maandag 8 mei 2017

Leerlingen van docent Groenendijk verdienen 'stripjes lezen' als ze alles klaar hebben; wat PapaErik zijn 3 dochters op school deden? Onbekend...!

De meivakantie - helaas - voorbij en de eco-/ wis-lessen zijn weer begonnen...
Word docent; 'blijf jong' en... lekker veel 'vakantie'. Nog 1 periode tot de zomer:


Docent zijn is 'n leuke, maar zeker pittige baan en dan is het inderdaad heel fijn (en nodig) om af en toe bij te komen; ditmaal zelfs 2 weken 'geen wekker'. Lekker; leraar!


Vandaag echter weer begonnen met een nieuw lesrooster en een prettige 'start van de week'; op maandagen heeft deze meester namelijk 'de eerste twee uur vrij'... en daarna 'alleen wiskunde' aan 1e en 2e klassen VMBO te Amsterdam.

'Als je het snapt, is het makkelijk...', 
inderdaad. Maar alle begin is moeilijk.

  • 'Leg een ander het sommetje uit en als diegene jouw uitleg snapt, dan begrijp je het zelf ook echt...!'

Maar je moet de formule of oplossingsmethode wel 'eerst uit je hoofd leren en dan kunnen toepassen'; het maken van sommetjes = veel oefenen, om ook snelheid (in-slijpen) te krijgen, is echt nodig...!


Een voorbeeld uit de les; de vergrotingsfactor 'N' reken je uit door de afmetingen van 'het beeld' te delen door die van 'het origineel'; N = B : O.

Heeft/ maakt u zelf 'zin in een sommetje':

Een foto van 9 x 13 cm. (origineel) wordt vergroot tot poster-formaat (beeld) van 67,5 bij 97,5 cm.

Bereken de vergrotingsfactor...?!

N = beeld : origineel dus 67,5 : 9 = 7,5 (of 97,5 : 13)... te begrijpen, toch?(Bijna) altijd huiswerk; in jezelf investeren is belangrijk en desnoods verplicht!


En ja; bij deze schoolmeester Groenendijk krijgen de leer-lingen '(bijna) iedere les' huiswerk op... die in de les al aardig af te krijgen is, maar dan moet er wel gewerkt worden.

'School-/ huiswerk' staat er op mijn rechter-bord en... tegen-woordig ook in 'Magister' (= cijfers enz.-software) vermeld.

Geen 'loon', maar 'cijfer naar werken'... want ook hier geldt:

'wat je erin stopt, komt er bij de toets...
- meestal - vanzelf weer uit'!

(faal-angst even niet meegerekend)


Investeer dus nu in jezelf, beste leerlingen. Wees slim en dat is niet hetzelfde als 'een stuudje'. Hoe hoger je opleiding, hoe beter en/ of leuker de baan', geldt vrijwel altijd... 'diploma's openen deuren' en leiden tot een hogere, maandelijkse salarisstrook.

Dat geldt bijna altijd voor 'die stuudjes'; waar ik erg trots op ben. Dus: laat ze maar kletsen; straks ben jij hun manager of komen ze bij jou solliciteren naar een baan... beide soorten leerlingen; veel succes! En: ik vind het erg leuk als jullie 'over 10 jaar' weer eens langskomen om te vertellen hoe het met jullie gaat...


'De lat wordt door ons steeds een beetje hoger ge-legd'... jij moet er 'alleen nog maar' overheen springen.

  • En ja, dat lukt je best; ik geloof in je; heb jij dan ook vertrouwen in jezelf... doe gewoon je best!


Doe eerst 'n warming-up (= pen en rekenmachine mee), voer de oefeningen uit die je bij de training leerde (= de uitleg luisteren/ theorie lezen, zelf oefenen en - altijd - huiswerk maken)... neem dan een goede aanloop (= zet je naam, vak en datum op je blaadje) en... je vliegt door de lucht - spannend - en... haalt het! Zelfs een 7,8... gefeliciteerd! Zie je wel, dat zei ik toch?!

  • En nee, daar hoef je mij niet voor te bedanken... dat heb je helemaal zelf gedaan; de meester is trots op je! Je (groot-) ouders vast ook.'Ik kan gewoon geen wiskunde, meester' Jawel hoor. Ben je klaar? Stripjes lezen!


'Ik heb wiskunde nooit gekund', betekent dat Groenendijk je extra komt uitleggen, maar... eigen inzet en het 'in ieder geval (serieus) proberen', dat verwacht ik van... iedere leerling. En laten veel van hen dan - uiteindelijk - zeggen: 'he, ik snap het! het is eigenlijk best wel makkelijk'!

Goed zo, dat zei ik toch?! Prima, nu je school-/ huis-werk verder (af-)maken... want; 'wat je hier doet, hoef je thuis niet te doen. Als je het niet snapt dan zie ik graag vingers'. Succes...!

Sommige leerlingen die 'echt alles al gemaakt' heb-ben en ook 'iets nuttigs voor een ander vak' deden, maar desondanks tijd over hebben... verdienen een beloning en 'mogen stripjes lezen' (mag ik ook... neen; meester wil geen mobieltjes zien!).

Zie de bovenstaande (korte) video; de leerlingen stonden destijds al te dringen voor de deur, vandaar.

Ook in deze vakantie heeft meester Groenendijk weer 'de leuke/ leerzame stripjes uit de regionale krant 'De Gooi & Eemlander' geknipt die 'de - heel aardige - buurman' altijd de volgende dag of wanneer hij 'm uit heeft, door deurgleuf van 'buurman Erik' duwt... veel dank daarvoor, mede namens mijn leerlingen!
Waar zijn mijn drie dochters en wat leerden zij vandaag op school?


Wat mijn eigen drie meiden vandaag... (en de laatste 10 maanden) op school - en verder - deden? Ook PapaErik weet het niet...


'Moeder' Solvig S. stuurt namelijk helemaal geen ouderinformatie (meer) ondanks de 2-maandelijkse verplichting daartoe zoals deze door de rechtbank Gelderland aan haar werd opgelegd.

Ook de vastgelegde bel-regeling - op maandagen, 19:00 uur - wordt niet nagekomen... geen lieve meidenstemmen en vrolijke belevenissen dus.

  • In wiens belang? Niet van de kinderen of hun vader, dat staat vast...


Haar 'advocaat', mw. mr. Verbeke, vindt dat kennelijk 'allemaal prima zo'... zie mijn vorige artikel d.d. 07-05-2017:

Verzwijgt (nog) advocaat J.J. Verbeke waar 3 ont-voerde meiden zijn en... weigert de volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk nu hulp?!


Wordt vervolgd.

Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; (weer) dank daarvoor! Mede namens de meiden...
No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia