donderdag 19 januari 2017

Waxineheld Erwin Lensink heeft vast gelijk met wraken van het 'Arn-helse' hof... ook ik vind het 'n 'Paleis van Misdaad' - met 100% bewijs!


Erwin Lensink wraakt ge'recht'shof in Arnhem vanwege vooringenomenheid:

Geschreven door freelance-journalist Chris Klomp stond in het AD d.d. 19-01-2017 volgend artikel over 'de waxinelichtgooier' Erwin Lensink:

  • Erwin Lensink, ook wel bekend als de waxinelichthoudergooier, heeft donder-dagmorgen het gerechtshof in Arnhem gewraakt in zeven zaken die het hof tegen hem wilde behandelen. Volgens de man waren de rechters vooringe-nomen. De wrakingskamer van het hof beslist binnen enkele weken of de rechters moeten worden vervangen. Lees hier de rest van publicatie in AD.

Laat deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. nu ook vele malen in ons diep-trieste PAS-familiedrama met betreffend hof? = 'Sof' te Arn-hel te maken hebben gehad!

En laat ook ik bij zowel de 'recht'bank - onder de 'leiding' van (nog) president mw. mr. Blaisse - alsook het hof = 'Sof' - onder 'leiding' van (nog) president dhr. mr. Van der Winkel met vele, vele vooringenomen, zelfs criminele 'recht'ers te maken hebben (gehad)!

  • En laat Groenendijk daar nu de schriftelijke - bijvoorbeeld valse handteke-ningen onder, aldus van rechtswege nietige!, 'beschikkingen en vele valselijk opgemaakte 'proces-verbalen' - en audio-bewijzen van hebben...!


Bijvoorbeeld artikel d.d. 26-05-2016: Hof Arnhem: valse handtekeningen onder 'beschikkingen'; stinkende PAS-doofpot door criminele 'rechters' en (nog) president Van der Winkel.
 

  • Diverse 'beschikkingen' Hof Arnhem werden valselijk opgemaakt...!

Zowel in procedures naar het familie- alsook naar het strafrecht deed 1) herhaaldelijk de inhoud van 'beschikkingen' geen recht aan de waarheid/ de feiten en 2) werden (zelfs meest basale) vorm-vereisten zoals door de wet voorgeschreven, herh-aaldelijk niet nagekomen. maar juist (dit bewust?!) overtreden... schokkend, maar 100% bewezen!

Wat nou de 'recht'-spraak en 'recht'-staat?
Kul! Onzin, lariekoek, 'gewoon' niet waar!

Door het hof = Sof Arnhem werd eenduidig bewezen dat in het sinds 2008 voortdurende en diep-trieste PAS-familiedrama geen 'recht gesproken' maar juist 'onrecht werd gedaan'!


Luister ook naar de 'onwaardige verhaaltjes' van (nog) president Blaisse:

d.d. 08-05-2016: Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs van bedrog door de 'recht'bank Arnhem!


Direct naar schokkende audio-opname van niet-te-vertrouwen-president mr. Blaisse:

Ondanks de ernstige en zeker strafbare delicten, zoals gepleegd werden in het ‘Paleis van Misdaad’ te Arnhem, en...

ondanks de door deze burger ‘kant en klaar met een strik erom’ aangeleverde en ook onomstotelijke, sluitende bewijzen

...weigerde het OM/ Esbir Wildeman, maar ook ‘zijn baas’; het College Procureurs-generaal/ weer ‘gezonde’ maar nog steeds onwerkzame voorzitter mr. Bolhaar en ook de ‘opperbaas’ van het Ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’/ minister mr. Van der Steur (inhoudelijk) te reageren op expliciete vaststelling van deze misdaden en verzoek ‘orde op zaken te (laten) stellen’.


  • De werkelijkheid; 'recht' = kromstaat der Nederlanden... schokkend.


En laat ook ik tot tweemaal toe tot wraking van misdadige 'recht'ers te Arnhem te hebben moeten overgaan! Zie o.a. eerdere publicaties:


d.d. 27-01-2016: Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem! Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was

Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en iedereen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wetboek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg. Zo zou het toch ook moeten zijn?
Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een ‘sprookje’ was of inmiddels tot het verleden behoort. We leven anno 2016 - en 2017 - in NL in een kromstaat met een nep-parlement in een nep-democratie. Onbestaanbaar!


d.d. 01-02-2016: De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtge-raakt! Ook leugens in en manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'.


Na - wettelijk onmogelijke?! - weigering - van de wrakingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren - om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan.

Kan het nog erger? Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daad-werkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd. Het zijn 'krommers' = criminelen in het Paleis van Misdaad; uiteraard 100% bewijs!

En ja: ook jegens de mrs, Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren werd aangifte bij de politie gedaan... tot op heden zonder strafvervolging! Criminele 'recht'ers die misdaden tegen Vrouwe Justitia, drie minderjarige meiden en hun altijd zorgzame, prudente en veilige vader pleegden en onze levens (mee-) kapotmaakten... gaan in bananenrepubliek Nederland 'straffeloos verder met veel ellende, pijn en verdriet veroorzaken'. Gatverdamme.


Word wakker, beste mensen... alstublieft. Dat is ook absoluut in uw eigen belang! En de uwe, en de uwe... en de uwe en jawel, ook van u, beste lezer!

Ons mooie Nederland is namelijk geen land (meer) om erg trots op te zijn... maar inmiddels - sta op en herstel - om zich voor te schamen geworden!

Ieder volk/ land krijgt de leider, en ook rechters, die het verdient... wij verdienen veel beter. En dappere Erwin Lensink zeker ook!
Wordt het Paleis van Misdaad te Arn-hel... de 'Bastille' van ons land?

Het Paleis van Justitie te Arnhem werd door mij - met alle reden en nogmaals; sluitend, wettelijk en overtuigend bewijs op diverse locaties zekergesteld! - dan ook omgedoopt tot 'Paleis van Misdaad'... want dat is - zeker - in de - schokkende familie'recht?'s - praktijk een betere - zelfs enige juiste omschrijving aldus deze vader/ burger Groenendijk - van dit zeer lelijke gebouw op de Walburgstraat 2-4 te Arn-hel (niets tegen de inwoners, behalve dan; word wakker en sta op!).

  • Kom in - pacifistische - opstand tegen onrecht, corruptie en gehui-chel van deze 'recht'ers, (nog) 'presidenten' en andere not-'abelen'...! Herstel Vrouwe Justitia in ere; red Nederland van keiharde misdadigers!


Alvast een 'uitje' naar het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel met (nog) president van de 'krom'bank/ mr. Blaisse en (nog) president van het 'Sof' mr. Van der Winkel... 

Een Salomons oordeel... in het belang van de kinderen? Te Arn-hel deden ze precies het omgekeerde; geen (familie-) recht- maar een kromstaat...!


Hart onder de riem voor Erwin Lensink: waarheidsstrijder van het 1e uur!

Persoonlijk ken ik Erwin niet, maar gelet op mijn eigen ervaringen met dit Paleis van Misdaad, zou het mij niets verbazen als dhr. Lensink - ook ditmaal - keihard gelijk heeft... precies omgekeerd aan het artikel van dhr. Klomp dus. Van de zaak zelf heb ik ook inhoudelijk geen kennis - het AD wel? is een verdere toelichting mogelijk? - en ben daarnaast ook erg benieuwd naar de namen van zowel de ge-wraakte 'recht'ers van het hof alsook de namen van het behandelend wrakings-college.

De 'recht'ers zullen binnen enkele weken - openbare? vast niet... hoewel wettelijk vereist?! - uitspraak doen - met online publicatie/ toezending op verzoek van wrakingsbeschikking? - maar of op hun oordeelin naam van ook-niet-mijn-koning Willem Alexander! - vertrouwd kan worden?

  • Ik waag dat te betwijfelen... en u? Al wakker?
Desondanks veel sterkte, beste Erwin Lensink, kop op, held van het wakkere volk!

De waarheid duurt het langst en wij blijven jou steunen in deze 7 en de andere zaken...

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia