maandag 15 mei 2017

Akerboom; weer schandaal. Politie Zeve-naar weigert aangifte vs. cri-minele burgemeester te behandelen = doofpot-poging; dat dacht ik niet!

POLITIE-BAAS AKERBOOM HEEFT 3 WERKDAGEN OM ORDE OP ZAKEN TE STELLEN!Hoe de criminele (nog) burgemeester van Duiven/ Gelderland - De Lange - 'groen licht' meende te kunnen geven voor 3e, internationale kinderontvoering tijdens nog lopende ondertoezichtstelling en hoe de, nog steeds, anonieme politie Zeve-naar en onbekende officier van 'Justitie' tezamen pogen om de doofpot gesloten te houden... tevergeefs!Leest/ verifieert u zelf mijn duide-lijke navraag d.d. 30-04-2017 en kijk of er antwoorden gegeven worden in...

...de nietszeggende brief van deze politie Zeve-naar/ M.W. (NOG01284) d.d. 11-05-2017 als hun kul-reactie.

  • De politie? is zeker... niet onze 'beste vriend'!


Aldus uiterlijk vrijdag, d.d. 19-05-2017 verneem ik gaarne van naamgenoot Erik Akerboom - ook met 3 kinderen...

...misschien dat hij (enige) parallel ziet? - hoe hij denkt - zonder gezichtsverlies - dit voor de 'Nationale politie 'recht te breien?


Om te beginnen adviseert Groenendijk: 'op gepaste wijze' te handelen = o.a. directe strafvervolging van 'De Lange'... maar kort 'burgemeester', aan te wijzen en/ of na overleg met betreffende officier van 'Justitie (naam? gaarne melding!; dank) te doen (laten) plaatshebben alsmede de klachtbehandeling jegens 'weiger'-collega's te Zeve-naar onmiddellijk te starten.

  • Uiteraard wordt Nederland van uw - enkel - 'daden!, geen woorden' - zijn geloofwaardig?, Erik Akerboom- op de hoogte gehouden...'Show-bink die misdaden oplost', uithangen maar niets doen vs. De Lange?!


Vandaag, d.d. 16-05-2017 - dag 1 - mocht Groenendijk (nog) geen reactie van Akerboom ontvangen... ondanks directe melding op zijn twitter-account.

Hij had het kennelijk 'veel te druk met telefoontjes aannemen' bij 'Opsporing Verzocht' waaraan hij meedeed...?!


Kan dat niet door een 'gewone' agent worden gedaan ipv. de 'hoogste' en zeker meest betaalde agent die 'voor zijn imago?!' vrolijk lachend op televisie ver-schijnt..

...ipv. werk te maken van de 100% bewezen, criminele (nog) burgemeester De Lange.

Is Akerboom niet zo goed in het stellen van prioriteiten?
Zie duidelijke publicaties: politie Zeve-naar en criminele gemeen-te Duiven:


d.d. 02-05-2017: 'Criminele burgemeester De Lange vs. liefhebbende vader Groenendijk is als Klitschko vs. Joshua; Duiven gaat na 3e kinderontvoering... knock-out!'

Had burgemeester De Lange/ Duiven 'geen hart' toen hij 3 meiden voor de 3e keer liet ontvoeren uit gemeente Duiven tijdens lopende ondertoezichtstelling?

  • Dat (b)lijkt zo...


d.d. 01-05-2017: 'Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uit-leggen dat criminele burgemeester De Lange/ Duiven niet in de cel zit...?!'

d.d. 28-04-2017: 'Liet politie te Zevenaar/ Gooise Meren zich naast criminele burgemeester De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja? 

Video-2: aanvulling op 'zeer opmerkelijke' gang van zaken bij de politie:

d.d. 26-04-2017: 'Dekt politie Zevenaar criminele burgemeester op Willem-Alexanderplein die 3 meiden liet ontvoeren en ots-beschikking negeerde?

  • Dat (b)lijkt zo!' 


Video-1Drie kinderen die door de rechtbank onder toezicht van jeugd'zorg', geplaatst werden... uitschrijven en naar het buitenland laten vertrekken? Negeren van de ots-beschikking, minachting van de rechtbank en medewerking aan 3e internationale kinderontvoering...

  • Het gebeurde allemaal in de criminele gemeente Duiven/ Gelderland; schokkend en onacceptabel.

Maar waarom weigert de politie Zevenaar aangifte in behandeling te nemen? Dit stinkt enorm; open die beerput. De bewijzen zijn verzameld en worden allemaal openbaar gemaakt...!d.d. 11-04-2017: 'De burgemeester 'crimineel' noemen? 'Geen
probleem' = dus waar! En: 'u mag demonstreren' maar die mis-
dadiger wordt niet? vervolgd = schande!

'Je mag demonstreren... met je rug tegen de muur en alleen als je geld hebt - of als je (nu nog wel) de burgemeester van Duiven bent - dan is de vrijheid niet duur' - dan wordt de wet nochtans straffeloos genegeerd?

No way; De Lange & trawanten! --->

Van uitstel komt geen afstel...!


Uw medewerking aan 3e internationale kinderontvoering is - 100% - bewezen en gaat uw ambtelijke loopbanen

- in de cel! wat ik je brom -
...doen beƫindigen!
Van het pluche naar de cel, dat is pas recht(vaardigheid),
aldus deze volhardende vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc.


Verantwoordelijke bobo's: politie-baas Akerboom en minister Blok (VVD):Zoals in de video aangekondigd zal direct bij 'chef Nationale Politie', dhr. Akerboom melding gedaan worden van dit m.i. - evidente! - verzaken/ de werkweigering van de/ zijn politie Zeve-naar...

= o.a. gedane aangifte tegen - 100% bewezen! - criminele burgemeester niet in behandeling willen nemen

- maar dat wel zouden/ hadden moeten doen;

of niet dan, naamgenoot Erik? -

en weigering melding dienstnummers betrokken beambten en non-behandeling van ingediende klacht jegens de politie Zeve-naar... enzovoorts.


alsmede - en dit wederom:...de (nu-) verantwoordelijk (demissionair) minister Blok van - 'toevallig? neen! - VVD-Ministerie van 'Veiligheid? en Justitie?' en de (nieuwe?)... 2e Kamer/ onze volks'vertegenwoordigers?' om direct en gepast ingrijpen zoals evident vereist

- en herhaald werd 'voorgekauwd' door volhardend vader en rechtzoekend Nederlands burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. -

...worden verzochtEn uiteraard gepubliceerd worden...
En omdat het 'zo leuk' is:

Laat dhr. Akerboom de politie in Zeve-naar maar eens gaan coachen!
Alsook:


Hoeveel 'verdient' dhr. Akerboom eigenlijk? Juist niet-veilig door politie?


Drie (klein-)dochters worden onbeschrijfelijk gemist; andersom ook, houd vol!
Zo waar ik PapaErik was, ben en altijd blijf... houd vol, lieve meiden. Papa houdt heel erg veel van jullie, is trots op en mist jullie enorm. Pas goed op jezelf en... alles komt goed. 

Dikke kusknuf, papa.En: uiteraard was ik gisteren, met moederdag, even op visite bij mijn, lieve, moeder (en lieve vader/ opa) met wat lekkers van de bakker met aardbeien en drie bosjes witte, roze en lichtrode roosjes...

...want dat vindt onze moeder/ jullie oma mooi.

Ook van hen: dikke knuffel uit de Meent voor de drie kleindochters... waar jullie (op dit moment) dan ook zijn.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; (weer) dank daarvoor! Mede namens de meiden...No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia