zondag 29 januari 2017

SM-domina gezocht om voorzitter mr. Van Dijk van het Hof = Sof 'enige discipline' bij te brengen na weigering klachtbehandeling jegens deken!


Na non-beantwoording en non-behandeling is 'disciplinaire straf' nu vereist!


Op 22 januari jongstleden werd u bericht over mijn klachtindiening jegens de deken van de R'damse afdeling van de Orde van Advocaten (Orde R'dam)/ dhr. mr. Meijer en - nu gebleken - non-afhandeling = weigering tot klachtbehandeling door het Hof van Discipline/ voorzitter dhr. mr. Van Dijk.


De relevante documenten op 'n rijtje:

1) d.d. 26-12-2016, punt 3; klacht-indiening jegens de (nog) R'damse deken dhr. mr. Meijer; persoonlijk ondertekend en per aangetekende post verzonden.

2) d.d. 03-01-2017, rappel per mail, aan beklaagde deken Meijer/ vz. Van Dijk.

3) d.d. 22-01-2017: finale oproep aan Van Dijk om 'orde op zaken te stellen'; ondertekend en wederom per aangetekende post verzonden.


Beklaagde (nog) deken 
          mr. Meijer      
Hof van Discipline weigert klacht jegens deken te behandelen = einde 'Orde'!


Citaat artikel en gestelde, redelijke dead-line:

'gaarne ontvang ik uw schriftelijke en door
mr. Van Dijk persoonlijke ondertekende reactie uiterlijk d.d. 28-01-2017.

In de tussentijd zal de feitelijke gang van zaken bij de R'damse Orde nader gepubliceerd worden... wie denken 'deze advocaten' wel niet dat ze zijn/ voorstellen?! Dat is mij meer dan helder, u inmiddels toch ook? Klaarblijkelijk wenst(e) voorzitter dhr. mr. Van Dijk zelf ook getuchtigd te worden middels openbaarmaking van feitelijke non-behandeling na formele klachtindiening jegens deken Meijer.

Dat is nog het meest schokkende - van laag tot hoog; 1 pot nat? met - kennelijke klachtweigering?! Of ontvangt Groenendijk uiterlijk komende zaterdag gepaste res-pons van het Hof van Discipline/ voorzitter Van Dijk?' Die zaterdag was gisteren...


'In spanning' wachtte deze klager, volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. op de komst van de postbode en de verzochte - allang 'over tijd' - reactie van hof van Discipline/ voorzitter mr. Van Dijk; u raadt het inmiddels al...


Van Dijk diskwalificeert zich en bewijst inderdaad '1 pot nat' te zijn met de beklaagde deken Meijer.

  • Wat 'n schijnvertoning! Het hof moet aldus zelf gedisciplineerd worden.


Ruim 4 weken na formele klacht-indiening en herhaald rappel, per mail en aangetekende postverzending, staat vast dat...

het hof van Discipline onder 'leiding' van - vage/ afwezige - voorzitter mr. Van Dijk 'simpelweg' de correspondentie ter zake het - bewuste en partij-dige, aldus Groenendijk - verzaken van en klacht-indiening jegens deken Meijer... negeerde!

En: het 'met twee maten meten' en kul ad-'vies' van deken Meijer - 'alle klachten jegens zeer bijzondere curator mr. Hopmans afgewezen' - wordt door het hof van Discipline aldus eveneens geaccepteerd... schokkend.

  • 'De ene confrère dekt de andere confrère'; nogmaals... wat een nep!Hun site vol over 'onafhankelijke klachtbehandeling' en deftige leidraad, maar...
  

Waarom houden zij zich daar dan niet zelf aan?

In de werkelijke klachtpraktijk houdt zowel de Orde R'dam alsook het hof = Sof van - geen! -Discipline' zich daar zelf niet aan, worden deze confrères onwelgevallige klachten 'simpelweg'...

...genegeerd en dramt de hele kliek door op een onheuse, onbehoorlijke en onacceptabele weg van 'oplichting, bedrog en afwijzing', nietwaar?! 


Dan (b)lijkt de schokkende eindconclusie te zijn:

  • Met zijn/ hun non-reactie en aldus weigering tot behandeling van jegens de R'damse deken ingediende klacht bewijst 'Sof van Discipline'/ voorzit-ter Van Dijk zich eveneens als ongeloofwaardig en niet-betrouwbaar.


  
     
Met open vizier; melding publicatie, verzoek herstel, uw bankgegevens?

Uiteraard werden zowel de Orde van Advocaten/ afdeling Rotterdam, (nog) deken mr. Meijer en (nog) voorzitter van het Hof van Discipline/ mr. Van Dijk vandaag per mailbericht = schriftelijk (per aangetekende post volgt voor alle zekerheid) op de hoogte gebracht van deze publicatie, herstelverzoek en keuze tot voorleggen van klachten jegens 'zeer bijzondere'-curator mr. Hopmans aan het hof/ Van Dijk:

  • De 'zeer curieuze' = partijdige - aldus deze drs. Groenendijk MSc. - R'damse deken/ mr. Meijer wordt gemeld dat - ondanks negatieve 'ad-vies' - voorlegging van de klachten jegens 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans aan het hof van Discipline verkozen wordt (punt 4).

  • Wederom verzoekt Groenendijk deken Meijer om rekeningnummer en overige bankgegevens bekend te maken zodat die 50 euro overgemaakt kan worden en uw, evident, foute beslissing hersteld kan worden (punt 5). 

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia