zondag 27 november 2016

Wettelijke scheiding van Rijksrecherche en Openbaar Ministerie (b)lijkt niet gewaarborgd te zijn en de criminele gemeente Duiven niet vervolgd?


Melding van criminele gemeente bij Rijksrecherche werd 'onmogelijk' gemaakt:

Korte voorgeschiedenis:

reeds d.d. 06-11-2016 werd uitvoerig gepubliceerd over de kul van hoofdofficier van justitie, dhr. mr. Nieuwenhuizen van het Openbaar Ministerie Den Haagnaar aanleiding van 2x gepoogde, telefonische melding bij de Rijksrecherche/ (nog) directeur Trip van reeds 100% bewezen criminele gemeente Duiven te Gelderland met als 'resultaat':

Je belt de Rijksrecherche en krijgt het OM dat 'ophangt en afpoeiert!

  • Gesprek-1verbreken van de telefoonverbinding enkel 'vanwege' der eerlijke melding van het maken van een audio-opname door burger en

 
Transcript 1e telefoongesprek met dhr. F.D. d.d. 19-07-2016, vanaf 12:16 uur.

  • Gesprek-2weigering met de Rijksrecherche door te verbinden en ver-wijzing naar de politie voor het doen van aangifte - is geschied maar nu al bijna 3 maanden geen enkele reactie van betreffend Openbaar Ministerie!Transcript 2e telefoongesprek met mw. L. d.d. 19-07-2016, vanaf 13:17 uur.
Scheiding telefoontjes van Rijksrecherche en OM (b)lijkt niet goed gewaarborgd


 Van het OM Den Haag/ (nog) hoofdofficier van justitie mr. Nieuwenhuizen werd d.d. 29-09-2016 gedateerd deze - wat betreft verantwoordelijkheidsbereik en inhoudelijk - kul-brief ontvangen.

Niet alleen werd hovj Nieuwenhuizen daar 'de les gelezen' ter zake zijn 'trieste' rol in de, vergeefse, poging het PAS-familiedrama en - 100% bewezen - criminele gemeente Duiven te Gelderland in de doofpot pogen te stoppen en hem ook gewezen op de facto niet dan wel onvoldoende waarborgen van de wettelijke scheiding tussen beide overheidsdiensten als gevolg van de gekozen organisa-tiestructuur met OM-Service?-center ter afhandeling van alle telefoontjes... ook die expliciet voor de Rijksrecherche bestemd zijn! Dat is principieel en wettelijk onjuist, aldus Groenendijk. 

Want: bijvoorbeeld ook burgermeldingen omtrent een criminele agent of dito (hoofd)officieren van justitie, 'recht'ers, (nu nog) 'presidenten' van Paleis van Justitie en (hooggeplaatste, diep-vallende) medewerkers op diverse Ministeries alsmede hun 'bazen'... komen bij het OM - 'correct' aldus mr. Nieuwenhuizen - of de politie - altijd eerst aangifte doen; hoor/ lees gesprek 2 - of nergens terecht omdat de telefoonverbinding wordt verbroken - hoor/ lees gesprek 1. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?


  • Dat is geen 'recht' doen laten gelden... maar 'het tegendeel', nietwaar?!


Weer (b)lijkt te gelden: de kleine man wordt 'gepakt' en de 'grote boeven' gaan steeds vrijuit. Daar heeft Groenendijk/ het volk meer dan genoeg van... herstel Vrouwe Justitia in ere. Pak een bezem en help mee de boel schoon te vegen! Een land zonder 'recht'staat is een verloren land; ons Nederland verdient beter. Drie Nederlandse meiden verdienen hun eigen vader! Stop PAS-familiedrama... NU!


Aan het OM Den Haag/ mr. Nieuwenhuizen werd deze brief d.d. 22-10-2016 als expliciete repliek ondertekend en d.d. 07-11-2016 per post gezonden.

Je zou toch denken dat 'daarmee de feiten duidelijk zouden zijn'... en ook dat wat dient te geschieden; vervolging van de criminele gemeente Duiven - de burgemeester De Lange, Papjes en Hoogstraten!

Zou mr. Nieuwenhuizen wat geleerd hebben en nu wel - willen - gaan handelen?

De vraag stellen, is hem beantwoorden... neen dus. 

De hovj Nieuwenhuizen blijft de melding van 100% criminele gemeente Duiven/ Gelderland negeren en blijft melden dat het 'geen probleem? zou zijn' dat de burger de Rijksrecherche niet te spreken krijgt, hoewel het op hun website vermelde tele-foonnummer werd gebeld en 1) eerst de telefoon-verbinding werd verbroken en 2) er enkel naar de politie werd 'terug'verwezen en ook in zijn laatste brief blijft mr. Nieuwenhuizen pogen om de gegrond klagende burger - ten onrechte - in diskrediet te brengen. Is Nederland anno 2016 een 'recht'staat, zoals minister-president Rutte steeds beweert...?


Op betreffende 2e kul-brief van mr. Nieuwenhuizen, gedateerd per naderhand 'gestempelde datum' d.d. 24-11-2016 werd per direct...

d.d. 26-11-2016 door de volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. gereageerd per expliciete brief.

Groenendijk meent van Nieuwenhuizen nu volgende te mogen verwachten:

uiterlijk d.d. 03-12-2016

1. Erkenning van zijn onjuiste beweringen ten aanzien van mijn persoon zoals in recente brief d.d. 26-11-2016 werd beschreven en zijn schriftelijk, persoonlijk en oprecht alsmede ter zake doende excuses. Met eigen, 'natte' handtekening...

2. Behandeling van het klaagschrift, opgesteld d.d. 04-08-2016 jegens DVOM-medewerker C.H. - aldus mr. Nieuwenhuizen onjuist meldend, maar dat ‘gelooft’ Groenendijk eigenlijk niet… wat zegt dhr. C.H. daar zelf van? - conform Awb. en 'herziene uitspraak' alsmede melding van de (eventueel) opgelegde sanctie.3. Erkenning van geen/ onvoldoende scheiding van tele-foongesprekken voor de Rijksrecherche of het Openbaar Ministerie. Onmiddellijk herstel en doorschakeling met de Rijksrecherche onder RR-nummer zonder tussenkomst van een OM-Service?center is vereist.

4. Onmiddellijke aangifte dan wel collega hovj’s daarvan te overtuigen om de vereiste strafvervolging van de gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoogstraten - alsnog - te starten en zending van schriftelijke bevestiging daarvan.

5. Openbare aankondiging van zijn persoonlijke terugtreden als hoofdofficier van justitie binnen één maand na heden, dit op grond van gebleken - aldus Groenendijk - totale ongeschiktheid voor deze functie!De waarheid mag, neen moet gezegd worden en duurt het langst, nietwaar?!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia