij-in-Den-Haag' de ronde... maar die zal Groenendijk hier nu niet vermelden om 'smaad-en-laster/ belediging?'-problemen te voorkomen.
'De praktijk': meten met 2 matenvriendjespolitiek = criminele organisatie!Mooi hoor; die juridische theorie/ wetten.. alleen' erg jammer'
- onacceptabel - dat die in de praktijk nu juist...

...niet nagekomen wordt.

 • Waar - reeds 100% bewezen! - overheidsmisdadigers helemaal niet door het OM vervolgd worden... maar juist worden beschermd tegen die strafvervolging.

De omgekeerde wereld!


En ja, dat kan deze Groenendijk ook onomstotelijk bewijzen:


Het OM weigert in deze casus = diep-triest PAS-familiedrama o.a. om de 100% criminele (nog) 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland te vervolgen die 3 kinderen - mijn drie dochters! - op verzoek van de 'moeder' Solvig S. tijdens lopende ondertoezichtstelling - zoals door de rechtbank Arnhem in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 in hun belang was geacht - d.d. 27-06-2016 uit het bevolkingsregis-ter (van de BRP naar het RNI) liet schrijven!


Aldus direct tegen het oordeel van de rechter ingaand en 'groen licht gevend' voor de huidige en 3e, inter-nationale kinderontvoering!

'U' wordt, niet, 'bedankt'... 'heren';
De Lange/ Papjes en Hoogstraten; mede namens mijn NL-dochters!

Uiteraard werd aangifte gedaan van hun 'misdaad tegen de kinderen (en vader/ burger Groenendijk) en tegen Vrouwe Justitia' werd  en 'zij' gaan verantwoording afleggen... o.a. naar het wetboek van Strafrecht; wordt - ook letterlijk - vervolgd.

 • Althans... dat zou je toch denken en mogen verwachten? Ja, dat dacht en verwachtte Groenendijk ook. Maar neen; andermaal... vergeefse 'hoop'!Echter: tot op heden gebeurde niets.

Sterker nog;

 • de politie en het OM weigerden de criminele De Lange aan- = op te pakken en deden er alles aan om hem 'buiten schot te houden'.


Dat zijn de - s
chokkende - feiten!


Lach hoe die gemeen-te Duiven zich poogt te verkopen...

met als 'beste reclame':

hun criminele (nog) burgemeester De Lange:Resultaten bereiken... ten koste van drie kinderen en Vrouwe Justitia!

 • Gelderland levert Duivelse streken; gatverdamme!

Ipv. 'oppakken'... beschermen politieOM de 100% criminele burgemeester!Waarom wordt deze evident hypocriete De Lange niet 'gewoon' opgepakt?!

Juist een burgemeester dient toch 'het goede voorbeeld' te geven?

Waarom worden criminele overheidsdienaren niet vervolgd; de wet geldt toch voor iedereen?

Jaja... neen dus! • Waar was/ is die criminele gemeen-te Duiven...

'in kindsnaam' mee bezig (geweest)


Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie en de Nationale politiedat was, is en blijft... onacceptabel.Zie publicaties mbt. 3e kinderontvoering, o.a.:


 • d.d. 03-07-2016: 'Onze 3 kinderen weer 'ontvoerd' naar Duitsland?: S.S. verdient eretitel 'moeder' niet (meer)!
  
 • d.d. 09-07-2016'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en de curator 'staan erbijkijken ernaar'? Dat is misdaad tegen 3 meiden'!'
  
 • d.d. 27-07-2016'Liegende burgemeester De Lange van Duiven doet mee aan 3e internationale kinderontvoering: 100% bewijs... ook de commissaris van de Koning/ Cornielje en commissievoorzitter Prins 'stinken'!'
  
 • d.d. 31-07-2016'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Dld. 'goed'!


De politie Zeve-naar - hoezo? plaats delict = Willem-Alexanderplein te Duiven! - weigerde zelfs om deze aangifte ook maar 'in behandeling te nemen'

= de politie weigert een criminele 'burgemeester' te (laten) vervolgen!Ergo: de overheid = gemeente negeerde het bevel van de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son en direct leidend tot de 3e kinderontvoering - waarschijnlijk naar Duitsland waar de ontvoerende 'moeder' vandaan komt - en ernstige escalatie van het PAS-familiedrama...

maar de politie Zeve-naar...
'vindt dat allemaal wel prima'?

Steekt geen vinger uit voor drie ontvoerde kinderen...
- op dat moment zijnde inwoners van Duiven/ Nederland - 


en geeft aldus de middelvinger aan hun volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk.
 • Wat nou 'waakzaam en dienstbaar'? Wat een gel#l...

...absoluut niet waar; precies het tegenovergestelde wordt door 'de Nationale Politie' gedaan. De politie is zeker niet 'uw beste vriend' maar '1 van de ergste vijanden!Desbetreffende politiemedewerker(s) schond m.i. niet alleen haar/ zijn afgelegde ambtseed maar pleegde aldus ook...

...diverse ambtsmisdrijven; over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op-)rechte rug van hun volhardend vader.
'Ze' moeten zich meer dan diep schamen...


...dat blijkt het te zijn wat de politie en het OM daadwerkelijk willen?!

Maar, neen; dat wenst Groenendijk geen enkel kind aan te doen, ook niet 'de hunne'... dat is een kwestie van (mede-)menselijkheid/ moraal besef! Maar dat... 'kennen ze' daar klaarblijkelijk niet en dat... dat pikt Groenendijk dan weer niet!Zie publicaties mbt. bewust verzakende = criminele poltie/ OM, o.a.:


 • d.d. 18-03-2017: 'Recherche Zevenaar weigert misdadige gemeente Duiven te vervolgen ondanks bewezen medewerking aan 3e internationale kinderontvoering!'
   
 • d.d. 08-04-2017: 'Is het justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat? Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!'
   
 • d.d. 26-04-2017: 'Dekt politie Zevenaar criminele burgemeester op Willem-Alexanderplein die 3 meiden liet ontvoeren en ots-beschikking negeerde? Dat (b)lijkt zo!'
  
 • d.d. 28-04-2017: 'Liet de politie Zeve-naar zich naast criminele burge-meester De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja?'
  
 • d.d. 01-05-2017: 'Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uitleggen dat de criminele burgemeester niet in de cel zit?!'
  
 • d.d. 02-05-2017'Criminele burgemeester De Lange vs. liefhebbende vader Groenendijk is als Klitschko vs. Joshua; Duiven gaat... knock-out!
   Politie Zeve-naar weigert aangifte versus
criminele burgemeester te behandelen


= doofpot-poging;

       ...dat dacht ik niet!'
Politie Zeve-naar doet niets en antwoordt niet inhoudelijk op expliciete navraag:


Drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Melding ‘met open vizier’ recente publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. Uw non-reactie op mijn expliciete brief d.d. 08-04-2017 nav uw anonieme brief d.d. 14-02.

3. Waarom weigerde de politie Zevenaar om criminele burgemeester & Co aan te pakken…?

4. Herhaling onbeantwoorde en aanvullende (voorlopige) vragen; uw reactie < d.d. 08-05?

5. Persoonlijk: waarom dan wel het leven van deze meiden en vader ‘kapot (laten) maken’?Politie Zevenaar
Basisteam Rivierenland-Oost
Afdeling recherche


Bezoekadres Postadres
Zonegge 24-04   Postbus 618
6903 HH Zevenaar 7300 AP Apeldoorn

Bussum, 30 april 2017
Politie Zevenaar, afdeling Recherche,
Geachte burgers van Nederland,

1. Allereerst verwijs ik u andermaal - met open vizier - naar recente publicaties waaronder:

d.d. 08-04-2017: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/04/is-het-justitieel-apparaat-politie-om.html en

d.d. 11-04-2017: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/04/de-burgemeester-crimineel-noemen-geen.html


2. Helaas mocht ik van uw organisatie/ de politie Zevenaar tot op heden, ondanks directe en ondertekende zending per aangetekende post, geen enkele reactie ont-vangen op mijn duidelijke brief d.d. 08-04-2017 betreffende uw anonieme politie-brief d.d. 14-02-2017

-  waarin betreffende rechercheurhet lef?’ had om te melden dat hij/ zij ‘over te weinig informatie en/ of aanwijzingen zou beschikken om de gedane aangifte jegens o.a. de (nog) burgemeester van Duiven/ De Lange in behandeling te kunnen? = niet willen, nemen! -

hoe kan dat nou?De kinderen stonden t/m d.d. 03-08 onder toezicht maar werden enige weken eerder; d.d. 27-06-2016 door, helaas, ziekelijk-egoïstische ‘moederSolvig S. met

- voor ieder eerlijk en weldenkend mens, ‘behalve voor de politie Zevenaar’, allang duidelijk: -

criminele! medewerking van gemeente Duiven van de BRP naar RNI-deel overgeschreven en aldus onttrokken (= ‘moeder’ de mogelijkheid geboden om te onttrek-ken) aan het door de rechtbank Gelderland juist in het belang geachte toezicht van jeugd’zorg’/ SVMN!

Schokkend.

Natuurlijk kun je als ‘de gemeente Duiven niet de (toen) geldende ots-beschik-king negeren door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis onmogelijk te (laten) maken (want naar het buitenland = Register Niet-Ingezetenen;

 • de gemeente wist dus dat 3 kinderen naar Duitsland ontvoerd zouden worden!)…! Schokkend. En dat vindt de ‘rechercheur’ niet erg?


Echter: niet demoeder’ en ook niet ‘de gemeente Duivenhebben/ hadden te beslissen, maar de rechter en die had onder toezicht’ t/m d.d. 03-08-2016 besloten!


Ook (nog) minister dr. Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en... de herbenoemde commissaris van niet-mijn ‘koning’/ drs. Cornielje bewezen zich als ‘schrijnende gevallen’ door niet in te grijpen en te huichelen dat ‘alles in orde/ wettig’ zou zijn… wat een kul.


3. Deze volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. meende in Nederland in ‘n ‘recht’staat te leven; waar criminelen = personen die het wetboek van Straf-recht overtreden (leest u nog maar eens goed na, ‘anonieme rechercheur’: artikel 279 Sr. onttrekken aan ouderlijk gezag of aan toezicht van gecertificeerde instelling) en waartegen dan een aangifte werd gedaan…

...door de politie - Zevenaar? hoezo antwoordde u eigenlijk? het plaats delict was de facto Duiven en niet in uw gemeente! waarom niet politie Duiven zelf?! - in ieder geval eens ‘uitgenodigd wordt voor verhoor/ een goed? gesprek op het bureau?!

Dat u zou deze 3 personen zou vragen stelling te nemen, zich te verdedigen op het door deze aangever gedane verzoek tot strafrechtelijke vervolging na constatering – en bewijsvoering! - van wan-gedragingen die naar het wetboek van Strafrecht te ver-volgen zijn… maar, helaas.Uw politie deed helemaal niets.

Criminelen De Lange, Papjes en Hoogstraten zitten ‘met uw instemming’ nog steeds - maar niet meer voor lang! - ‘op het pluche/ in het gemeen-tehuis’ over de inwoners van Duiven te ‘heersen’.

Misdaad loont in Duiven;

bestuurlijke integriteit’ en ‘ambtseed’ zijn kennelijk onbekende/ vergeten woorden bij de gemeente en de politie.Want: uw politie weigerde zelfs maar de aangifte in behandeling te nemen… volgens deze volhardende Groenendijk ‘omdat er dan - ooit, weer maanden later - een sepot dient te volgen en hij daarmee weer een beklag artikel 12 Sv. zal gaan indienen terwijl bij het hof Arnhem/ (nog) ‘presidentVan der Winkel reeds 2x artikel 12-proce-dures geweigerd worden!’ Wij zijn echter ‘niet dom’ en laten ons ‘niet intimideren of besodemieteren’… 

Wat u gezamenlijk deed/ doet, is schandalig - aldus Groenendijk - en wordt gepubliceerd.


4. Voor de zekerheid herhaal ik hier door uw politie Zevenaar (nochtans) onbeant-woorde vragen in mijn expliciete brief d.d. 08-04-2017, alsnog uw respons - alstublieft?! - : 


a) Welke medewerker verzond d.d. 14-02-2017 het poststuk met uw kenmerk: PL0600-2016463841-1? Waarom werd dit niet direct vermeld?

Ik wens namelijk tegen betreffende medewerker een formele klacht in te dienen en daarvoor is zijn/ haar naam (dienstnummer desnoods) vereist. Tevens ver-zoek ik u om melding van de klachtenprocedure bij de politie en de overige daarvoor noodzakelijke informatie toe te zenden; dank daarvoor.

Ook: waarom werd niet tevens het PL0900-nummer waaronder de facto aangifte werd gedaan in uw brief d.d. 14-02-2017 vermeld? Door dit verzuim werd de toe-ordening van uw reactie bijna onmogelijk, zeker toen bleek dat ook de door u/ politie Zevenaar vermelde aangiftedatum... niet correct was! Hoe kan dat? Gaarne uw 'uitleg' van deze.. 'valsheid in geschrifte'?

b)  Hoezo meldde deze medewerker dat 'wij hebben op dit moment te weinig aanwijzingen of informatie om een onderzoek te starten'? Dat is naar mijn stelligste overtuiging... lariekoek! Een standaard afwijs-zinnetje zonder enige nadere, inhoudelijke onderbouwing van deze 'beslissing' = politiek (= beerput!) gemotiveerd, aldus ondergetekende. 


Gaarne verneem ik gaarne concrete, gedetailleerde onderbouwing van zijdens deze 'rechercheur' zodat ook gemotiveerd bezwaar aangetekend kan worden. 

Nu weet deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. niet eens...

'wat er dan zou missen'?

Volgens mij is de zaak zo simpel als wat en alle bewijzen daarvoor verzameld, werden reeds aangeleverd...Dat is m.i. plichtsverzuim; onacceptabel en aldus te publiceren. We leven toch in een 'recht'staat en niet in een politiestaat... of toch?

c) Waarom werd niet binnen redelijke termijn gemeld dat de politie mijn aangifte niet in behandeling zou nemen? Nu werd feitelijk pas (bijna) een half jaar later een anonieme 'flut-brief' verzonden... schandalig!

d) Waarom werd niet de aangifte niet, zoals eerder steeds geschiedde, door 'een anonieme of niet-te-bereiken' OvJ ge-seponeerd? Maar werd ditmaal verkozen om de aangifte niet eens in behandeling te - willen?! - nemen, terwijl...

...de zaak simpel is en de bewijzen onomstotelijk en al vergaard/ aangeboden werden 'op een gouden dienblad met strik erom'???

Overduidelijk weer een nieuwe temporisatie-tactiek... wat sneu dat de politie zich tot dit bedenkelijke niveau verlaagt, aldus Groenendijk.

e) Zou u/ de 'beslisser c.q. brief-verzender' ook zo hande-len als het uw eigen kind/ kinderen zou betreffen?

Vast niet.. ergo: u moet zich diep schamen, aldus Groenendijk.


 • Een gemotiveerd bezwaar vereist ook een gemotiveerde afwijzing, nietwaar?!5. (Voorlopige) aanvullende vragen:

a) Waarom werd mijn aangifte met plaats delict Duiven door uw politieorganisatie en niet door uw collega’s van het politiebureau Duiven? Dat is zeer ongebruikelijk… en m.i. ook niet-‘toevallig’.

Gaarne uw uitleg/ motivatie uwerzijds; ook de politie Duiven zal gevraagd worden; waarom zij betreffende aangifte niet zelf behandelden?! Dit om ‘naar elkaar wijzen’ te voorkomen!

b) Tevens verneemt Groenendijk graag wanneer? en door welke? ‘hulp’verleningsinstantie (SVMN?/ ‘zeer bijzondere’ moeder-curator Hopmans?) werd dan ‘een melding jegens mijn persoon gedaan en waarvan?’ waarmee uw collega ‘GNV123’ van mijn gemeente Bussum, nu ‘Gooise Meren? - zonder meren!’ zich d.d. 15-04-2016 op mijn woonadres ‘naar binnen praatte’ en hij uiteindelijk vriendelijk verzocht werd om het huis te verlaten;rot op, u bent hier niet meer welkom’… dit svp. binnen 1 week na dag-tekening; ‘dat moet lukken’, dank.

Uiteraard zal ook bij SVMN/ Hopmans en de politie Bussum nagevraagd worden; dit om ‘naar elkaar wijzen’ te voorkomen!


6. Een persoonlijke noot/ vragen aan desbetreffende - anonieme! hoedapper’ of werd dit ‘landelijk’ be-sloten en vanuit Apeldoorn gekomen, zoals bezor-ging per dito dienstauto… ‘heel vroeg in de ochtend en snel weer weg’? - ‘rechercheur’ en overige ‘betrokkenen?’:

a) U heeft toch de ambtseed af moeten leggen toen u agent/ rechercheur/ Justitie-medewerker werd? Al weer vergeten wat u daar toen aan ons beloofde? Daar lijkt het wel op, aldus Groenendijk.

Waarom houdt u zich daar dan niet aan? Althans, volgens mij. Of wilt u als politie Zevenaar zijnde ‘volhouden’ dat u ‘goed werk verricht(e) en de wet(ten) naleeft/ uw belofte nakomt?

b) Heeft u zelf kinderen? En ja, dat is wel degelijk relevant omdat u dan (‘enigszins’; maar dat kunnen alleen de ervaringsdeskundigen met/ de drie kinderen als meest trieste slacht-offers!) zou moeten kunnen ‘voelen’ dat je dit hen

 • drie meiden en ook deze vader… nooit aan zou (laten) doen, toch?


Ja, natuurlijk. U dient zich allen - heel diep - te schamen en kunt alleen nog ‘uw ziel/ enig respect/ vertrouwen redden?’ door mee te helpen om hen terug te laten komen, onmiddellijk.

Of uw dochter(s) en/ of zoon(s) nog steeds 'trots op u' zullen zijn als ze uw ware ‘werk’zaamheden zouden kennen - met de bewijzen erbij?’ en hetzelfde geldt voor uw ouders c.q. overige familie, vrienden en kennissen? Neen… en dat weet u/ ‘anoniempje’!


 • Waarom dan wel het leven van 3 meiden/ vader ‘kapot (laten) maken’?


Heeft u dan werkelijk... ‘zo weinig ballen’ om ‘nee’ te zeggen? ‘Daar doe ik niet aan mee’ of juist; ‘Ik geef de vader een anonieme tip met de info/ verdere bewijzen over dit schandaal…

Heeft u er dan ‘geen probleem mee om ten koste van drie kinderen/ vader zelf- mogelijk - beloond te worden en promotie te maken?’ Of ‘bent u zo bang voor uw ‘eigen hachie’/ het geld dat u voor uw eigen kind(eren)/ partner ‘nodig’ heeft dat u op deze wijze met andere kinderen/ mensen placht om te gaan?
  
 • Groenendijk raadt u ‘eens goed na te denken of dit de persoon is die u wilt zijn en dit de maatschap-pijn waar u trots op’ bent uw - ieder radertje in de machine is belangrijk/ maakt zelf die keuze! - ‘bijdrage’ aan te hebben geleverd/ te leveren…


Wij weten wat de waarheid is en binnenkort alle eerlijke, weldenkende burgers van Nederland!


7. Tot slot:

Wie denkt u bij de politie Zevenaar - en uw 'vriendjes elders' - wel niet dat 'u' bent? Niet-te-vertrouwen, aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger…

Wordt vervolgd en gepubliceerd op de site: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/


Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Verzending:
Deze brief werd d.d. 30-04-2017 aan https://www.facebook.com/politie.zevenaar/ verstuurd en d.d. 01-05-2017 ondertekend, per post nagezonden.
Nietszeggende brief = geen inhoudelijk antwoord; 'u mag bezwaar aantekenen':


d.d. 19-05-2017 ontving Groenendijk deze brief d.d. 11-05-2017 van politie-agent/ rechercheur mw./ dhr. M.W. - NOG01284 met nietszeggende brief, citaat:


 • 'Naar aanleiding van uw schrijven met betrek-king tot uw aangifte van 29 augustus 2016 - >9 maanden later! - heb ik de zaak ingelezen (leer Nederlands W.M. want het is: 'heb ik mij ingelezen'!) en bekeken waarom uw aangifte niet in behan-deling is genomen.
  
 • Uw aangifte is besproken met het Openbaar Ministerie en in dat overleg is besloten de aan-gifte niet in behandeling te nemen. Over deze beslissing bent u vervolgens geinformeerd.'


Hahaha, wat een totale onzin!


 • Nog steeds wordt niet-inhoudelijk gemotiveerd... 'waarom er onvoldoende informatie zou zijn om niet tot (onderzoek naar) strafvervolging over te gaan'. Ook mw./ dhr. W.M. zegt niets!


Hun afwijzing wordt nergens onderbouwd... 'logisch' ook want dat kan de politie/ het OM natuurlijk niet. Er is namelijk; geen enkele plausibele 'reden' te bedenken om de criminele burgemeester De Lange en zijn trawanten niet te vervolgen!


Anders dan... dat ze met die crimineel... samenspannen, nietwaar?

       Keihard betraptErgo:


Ze vormen samen m.i. 'n crimineel samenwerkingsverband - CSV (zie onder)!

'Organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (meervoud); o.m. is strafbaar ook het lid dat zich aanmeldde, nadat misdrijven waren gepleegd, maar zelf (nog) niets heeft gedaan.'
Nu begrijpt ieder. wel eerlijk en weldenkend Nederlander ook...


...waarom 'mini-sters' Rutte, Blok, Plasterk; staatssecretaris Dijkhoff en naamgenoot chef-politie Erik Akerboom allemaal...

niet (passend) reageren en doen alsof hun neus bloedt

= uitermate arrogant en misplaatst 'superioriteitsgevoel'.

Het is 1 grote nep/ schijnvertoning waar niet de wet en de burgers gediend maar juist...

'bestolen en besodemieterd' worden!

 • Dat pikt Groenendijk en het volk niet; oprotten jullie!
Bolhaar deed niets en is weg'gevlucht'; wat doet de nieuwe/ mr. 'Van der Burg'?


NIEUWE VOORZITTER COLLEGE PROCUREURS-GENERAAL - Mr. 20 maart 2017 (foto: Frank Groeniken)

Gerrit van der Burg wordt de nieuwe voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM. De benoeming gaat in per 1 juni 2017.

Hij volgt Herman Bolhaar op, die op 1 juni 2017 na een voorzitterschap van 6 jaar de maximaal benoem-bare periode heeft bereikt. De voorzitter van het College van p-g wordt voor drie jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van drie jaar.

- Na zijn afscheid zal Herman Bolhaar als Senior Fellow een half jaar verbonden zijn aan het Ash Center van de Harvard Kennedy School in Cambridge (USA). Herman Bolhaar is ver-heugd dat Gerrit van der Burg hem opvolgt als voorzitter van het College. ‘Gerrit is een zeer ervaren collega die bijzonder gewaardeerd wordt, zowel binnen als buiten het OM. De lijn die de afgelopen jaren is ingezet bij het OM is bij hem in goede handen.’ -

Van der Burg (1959) studeerde aan de Universiteit Leiden (Nederlands recht) en aan de Politieacademie. Hij begon op
23-jarige leeftijd zijn loopbaan als politie-inspecteur bij de Rotterdamse gemeentepolitie. In 1990 maakte hij de over-stap naar het OM, als officier van justitie bij het arrondissementsparket Breda. Daarna was hij onder meer hoofdofficier van justitie in Middelburg en in Den Bosch, en hoofdofficier van het Landelijk Parket.

Van der Burg is sinds 01-05-2014 lid van het College procureurs-generaalVan der Burg wordt de zesde ‘super-PG’. De eerste (in 1995) was Arthur Docters van Leeuwen. Na hem kwamen René Ficq, Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Harm Brouwer en Herman Bolhaar.


Er zijn echter ook kritische filmpjes over mr. Van der Burg te vinden, bijvoorbeeld bij klokkenluider drs. M. Kat:

'OPENBAAR MINISTERIE NU VOLKSVIJAND NUMERO UNO: HET IS EEN GROTE KINDER-VERKRACHTINGS-MACHINE MET EEN ZEER VERDACHTE TOPMAN'
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar:


Betreft:

1. Weigering aangifte niet in behandeling te nemen = failliet van de NL-‘rechtsstaat

2. Bezwaar tegen, 2x inhoudelijk ongemoti-veerde, afwijzing van behandeling aangifte

3. Onmiddellijk ingrijpen OM/ Van der Burg en Nationale politie/ Akerboom is vereist!

Of Van der Burg 'de lijn die de afgelopen jaren is ingezet bij het OM voortzet'...


      of anders zal beslissen?

Groenendijk kan het al voorspellen, u vast ook?

We wachten echter (nog) even af:

wel of niet 'net zo goed? als mr. Bolhaar'...?

Justitie en Veiligheidsbeleid

  Buro Jansen & Janssen

18 maart: Dag van de ondermijning
Mar142016

Vrijdag 18 maart is het zover. Dan wordt in de mediaplaza van de Jaarbeurs Utrecht de ‘dag van de ondermijning’ gehouden. Toegangsprijs 395 euro.


Ondermijning is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem.’ stelt Landelijk hoofdofficier van Justitie mr. G.W. (Gerrit) van der Burg, die de dag mag openen, op de website.

Dat is logisch, want het OM kan moeilijk zeggen dat ze bezig zijn met zomaar wat dingetjes die er niet toe doen. Hoeveel het toeneemt zegt hij er niet bij. In mei 2015 zei hij bij Nieuwsuur nog: ‘Het is een probleem waarbij niemand precies kan zeggen hoe groot het is.’ Uit die Nieuwsuur-uitzending, die overigens nadere be-spreking verdient, blijkt ook niet hoe groot het ondermijningsprobleem dan wel is.

Ondermijning is al een paar jaar het toverwoord in de justitiewereld. Criminelen uit de onderwereld maken gebruik van diensten in de ‘bovenwereld’. Daarmee wordt deze ‘bovenwereld’ ‘ondermijnd’. Deze criminelen werken nooit alleen, ze zitten in een... ‘crimineel samenwerkingsverband’ oftewel CSV. Er zijn tar-gets gesteld hoeveel CSV’s er moeten worden opgerold.

En dan gaat het niet vooral om veroordelingen, maar vaak ook om mensen het leven zuur te maken door een fiscale voorkeursbehandeling, zegt Van der Burg in Opportuun van oktober 2014.

 • De termen CSV of ondermijning staan niet in het wetboek van strafrecht.


Targets over werkelijke strafbare feiten die de politie voor de rechter heeft gebracht zijn nooit gehaald

Misschien daarom wordt nu gekozen voor...

het treiteren van groepen mensen die worden ingedeeld bijde onderwereld’. Met behulp van welwillende mediaconnecties wordt het fictieve probleem extra aangedikt.

Mensen die aangifte hebben gedaan van inbraak, beroving of verkrachting moeten wachten, want de politie vindt het belangrijker om hun zelfverzonnen vijand aan te pakken. Of deze aanpak leidt tot veroordelingen, en of het in het wilde weg beslag leggen op allerlei bezittingen voor de rechter stand houdt, is van later zorg.

Het lijkt belangrijker de vastgeroeste politieorganisatie weer een doel te geven, waarbij de hele maatschappij, of in elk geval de hele overheid moet meedoen in deze mythologische strijd tegen het kwaad.


Maar goed, dag van de ondermijning dus. Behalve mr. Van der Burg en wat politiemensen is ook de private veiligheidsbranche vertegenwoordigd.

Bijvoorbeeld Wendy van der Krift, die mede-eigenaarschap van een bedrijf dat veiligheid verkoopt aan gemeenten weet te combineren met de functie van teamchef bij de nationale politie. En die uit dien hoofde natuurlijk nooit zal zeggen dat het wel meevalt met die ondermijning. En haar eigen dubbelfunctie, ondermijnt die dan niet de geloofwaardigheid van de politie?

Verder twee heren van de FIOD over hun ‘afpak-app’ (helaas niet openbaar verkrijg-baar), een entrepreneur in intimiteit en verleiding en een NLP-master die hardnekkige weerstanden (‘mogen we dit wel doen?) weet te doorbreken.

In het vuur van de strijd is intussen elke motorclub in de ogen van justitie een ‘outlaw motorcycle gang’ geworden en iedereen met een paar wietplanten behoort tot de ‘ondermijnende en georganiseerde misdaad’.

 • Is de grootste ondermijning hier niet de ondermijning van de rechtsstaat? Jaaaaaaaaa, een 'inkoppertje'... maar de juiste vraag!


Waaraan Groenendijk toevoegt:

 • wordt de rechtsstaat juist door de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie bedreigt?

       Dat (b)lijkt...

of grijpt Van der Burg toch nog in?


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, 

drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia