dinsdag 13 september 2016

De kinderen/ burger worden bestraft en criminele overheid gaat vrij-uit bij medewerking aan internationale kinderontvoering tijdens lopende ots?

Als het fout gaat, weigert 'de overheid' vaak te betalen en volgt geen straf
  
Als 'de burger' een fout maakt c.q. iets verkeerds doet, dan worden wij daarop altijd afgerekend. Letterlijk; de (politie-)boete en figuurlijk; hoe dan ook een sanctie in wat voor vorm dan ook.

Het volk komt niet weg met 'sorry' zeggen, zelfs niet als dat wel oprecht gemeend is en ja, bij ernstige zaken dient er altijd een straf te volgen, dat is niet meer dan logisch. Een tweede kans eveneens.


Echter: omgekeerd, als de overheid 'in de fout gaat of iets (erg) verkeerds doet'... dan gebeurt er meestal niets! Geen of slechts een beperkte sanctie in de vorm van een boete of 240 uur taakstraf, maar werkelijk en ook lang 'de gevangenis in'? Kent u daarvan voorbeelden? Groenendijk niet veel, u? Neen, de schade is 'voor het volk', en de overheid/ veroorzakende bestuurder en ambtenaren 'komen er mee weg'... hoezo? Dat is een 'dubbele moraal'; het meten met 2 maten; dat is klassen-Justitie en onbestaanbaar!


Alleen na grote publiekelijke verontwaardiging over trieste voorbeelden van overheids-falen volgen er 'wat slappe excuses' en treedt diegene in meest ernstige geval - want geloofwaardigheid = nul - af... direct naar het riante wachtgeld of hupsakee het dure bedrijfsleven in (als lobby-beloning...?!).

Pas bij zeer ernstig blunderende bestuurders en ambtenaren leidend tot sterfgevallen of zwaar lichamelijk letsel 'wordt er actie ondernomen'. Daarover berichtte EenVandaag. Eindelijk... maar voor de slachtoffers al veel te laat.


Groenendijk vraagt zich af in hoeverre de 'bestuurlijke angst voor de vele - meestal terecht - boze burgers die het echt niet meer pikken en de overheid steeds minder = niet (meer) vertrouwen' in deze beslissing meespeelt...?

Kortheidshalve wordt verwezen naar 'Brugwachter fataal ongeluk Zaandam voor de rechter' - zie onderstaand citaat - en 'Drama monstertruck Haaksbergen vormt aanzet voor nieuwe wet'.Citaat artikel EenVandaag d.d. 13-09-2016:


'Hef immuniteit ambtenaren op'

Maar ligt de schuld van dit ongeluk wel bij de brugwachter? Hij bestuurde immers de brug op afstand en klaagde over slecht zicht bij de vernieuwde brug. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde na eigen onderzoek dat ook de gemeente Zaandam medeverantwoordelijk is aan het dodelijke ongeluk. Volgens de OVV had de gemeente meer zorg moeten dragen voor veilige omstandigheden tijdens de werkzaamheden van de brugwachter. De OVV maakte een reconstructie van het ongeluk. Zie video hieronder:

In EenVandaag prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij pleit voor opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de overheid en vindt daarmee dat overheden moeten kunnen worden vervolgd als ze zich 'aanwijsbaar onaanvaardbaar' hebben gedra-gen.

Daarnaast spreken we Jeroen Recourt, oud-rechter en woordvoerder Justitie voor de PvdA. Hij diende al eerder eenzelfde soort wetsvoorstel in, maar deze werd met een verschil van één stem verworpen.

Faciliteren internat. kinderontvoering door gemeente Duiven is te vervolgen
  
Gelukkig zijn mijn drie meiden springlevend en gezond, maar... hebben zij 'papa'/ hun eigen vader vandaag al 907 dagen niet meer kunnen zien, laat staan een knuffel geven. Dit vanwege criminele jeugd'hulp'verleners van 'Samen Veilig' Midden Nederland en 'zeer bijzondere' curator Hopmans.

Jegens beiden werd maanden geleden al aangifte gedaan van 'emotionele kindermishandeling' - maar de artikel 12 procedure bij het hof Arnhem werd gemeld in brief d.d. 01-09-2016 door de (nog) president dhr. mr. Van der Winkel 'niet gevonden in de administratie (jaja = kul; aantoonbaar werd namelijk reactie ter zake ontvangen; artikel volgt)' - en jegens Hopmans tevens vanwege 100% 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. en komend jegens SVMN (laten) 'onttrekken aan (hun) gezag' d.d. 27-06-2016 middels 3e kinderontvoering naar 'een onbekende bestemming' tijdens lopende ots-beschikking t/m d.d. 03-08-2016. Direct tegen het oordeel van de rechter in... onacceptabel.


Jegens deze ziekelijk-egoistische 'moeder' en de mogelijk-makende, aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland - art. 279 Sr. - werden deze aangifte reeds gerealiseerd. Voor de duidelijkheid: zij hoeft van Groenendijk niet in de cel, maar wel 'psychologisch/ -iatrisch onderzocht en behandeld te worden. Mij gaat het om onze drie meiden die nu met een 'keihard liegende moeder' wonen die hen vast 'veel goeds' = 99% leugens, vertelde/ -t over hun vader.

Dat leidt (mogelijk) tot 'ouderverstoting' - 2,5 jaar geen papa - en kan PAS - Parental Alienation Syndrome - veroorzaken met op latere leeftijd ernstige gevolgen voor de kinderen... onze meiden; onacceptabel.

Dat zij mij kennelijk haat, dat is haar probleem, maar dat zij onze meiden dit al jarenlang aandoet en nu zelfs ieder contact onmogelijk maakt, is triester dan triest... Dat is niet alleen ziekelijk-egoistisch maar, mogelijk, ook zeer schadelijk voor de verdere levens van onze kinderen (sociaal-emotioneel). Dat... vergeeft Groenendijk deze mw. S.S. - de 'moeder' van 'mijn' drie dochters nooit.

  
Alle 'partijen', dus ook 'de overheid' indien noodzakelijk, zijn te vervolgen indien zij zich aanwijsbaar onaanvaardbaar hebben gedragen, aldus Van Vollenhoven en Recourt. De psychische en lichamelijke - want; waar zijn de meiden? officieel weten ook SVMN/ curator dat niet, maar als 'doorgeefluik voor mw. S.S,' weet haar VJAR-collega/ Verbeke en advocaat van de 'moeder' dat zeker wel - veiligheid van drie Nederlandse kinderen wordt al jarenlang bedreigd en sinds eind juni zelfs 'in ernstige mate'. Onbestaanbaar.Wat vindt Van Vollenhoven ervan dat de criminele (nog) burgemeester van Duiven/ drs. De Lange & Co medewerking verleende aan deze internationale kinderontvoering?


De Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Cornielje, vond het 'een schrijnende kwestie' maar meende dat de gemeente 'niets te verwijten zou vallen'... kul. Dat is niet de waarheid. Hoogmoed komt ten val en criminelen zijn te vervolgen; dat geldt ook voor de misdadige gemeente Duiven/ Gelderland.Of 5x-sorry minister dhr. mr. Van der Steur alsnog 'orde op zaken stelt' - alle bewijzen zijn verspreid ivm de persoonlijke veiligheid - of verkiest om 'en public' met het falen van de politie, het OM en 'zijn eigen' Ministerie van Veiligheid en Justitie te worden geconfronteerd tijdens verkiezingstijd? Keer op keer en weer, totdat 'begrepen wordt' dat dit een onmogelijke 'oplossing' was die gecorrigeerd moet worden. 

Beter vroeg dan laat... des te groter zal 'uw publieke alsook strafrechtelijke schade' worden. Op zijn urgente oproepen mocht Groenendijk nochtans geen inhoudelijke reactie ontvangen; schandaligst...
In het belang van onze meiden: Lina, Jördis en Imke... knuf van papa!

Onze meiden; drie Duits-Nederlandse kinderen van bijna 15, 13 en nu 11 zijn daarvan de dupe... dat blijft voor deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk onacceptabel. Gisteren vierde onze 3e dochter, Imke Abeni, haar 11e verjaardag en zij kon niet eens persoonlijk gefeliciteerd  worden, omdat moeder al maanden-lang weigert om de bel-regeling - maandag's 19:00 uur - zoals door de recht-bank Gelderland in het belang van de kinderen werd geacht, na te komen.

Geen omgang of bel-contact en zelfs geen feliciteren... in wiens belang?

De 'moeder' beweerde dat de kinderen hun vader niet zouden willen spreken = totaal ongeloofwaardig; de enige die dat niet wil, is zij

SVMN 'gaat ervan uit dat de beschikking wordt nagekomen?, maar is nu niet meer in dienst en doet derhalve? niets'... de kinderen worden door iedereen in de steek gelaten.Behalve door hun vader die dit absoluut niet pikt, want zeker niet in het belang van onze drie meiden.


Binnenkort zal ook in Duitsland zelf, waar Justitie niet kan seponeren maar altijd moet onderzoeken - veel beter; politiek bedrijven door OM zoals in casu in Nederland is dan moeilijker - aangifte jegens de 'moeder' - die 'eretitel' verdient zij niet meer... vandaar! - gedaan moeten worden van meerdere, ook in haar Duitsland strafbare gedragingen. Haar melding per sms; 'je kunt haar een brief sturen via mijn advocaat, mw. mr. Verbeke - in VJAR-bestuur met 'onafhankelijke' curator Hopmans', dat is ons correspondentie-adres' bewijst dat 'iedereen, behalve vader Groenendijk, weet waar de meiden nu zijn', maar dat botweg weigeren te melden. Schokkend.

Wat een 'tuig van de richel'. Waarom zij dat deden/ doen?Hoewel zij vader Groenendijk 'overal de schuld van geven' - 100% aangetoond: leugens en integrale audio-opnames beschikbaar! - zal de waarheid precies tegen-overgesteld blijken te zijn. De werkelijk agressor is de 'moeder' en zij werd ten onrechte jarenlang geholpen door diverse 'hulp'verleners; niet voor de kinderen dus, maar enkel voor mw. S.S.!

Met deze vader Groenendijk is 'weinig tot niets mis'...! Integendeel. Als ik dat van mijzelf zeggen mag: 'een wetsgetrouw burger van de maatschappij; al > 15 jaar VO-docent (morgen weer lesgeven) en altijd een 'superpapa'. Daar blijf ik trots op en ook de kinderen weten dat 'papa altijd enorm zijn best deed om het gezellig te maken', zoals de middelste vertelde - knuf


Neen, onze kinderen zien hun eigen papa nu niet meer en werden opnieuw ontvoerd enkel en alleen omdat Groenendijk geen leugens pikt(e) en al helemaal niet als daarmee de kinderen hun vader wordt/ werd afgepakt! Daar verzet hij zich inderdaad al sinds 2008 met alles wat hij heeft en is tegen... en juist omdat hij het bedrog van de 'hulp'-verlening en de scheefspraak kan bewijzen, werd deze 'moeder' zowel door SVMN, curator Hopmans, de gemeente Duiven 'toegestaan' om naar 'ihre Heimat' te vertrekken = te ontvoeren.

De overheid die zich bewust crimineel gedroeg c.q. crimineel gedrag van de 'moeder' goedkeurde en steunde = einde 'recht'staat Nederland.


Echter: het gaat niet om haar of mij, maar om de kinderen en dit is absoluut niet in hun belang, zoals de allereerste rechter op zitting vaststelde bij haar 1e kinder-ontvoering in 2008 en start van het ouderlijk conflict... de cirkel is rond.

De 'moeder' zal desnoods met familienaam, foto en overige personalia door mij bekend gegeven (moeten) worden.

Wie denkt zij wel dat zij is dat zij dit onze meiden durft aan te doen? Dan houd je alleen van jezelf, niet van onze kinderen.

De waarheid en echte liefde duurt echter het langst. Onze meiden hebben juist nu hun vader nodig, gewoon in Nederland en wonend te Bussum. Wordt vervolgd... helaas, maar in het belang van de kinderen. Papa knuf jullie!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia