zondag 4 december 2016

Kanarie-/ Carnaval-'Pieten' zijn niet om aan te zien... voor het eerst in jaren weer 'het Sinterklaas-journaal' gezien; wat een trieste vertoning!

Sinterklaas en de Carnaval-Pieten... wat een onzin! Piet is zwart door de roet.

2016:

Ik zit - voor het eerst in jaren - weer eens (kort) het Sinterklaas-journaal te kijken... gezellig, zou je denken. Sinterklaas en Zwarte Piet, wie kent ze niet? Eens kijken wat er dit jaar weer allemaal 'misgaat'; of de stoomboot de weg wel kan vinden en waar de pakjes gebleven zijn? Ieder jaar komt het - uiteindelijk - weer goed... eind goed, al goed. Maar wat een spanning en vermaak; eindelijk je schoen mogen zet-ten met de tekeningen 'voor Sint en Piet' en uiteraard werd er gezongen en voor zijn trouwe paard gezorgd met winterwortel en water... zoals het hoort.


Niet zingen = niets in de schoen, trouwens... en ook niet altijd; het moet wel 'leuk' blijven en ja, ietwat paternalistisch; soms kreeg je zelfs dan toch niets...

Teleurstelling hoort bij het leven; niet alle wensen van een kind worden vervuld, nietwaar?

'Consuminderen' vindt deze Sint dan ook prima! De maand december is al duur genoeg...!


Maar wat ik zie, is een samengeraapt zooitje onge-regeld. Een 'pakjespiet' met wit-blauw-oranje ge-blokt gezicht...? Een blauwe baard met 'n gele neus en rode wangen; is die 'Piet? een beetje ziek? Hij ziet er als een kanariepiet uit. Mooi, als vogeltje... maar niet als Zwarte Piet. Een bonte verzameling van 'rare snuiters', lijkend op de 1e kinderteke-ning met primaire kleuren.

Het is letterlijk: geen gezicht en deze 'Piet?' - niet! - is 'geen goede oplossing, maar diep-triest'.

  • Het mooie Nederlandse kinderfeest met Sinterklaas en Zwarte Piet wordt - bewust - kapot-gemaakt... in de zak met dat soort gedachtes!


Aan het stuur van de 'verdrietige pakjespiet?' zit een soort 'blokjessmurf' en ga zo maar door met 'heel rare', blauw, geel, groen rood-geblokte 'Pieten'? en een 'slimme tijger-Pietje Puk?'

Sorry hoor, dan ben ik maar 'ouderwets' - en zeker geen racist! - en doe dus niet mee die 'Carnaval-Pieten'...


dat is een andereveneens leuk kinder-/ volwassenen, feest.


Helaas 'mag' het Sinterklaas-journaal niet worden gelinkt door andere sites... want? Kennelijk 'schamen' ze zich bij de NTR terdege voor hun eigen 'kleuren-knoeierij':

  • Sinterklaas en Zwarte Piet. Kleuren- of Carnaval-'Piet' willen wij niet!


Carnaval is ook van iedereen; binnenkort kun je dan naar het 'katholieke' Zuiden of voor 'swing en tropisch' naar het populaire zomer-carnaval te Rotterdam.' Maar dat hoort (nu) niet bij... SinterklaasGriezelen met de Sint kan ook... maar of dat zo 'kindvriendelijk' is?

Zelfs de kinderen 'schrik aan jagen' - als hun grote broers of zussen 'gemeen' willen doen - en (nog) commercieler uitbuiten, werd door 'VOC-mentaliteiters' als 'de vrije markt verkocht', maar evenmin door ons verzocht. Weet u het nog? Ook toen ophef. Jammer, die 'vooruitgang'... ik zou zeggen: 'back to basics', terug naar de basis.


Naar de familie, de buren en bekenden... van alle kleuren en standen. Samen zijn wij Nederland; wij zijn volk en alleen samen staan wij sterk'...

en laten onze kinderen het mooiste feest vieren; 

met de pepernoten, liedjes zingen, gedichtjes lezen en de (kleine!) kadootjes uitpakken en ook Piet.

Om zijn kleur gaat het de kinderen helemaal niet...

Sinterklaas vond ik 'n 'enge man met baard/ jurk' en Zwarte Piet juist mijn held!


Als - wit/ blank? zo werd ik geboren - kind vond ik die Sinterklaas maar een 'enge man'... met lange baard en jurk aan; daar hoefde ik zeker niet bij op schoot te zitten. De schimmel was natuurlijk wel lief... en groot. Een veilig 'handje aan Sinterklaas geven' in het wijkcentrum - de wachtrij in het pretpark is er niets bij - was meer dan genoeg en juist de Zwarte Pieten waren mijn echte heldenDie gaven de peper-noten, taai taai en schuimpjes... leve de Zwarte Piet. Zij klommen op de daken en deden 'gekke dingen en leuke kunstjes'; dat is nog wat anders dan die 'senioren - neen, 'bejaard' mag (ook) niet meer - kadootjes-bisschop', nietwaar?!

'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan... en 'Hoor wie klopt daar kin-deren' of 'Oh kom er eens kijken' en 'Sinterklaas kapoentje'... 'Sinterklaas en Zwarte Piet, wie kent ze niet'? Om maar een paar bekende Sinterklaas-liedjes mee te zingen!

Door alle kinderen van de Hilversumse Meent op 'de Groengordel' met een grote show, fakkels en uit volle borst zingende kinderen en ouders. Met z'n allen in de - soms - modder langs het water en dan uitkijken tot 'landing per (brandweer-)boot'. Sinterklaas wordt welkom geheten door de burgemeester en houdt een korte toespraak, de 'Piet, Piet, Piet'-en vermaken de kinderen en dan samen in optocht naar het wijkcentrum voor 'meet & greet', om het maar eens in 'modern' = slecht Nederlands te tweeten... wat een (h)eerlijk kinderfeestPas daarna was de beurt aan het binnenhalen van een - echte, dus vanzelf lekker-ruikende en extra daarvoor geplante - boom... uiteraard niet eerder.
'Zwarte Piet' heb ik nooit met 'discriminatie/ racisme' gevoeld of gedacht!


Mijn ouders hebben ons 'open en eerlijk'-opgevoed', bewust op een openbare school aangemeld en altijd 'samen spelen, samen delen' opgevoed. In het gezin met drie jongens - waar ook wel eens wat gebeurde, maar vooral veel leuks - en in de maat-schappij en de wereld. Wij zijn allen mens, gelijk en leve de verschillen. Dat heeft mij 'getekend' of juist - ook - opgevoed tot de mens die ik nu ben. Dit jaar het 16e? jaar als voltijd-docent werkzaam op een VMBO-school in Amsterdam. Meestal met veel plezier en altijd met 'allemaal Nederlanders en overal vandaan'... het zou erg saai worden als iedereen als meester Groenendijk zou zijn', zeg ik wel eens in de klas!

Ook artikel 1 van de Grondwet wordt geciteerd en of je nu 'een migranten achter-grond hebt' - of niet - en waar je nu in gelooft - of niet - en wat je kleur - of niet - en of je nu 'een jongetje of meisje bent' - tegen unisex-wc's! - en zelfs... 'wat je lekker vindt om thuis te doen - zo lang > 18 jaar en 'consentual' - voor allemaal geldt... leren zul je bij mij. Lang leve de verschillen en de 5 schoolregels gelden - waaronder de laatste: 'we spreken Nederlands' en verder 'geen fatoe' met de meester... begrepen?!

Heb ik dan helemaal 'geen begrip of compassie' met Quinsy Gario? Maar ook bij Henk Westbroek heb ik 'mijn (grote) bedenkingen', maar hij maakt wel duidelijk dat 'juist het tegendeel bereikt wordt van datgene wat hij zegt te willen bereiken', is mijn gevoel... terwijl ik 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' juist hoog in mijn vaandel heb staan!

Vroeger heetten 'schuimzoenen' ook anders en dat woord gebruik ik zelf - bewust - nooit... ik wil niemand beledigen en zeker niet om iemands huidskleur enzovoorts. Ik haat discriminatie en ben er '- net zoals er op A4-papier op het raam van buurt-huis de Valk staat waar ik langsloop als ik (soms) naar de pont loop - helemaal klaar mee'. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', is een mooi Nederlands spreekwoord... al ben niet gelovig, althans niet godsdienstig. Geloven doe ik in mijn drie kinderen, ouders en mijzelf alsook goede medemensen, ongeacht hoe wie wat waar vandaan. 


Toch vraag ik mij af 'waar en of het ophoudt' en 'of er geen betere, slimmere' wijze is om - wel degelijk bestaande! - discriminatie tegen te gaan? Moet ik mij nu 'ook gaan roeren over 'blanke vla?'... waar ik in een pak word gestopt, uitgeknepen en opgele-peld?

Aanpassen, is wat mij betreft echter prima... geen oorbellen en grote lippen enzovoorts. Weg daarmee, al associeerde ik dat persoonlijk nooit met mijn donkere medemens/ -Nederlander.

Maar maak er geen 'kleuren-pijnpark' van... dit slaat echt nergens op! Weg met die 'Regenboog-Halve Garen'... zwart als roet, daar wordt Piet dus zwart van... 'Zwarte Piet'. Logisch, niets meer of minder. Dat zoeken alleen 'volwassenen?' erachter.


Kort samengevat:'Roetveeg Piet' is wat mij betreft 'nog prima uitlegbaar aan de kinderen; die is nog niet zo lang in dienst bij Sinterklaas - als 'de junior/ leerling'? - en wordt vanzelf nog donkerder als hij vaker door de schoorsteen klimt? Of iets vergelijkbaars...
Ik mis in 'discussie'; bij 'blanke' wordt zwart geverfde gezicht... onherkenbaar!


Toen wij als, grotere, kinderen 'niet meer geloofden', was dat eerst wel 'een domper' en vervolgens... fase 2: wij gingen toen zelf maar als hulp-Pieten door de eigen buurt. De moeders naaiden 'Pietenpakken', zakken met pepernoten en schuimpjes werden gekocht bij de goedkoopste supermarkt en 's middags gingen de gordijnen dicht. Aan de keukentafel werd 'de Pieten-gang', de oudere jongens en meisjes, geschminkt en de juten zakken gevuld, de voorpret-foto's gemaakt. En als het dan 'donker genoeg, maar niet te laat' was... dan hielpen wij mee en gingen bij alle ge-zinnen in de buurt, met kleine kinderen, langs. Met mooie herinneringen die ik de huidige kinderen ook gun maar door 'domme volwassenen' steeds moeilijker wordt.


'Daar werd op de deur geklopt'.... en was het bij iedere huis weer een groot verrassingsfeest... voor die kinderen, maar ook voor hun ouders die niet vooraf werden bericht. De pepernoten vlogen door de huiskamer of werden bij de kleintjes in de hand gegeven en je stem paste je dan aan als ze het 'te eng vonden en bijna begonnen te huilen'... Die 'grote ogen' van de - vrijwel altijd - heel blije, gelukkige kinderen vergeet je niet.

Vele ouders vulden 'in de gang' de zakken weer aan - toppie! - en op naar de vol-gende! Soms zag je de (grotere) kinderen echter ook kijken... is dit nu een 'echte Zwarte Piet' of lijkt deze 'verdacht veel op buurjongen Erik'? Tijd om dan te gaan.


Juist daar werkt de zwarte kleur voor een blanke als 'mooie vermomming' en wordt herkenning veel moeilijker dan bijvoorbeeld met een 'groen gezicht'... dit punt 'mis ik in de discussie' en wordt door 'tegenstanders', maar ook door 'voorstan-ders' niet genoemd, althans ik lees/ hoor dat nergens. Dat is toch echt iets om ook over na te denken om de 'magie van het kinderfeest' in stand te kunnen houden. Een combinatie van Zwarte en Roetveeg-Pieten dan maar...? Echter geen 'Pieten-kleuren-explosie'; dat snapt geen kind (meer)!


Dat die andere buurman waar deze Klimpieten het dak opgingen en zich snel achter de schoorsteen verstopten toen hij naar buiten kwam... weten onze ouders (tot nu toe) niet? Vaststaat dat hij ons, laat staan de kleur van onze gezichten, niet kon zien... daarvoor was het gelukkig veel te donker en gaat het niet om!

Toen hij weer binnen was, snel naar beneden en spannend geweest...!

Deze vader met (daarvoor te ) grote kinderen wenst alle kleine kinderen en hun (groot)ouders een heel warm, gezellig en 'klein' feest. Waar het om de - ja, elkaar een beetje plagen' - gedichtjes, de geknutselde surprises en vele, maar kleine kadootjes gaat... die op Pakjesavond, langzaam en om de beurt - we luisteren naar de gedichten van de anderen en bekijken de creativiteit van surprises - samen worden uitgepakt.


Een (h)eerlijke Nederlandse traditie die wij in ere willen houden...

leve Sinterklaas en Zwarte Piet.

Naschrift:

in de Metro... the day after Sinterklaas en Zwarte Piet.


Dag Sinterklaasje, daaag, daaag, Zwarte Piet. Tot volgend jaar!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia