zondag 19 maart 2017

Recherche Zevenaar weigert misdadige gemeente Duiven te vervolgen... ondanks bewezen medewerking aan 3e internationale kinderontvoering!

1x VIDEO en 5x AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO


3e Internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling uit Duiven:


Op 31 juli 2016 publiceerde volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E. M. Groenendijk MSc./ PapaErik volgend artikel:

Criminele overheid 100% bewezen:


SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren derde kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.

Burgemeester drs. De Lange -->

te vervolgen naar het Strafrecht, net als secretaris Papjes, teamleider Hoogstraten. Oppakken die hap!Heel kort gezegd: omdat deze vader nooit akkoord ging, gaat of zal gaan met alle 'leugens en bedrog' van de - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder'/ mw. Solvig S. die denkt dat onze drie dochters haar persoonlijk bezit zijn, de daaraan meewerkende onredelijke en partijdige jeugd'hulp'verleners - AMK/ BJZNH, BJZGL en BJZU = 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' - en > 50 'alles-desondanks-goedkeurende' criminele 'recht'ers...

werd door hen in samenspan als non-'oplossing' bedacht:

 • We laten deze Duitse 'moeder' onze 3 sinds geboorte NL-kinderen wederom - voor de 3e keer! - ontvoeren en dan zijn wij van die 'vervelende vader' af'.


Dat dacht deze Groenendijk niet... integendeel.
Nu wordt 'alles openbaar' gemaakt, incl. belastende audio- en video-opnames!


Niet alleen de onheuse hulp van de de jeugd'zorgen vele familie-'recht'ers maar zeker ook politie-korpsen van Gooi & Vechtstreek/ Gelderland en de gemeenten Gooise Meren (was: Bussum)/ Duiven deden mee om in vergeefse pogingen om de vader 'kapot te maken'... en zullen 'exposed' worden als - de facto - corrupte bestuurders en agenten!


'Ongelooflijk' maar helemaal waar

De 100% bewijzen werden verzameld en zijn op diverse plekken zekergesteld; nochtans werd slechts de top van de criminele ijsberg gepubliceerd...

In het belang van Vrouwe Justitia en mijn/ alle kinderen en hun vaders (soms ook moeders) worden mijn negatieve ervaringen nu allemaal gedeeld.

De feiten liegen niet, zoals inderdaad 'alle ande-ren' dat wel doen. Deze vader meent dat de waar-heid en zijn echte liefde het langste zullen duren.

 • Dan zult u vast (beter) begrijpen dat deze 'papa heel erg boos is'... dat zou u ook zijn, nietwaar? Natuurlijk. Kunt u het zich voorstellen... zo lang zonder hun eigen vader/ uw kind(eren) te moeten zijn? Diep-triest.


Al is 'volhardend' = echt-houdend-van, mogelijk een betere omschrijving. Altijd een goede vader zijn en hun belangen bovenaan stellen maar nu niet eens weten waar je kinderen zijn? Dat is onacceptabel en zeker niet in het belang van onze drie meiden... dit is 'georganiseerde vadervervreemding' en leidt (mogelijk) tot 'PAS'...

 • Red de/ onze kinderen, stop deze ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S., stop de misdadige 'hulp'verleners en stop de criminele 'recht'ers!


Ook de bewuste rechercheurs, team'leiders', (hoofd)-'officieren van Justitie en hogerop in de criminele pyramide: de (weer zieke?) procureur-generaal Bolhaar, ministers van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, die van VWS en ook OCW, minister-president Rutte en zelfs zeker niet-mijn 'koning' Willem-Alexander worden ontmaskerd...

...als 'niet te vertrouwen' en nog veel ergerVult u zelf maar een eigen krachtterm of scheldwoord in.


In corrupt samenspan tegen Groenendijk... hoe 'dapper' = erg laf en keihard (o.a. met audio en video!) bewijs daarvoor werd zekergesteld. Niet Groenendijk, maar 'u' zult 'alles gaan verliezen'... stelletje onsmakelijke pannenkoeken!


Met bevriende journalist, melder van misstanden, Nico van den Ham zullen binnen-kort nadere video-berichten met duidelijke uitleg opgenomen en overzicht/ tijdlijn van het 'ouderlijk' en 'hulpverlenings en juridische'-conflict gepubliceerd worden. Mijn dank beste Nico, fijn dat we inmiddels 'matties' zijn en samen strijden tegen onrecht:

De belangen van onze kinderen staan bovenaan; samen spelen, samen delen:


Want: in zijn oprechte verweer sinds 2008 tegen de meest smerige, volstrekt onjuiste beschuldigingen lukte het vader Groenendijk om de onomstotelijke en wettige overtuigende bewijzen te verzamelen dat deze 'moederSolvig S. inderdaad 'psychisch niet in orde' kan zijn...

- helaas is zij 'goed in: liegen, bedriegen en mani-puleren', maar of dat een bewonderingswaardige eigenschap is die onze kinderen helpt? dat is ziek! - 

...en niet de kinderbelangen maar jarenlang en nog steeds enkel haar eigen 'belang?' bovenaan stelde/ stelt. Zij houdt helaas niet werkelijk van hen; dat roept 'moeder' slechts...

 • Alle bewijzen werden zijn verzameld dat niet zij... 'als het slachtoffer be-schermd moest c.q. de kinderen tegen vader beschermd moesten worden' - zoals jeugd'zorg' en 'recht'ers in crimineel samenspan deden om 'het eigen hachie te redden' - maar dat dit juist andersom had moeten geschieden!


Onze kinderen moeten beschermd worden tegen hun 'moeder' die in werkelijk-heid een 'psychisch niet-in-orde-zijnde'-agressor is en niet echt van onze kinderen houdt c.q. de eretitel 'moeder' niet (meer) verdiend...!

 • En die waarheid = de feiten zullen openbaar gemaakt worden; daar hebben onze kinderen en rest van de wereld recht op. Wordt vervolgd.


Deze vader maakt zich oprecht grote zorgen over het verder 'gezond en eerlijk'-opgroeien van Lina Osasu (15 jaar), Jordis Imani (13 jaar) en Imke Abeni (11 jaar) die voor de 3e keer ontvoerd werden naar 'een (on)bekende bestemming (waar-schijnlijk) ergens in Duitsland' en

vandaag al 1090 dagen = bijna 3 jaar geen omgang met hun eigen en enige papa konden hebben...!

Zelfs ons telefonische contact wordt sinds 3e internationale kinderontvoering door de 'moeder' onmogelijk gemaakt; dit ondanks geldende bel-regeling en ook de - 2-wekelijkse -opgelegde verplichting tot ouderinformatie wordt al maanden-lang genegeerd!

'Waar mijn meiden zijn, hoe het met ze gaat en hoe zij hun vader missen'... onbekend.Poging tot bellen d.d. 06-03-2017 (niet 07-03):

'Moeder' Solvig S. heeft haar mobiele nummer opgezegd en weigert de door de rechter vastgestelde bel-regeling om te zetten, d.d. 13-03-2017:Schokkend; als deze Solvig S. denkt dit onze drie kinderen (en hun vader) aan te moeten doen 'omdat' zij met haar leugenverhaal pretendeert hun belang te dienen maar feitelijk alleen maar aan zichzelf denkt... dan is zij m.i. geestelijk niet in orde!

Of zeer gemeen... en de eretitel 'moeder' niet waardig; totaal onvolwassen en 'zielig'! Dan dient zij psychisch onderzocht te worden, zoals aan de NL-'hulp'verlening en ook de 'recht'ers werd verzocht maar door hen werd genegeerd.


Deze 'moeder' moet gestopt worden en als dat ondanks de 'vrachtwagen met bewijzen' via de formele weg nog niet lukt(e) dan moet de hulp van 'de rest van de wereld' ingeschakeld en zal - auch auf Deutsch; die 'Mutter' wurde gewarnt und (vergebens) gebeten - haar kinder-onterende leugenverhaal...

samen met misdadige 'hulp'verleners en criminele 'recht'ers

en leidend tot het huidige diep-trieste PAS-familiedrama over de ruggetjes van 3 minderjarigen en (op)rechte rug van vader

...openbaar gemaakt worden.

Desnoods met volledige naamsvermelding, haar foto enz. Mij rest geen andere keuze.


En niet 'pas als onze 3 meiden 18 zijn geworden' en verder met haar leugen!verhaal opgroeiden, jaren-lang zonder contact met hun eigen vader... maar nu.

In hun, mijn en ons belang.

In het belang van Vrouwe Justitia.


Aangifte vs. rechter-minachtende gemeente na criminele uitschrijving kinderen!


Ook de misdadige gemeente Duiven te Gelderland die d.d. 27-06-2016 tijdens de - in ieder geval t/m d.d. 03-08-2017 - lopende onder'toezicht'stelling van jeugd'zorg' - in casus: 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' - meewerkte aan de illegale = misdadige! overschrijving van de kinderen van BRP naar RNI-deel daarvan (van BasisRegistatiePersonen = inwoner van Nederland, naar RegisterNietIngezeten = geen inwoner meer) zal nader in het schandblok gezet...

en vervolging naar het Strafrecht via een beklag artikel 12 Sv. bij ge'recht'shof worden afgedwongen.


(Nog) burgemeester De Lange en zijn secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten negeerden de beschikking van de rechter en maakten de 3e internationale kinder-ontvoering mogelijk... en doen nadien alsof er 'niets aan de hand zou zijn'?! Net als 'zelf-schrijnend geval'; commissaris van koning van Gelderland/ mr. Cornielje en op-te-sluiten-dr. Plasterk meldde 'niets verkeerds/ strafbaars te kunnen ontdekken'.

 • Wat een smerige leugens, wat een 'de ene crimineel dekt de andere crimineel'. Het definitieve einde van de NL-'recht'staat; onacceptabel.Op maandag 29 augustus 2016 werd jegens misdadige gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoogstraten dan ook aangifte gedaan bij de politie te Hilversum (Groest):

Dit onder registratienummer: PL0900-2016 266 994-1.P R O C E S – V E R B A A L - aangifte

Feit : onttrekking aan gezag art. 279 Sr.
Plaats delict : Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven/ Gelderland
HKS object : Bijzonder gebouw, 
gemeentehuis
Pleegdatum/tijd : 27 juni 2016/
tijdens openingstijden van Burgerzaken

Op maandag 27 juni 2016 op onbekend tijdstip werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit gepleegd.


Groenendijk deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op de locatie bij plaats delict, op maandag 27 juni 2016 te Arnhem:


Als volhardend vader en rechtzoekend Nederlands
burger doe ik hierbij aangifte jegens:

• Dhr. drs. H.B.I. de Lange/ burgemeester van

 de gemeente Duiven te Gelderland

• Dhr. C. J. Papjes/ gemeentesecretaris


• Dhr. P.J. Hoogstraten/ teamleider Burgerzaken
,
Belastingen en Receptie


dit vanwege:

• 
Toestaan van onttrekking van mijn drie kinderen die door de rechtbank Gel-derland juist in hun belang onder toezicht van de gecertificeerde instelling - (gi) - 'Samen Veilig' Midden Nederland - SVMN - geplaatst en onder het curator-schap van mr. Hopmans waren - zoals voor 1 jaar verlengd was en feitelijk t/m d.d. 03-08-2016 liep - maar door ‘moeder’ haar 3e, weer internationale kinderontvoering per d.d. 27-06-2016 niet (meer) ten uitvoer gebracht kon worden.

• Dit door de ziekelijk-egoistische en reeds 2x eerder kinderontvoerende ‘moeder’ de mogelijkheid te bieden om zich, en onze 3 Nederlandse meiden, middels het in-vullen van vereiste emigratieformulier - met daarop vermelding van haar ‘nieuwe’= ontvoeradres in Duitsland - aan de balie van gemeente Duiven/ Burgerzaken van het BRP naar het RNI-deel over te laten schrijven (bijlage).De gemeente Duiven, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet op de Jeugdzorg/ SVMN te controleren heeft, maakte zich aldus keihard mede-schuldig aan onttrekking aan het gezag/ toezicht van deze gecertificeerde instelling van de jeugd’zorg’ en belemmering van de rechtsgang.

'Verantwoordelijkheid voor eigen strafbare (non-) gedragingen afschuif-brieven en intrekking van een besluit van het college B&W ter zake 1e verwijzing naar geheimhoudingsplicht bewijzen de niet-integere, de facto criminele bestuurs-mentaliteit en (non)-handelen ‘van ondersteunend tot de top’.

Schokkend; de burgemeester werkte mee aan ontvoering van drie minderja-rigen uit zijn gemeente! Kortheidshalve verwijst aangever Groenendijk met klem naar vermelde correspondentie (bijlagen):

d.d. 22-07-2016 van Groenendijk aan alle fracties in de gemeenteraad

d.d. 21-07-2016 van Hoogstraten; bevestiging behandeling ‘mijn’verzoek door RvIG

d.d. 19-07-2016 van Hoogstraten; aan RvIG, behandeling mijn gemeenteverzoek

d.d. 18-07-2016 van De Lange en Papjes; inttrekking crimineel besluit en afschuiven op RvIGIn aanvulling wordt verwezen naar de recente gemeente-publicaties op de Stop-PAS-familiedrama website en aangifte jegens directeur van de Rijksdienst voor Iden-titeitsgegevens/ drs. Keijzer-Balde (dit t/m d.d. 31-08-2016; nu 'werk'zaam bij het Ministerie van Economische Zaken).


Citaat-2, punt 3:

3. Feitelijk maakte deze 'moeder' met haar 3e kinderontvoering de ten uitvoer-brenging van op dat moment geldende ots-beschikking onmogelijk en negeerde daarmee niet alleen het oordeel van deze rechtbank Gelderland maar minachtte ook door de rechters vastgestelde kinderbelangen (zijnde toezicht tenminste t/m d.d. 03-08-2016).


 • In een rechtstaat heeft de rechter het laatste woord: niet de 'moeder' en ook niet SVMN...!

In ons diep-trieste PAS-familiedrama blijkt te gelden: 'moeders wil is wet en de kinderbelangen tellen niet'. De huidige 'verhuizing' = 3e, internationale kinder-ontvoering is...

...niet alleen onwettig/ crimineel, maar vooral niet in het belang van onze drie kinderen! Groenendijk her-haalt: red onze Nederlandse meiden en herstel Vrouwe Justitia in ere, NU.


Politie dekt misdadige gemeente en weigert onderzoek ondanks 100% bewijs!


Recent, bijna 5 maanden later ontving Groenendijk van een onbekende medewerker - ze zijn zelfs te laf om hun naam te vermelden; zo erg stinkt het -

van het 'Basisteam Zevenaar', district Gelderland Midden, afdeling Recherche een 'terugkoppeling van uw zaak',

d.d. 14-02-2017, citaat-1:

'Ons kenmerk: PL0600-2016 6463 984-1 - let op: een ander, 0600-nummer!

Op maandag 19 september 2016 is door u aangifte gedaan in Hilversum van een misdrijf. U staat in deze zaak geregistreerd als aangever en/ of slachtoffer. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de afhandeling van uw zaak.'


Reactie:

Gatverdamme... waar denkt 'u' (niet) mee bezig te zijn, 'beste' rechercheur? 'Over de ruggetjes van drie minderjarigen en als dank voor uw corruptie promotie maken'... daar lijkt het sterk op, nietwaar?! Want: d.d. 19-09-2016 werd door mij helemaal geen aangifte te Hilversum gedaan!

 • Uw melding is feitelijk onjuist; dat is 'valsheid in geschrifte', nietwaar?!


Niet op d.d. 19-09 - september - maar reeds d.d. 29-08-2016 - augustus - werd deze aangifte jegens 100% misdadige gemeente DuivenGelderland; burgemeester De Lange, secretaris Papjes en team-leider Hoogstraten gedaan onder H'sumse proces-verbaalnummer:

PL0900 2016-6463 984-1.De door u vermelde 'datum van aangifte' is klaarblijkelijk de dag, 3 weken later, waarop u de aangifte het PL-0900 nummer van H'sum van uw eigen PL-0600 nummer voorzag en sindsdien 'ter behandeling op uw bureau had liggen' gedu-rende 5 maanden waarin 'de recherche' helemaal niets deed...!

 • Dat zijn twee totaal verschillende zaken; wederom pogen de Gelderse 'rechercheurs' om aldus - dubbele (aangiftedatum en ander PL-nummer; hoezo? kul) - verwarring te stichten. Tevergeefs; wederom doorzien...!


Het is niet-'toevallig' dat de opsteller/ verwarring-pogen-te-stichter(s) zijn/ haar naam... niet vermeldde. Het is evenmin 'toevallig' dat, naast het Gelderse PL0600-nummer, het originele Hilversumse PL-0900 nummer niet - ook - vermeld stond en evenmin een concrete, inhoudelijke verwijzing naar de aangifte werd opgenomen. Op deze wijze is het namelijk 'bijna onmogelijk' om 'de terugkoppeling van uw zaak' aan de gedane aangifte te maken.

Wat een smerige 'truuks'... van deze Gelderse niet-je-'beste vriend'. Gelukkig weet Groenendijk inmiddels hoe dat te counteren is...


Citaat-2'Uw zaak;

We hebben op dit moment te weinig aanwijzingen of informatie om een onderzoek te starten

We bewaren uw zaak wel in onze administratie. Krijgen wij nieuwe informatie? Dan kunnen wij beslui-ten uw zaak toch te gaan onderzoeken. Dit zullen wij u dan laten weten. Heeft u zelf intussen nieuwe infor-matie die ons kan helpen? Neemt u dan contact met ons op.'


Reactie:

Gatverdamme... hoe hypocriet en ongeloofwaardig kan een anonieme agent c.q. rechercheur wel niet zijn? Bahbahbah!

Alle onomstotelijkewettig overtuigende bewijzen zijn verzameld en werden 'met een strik erom/ kant en klaar' aangeleverd. Dan beweren 'te weinig aanwijzingen of informatie te hebben om een onderzoek te starten'... betekent:

 • 'mijnheer Groenendijk, dikke vinger naar u; wij doen niets... lekker puh!'. Pardon? Wat een smerige 'streek'; dat is crimineel verzaken!Ze weten dat deze vader 100% gelijk heeft en er vele 'hoge koppen zullen moeten - en gaan! - rollen'... maar in plaats van dat te doen wat vereist/ wettig en recht-vaardig is..

...wentelen ze hun 'probleem' af op drie 3x keer ont-voerde minderjarigen en

...zich met alle redenen/ middelen daartegen verzettende vader Groenendijk en doen niets.
Dit is de werkelijke stand van ons 'no-justice'-apparaat;  'to serve and to protect' is in de praktijk 'to f#ck and to destroy' de burgers... en dat pik ik/ pikken wij niet.


F#ck the police, f#ck het OM. Want:


 • Zouden deze 'personen' ook zo (niet-) handelen als het hun eigen kind(eren) zou betreffen? Zeker niet. Zij moeten zich diep schamen!


Leest u zelf de schandelijke - anonieme! - brief van de 'rechercheurs' te Zevenaar d.d. 14-02-2017, ontvangen d.d. 17-02-2017 desgewenst nog eens zelf na... stuitend.

Opmerkelijk is dat deze brief om 09:15 uur door de brievenbus werd geschoven. Tegelijkertijd stond er een auto voor de deur met draaiende motor die 15 sec. later wegreed... dit terwijl de post altijd 's middags wordt bezorgd.

 • Dat dit uit Apeldoorn afkomstig is - en dus niet uit Zevenaar?! - betekent dat het landelijk is. Zoals ik eerder zei: een zeer belangrijke zaak!Voor 'geld, macht of hun baantje' laten ze drie meiden al jarenlang in de steek, minachten hun rechtzoekend vader en hebben het 'lef' om zich vrij te pleiten, alsof het niet aan hun zou liggen want burger leverde te weinig informatie/ bewijzen'...

oprecht schokkend,

al verbaast mij dit inmiddels allang niet meer.

Dit is namelijk de standaard 'werk'wijze; dus geen 'opeenstapeling van fouten' zoals dan later wordt beweerd als de doofpot toch openbreekt maar een welbewuste manier om klagende burgers 'af te poeieren, met een kluitje in het riet te sturen, kapot te maken en als het even meezit? dan 'verdwijnen de luizen in de pels vanzelf'... moge deze helden rusten in vrede. Wij zetten de strijd voort.


Citaat-3:

'Bezwaar

Bent u het niet eens met het niet in behandeling nemen van uw zaak? Ook niet nadat u hierover uitleg heeft gevraagd aan een medewerker van het slachtofferloket en/ of de politie?

Dan kunt u bezwaar indienen bij de officier van justitie. In een brief meldt u waarom u het er niet mee eens bent. Stuurt u alstublieft een kopie van uw (bewijs van uw) aangifte en een kopie van deze brief mee. Stuurt u alstublieft een kopie van uw (bewijs van uw) aangifte en een kopie van deze brief mee.


De officier van justitie bekijkt de zaak dan opnieuw en laat u zijn besluit weten.

Uw bezwaar kunt u sturen naar: arket OvJ Oost-Nederland, Postbus 9032, 6800 EP Arnhem.'Reactie:

Gatverdamme... de Gelderse recherche weigert 'domweg' = op criminele wijze, aldus Groenendijk, om reeds 100% bewezen misdrijf van de gemeente Duiven te Gelderland te onderzoeken = laten vervolgen en als 'u het er niet mee eens bent, dan dient u maar weer bezwaar in'. Dat deze 'officier van justitie' dan weer 'maanden nadenkt', niets van zich laat horen of niet reageert op toekomstige corres-pondentie staat bij voorbaat vast, net als de uiteindelijke seponering.


Waarna Groenendijk weer een artikel 12 procedure bij het ge'recht'shof = sof te Arn-hel kan starten die vervolgens door 'president' mr. Van der Winkel geweigerd wordt om te behandelen... zie de vorige twee beklagen.

Het heeft werkelijk geen enkele zin als 'criminelen met hun scepters zwaaien' en botweg weigeren recht te doen laten gelden = hun/ het vereiste werk te (laten) doen.

<--- (nog) 'president' mr. Van der Winkel


 • Ergo: de 'recht'staat bestaat niet in Nederland; dat is slechts schijn...


Feitelijk leven wij in een 'recht'ersdictatuur waar van 'scheiding der machten' absoluut geen sprake (meer) is. Dat geeft ons alle recht om 'in opstand te komen en dat recht te gaan halen/ herstellen'...!
Koppeling van PL0900 aan PL0600-nummer; wat 'n onnodig werk, maar gelukt!


De aardige mevrouw in Apeldoorn kon mij helaas niet helpen, maar werd toch een goede dienst gewenst... zij kon er ook niets aan doen. Aanklikken witte pijltje in de rode stip voor de - geanonimiseerde - audio-opname(s):


De politie Hilversum/ agente bleek ditmaal telefonisch wel bereid om mee te denken c.q. de mogelijkheid tot 'persoonlijk langskomen op bureau met legitimatie' werd overeengekomen:


En de behulpzame, dienstdoende agent aan de balie ging achter zijn computer zitten en kon de koppeling tussen PL-0900 nummer (H'sum) en het PL-0600 nummer (te Zevenaar) gemakkelijk opzoeken en bijbehorende aangifte (nogmaals) uitprinten; mijn dank.

Samen waren we het er over eens dat 'de omgezaagde boom voor de ingang van het bureau erg jammer was' en op reparatie van de toegangsdeur met gebroken glas erin 'daarop werd al enkele weken gewacht'...Binnenkort zal de officier van justitie mijn bezwaar gaan ontvangen. De truuk van 'ander PL-nummer geven en toekomstig in artikel-12 procedure om die 'reden' niet-ontvankelijk verklaren' is daarmee - andermaal - onmogelijk gemaakt.

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia