zaterdag 7 mei 2016

Herstel de Nederlandse rechtstaat: hun corruptie leidt en ons volk lijdt? Neen. Kom in opstand, open uw ogen/ oren!


direct naar audio-opname van 'overleg'gesprek d.d. 04-08-2015 met misdadige (nog) president krombank mw. mr. M.J. Blaisse klik:

 

  
Als wetshoeders benoemd; als wetsloeders te Arnhem in functie:

Zoals d.d. 03-05-2016 gepubliceerd werd, bewezen beide besturen van de 'recht-' = krombank - met (nog) president mr. Blaisse en leden mrs. Civile en Evers - en het hof = Sof Arnhem  - met (nog) president mrs. Van der Winkel, leden De Groot en Van Kuijk - zich onomstotelijk als zijnde 'misdadigers'. Nogmaals: 100% bewezen! 
Afbeeldingsresultaat voor omgekochte rechter  leidt tot   Afbeeldingsresultaat voor pak in boeien

Schokkend! Wets'hoeders' blijken de facto wetsloeders te zijn! 

Zij verkochten hun ziel, negeerden geldende Nederlandse (en ook Europese) wetten en vertrapten de belangen van drie supermeiden en hun zorgzame, liefhebbende en veilige vader. Wie denken zij wel dat ze zijn in hun Paleis van Misdaad te Arnhem...? Misdadigers!van: Paleis van MisdaadAfbeeldingsresultaat voor paleis van justitie arnhem
naar: toekomstige verblijfplaatsOok meerdere behandelende 'rechters = krommers & Co' - de voorzitter, griffier, secretariele medewerkers - bij inmiddels meer dan 30 procedures naar het familie- en strafrecht gedroegen zich herhaald strafbaar. Zij bewezen zich als hypocriete misdadigers waarvan dan ook consequent aangifte gedaan werd bij de politie G&V. Uiteraard met de gelijktijdige (aan-) levering van het onomstotelijke bewijs daarvan (met de schriftelijke stukken en integrale audio-opnames 100% aan-getoond).
Misdadige 'rechters in criminele organisatie' door OM beschermd?!


Expliciet te noemen zijn recent: de corrupte/ 'geesteszieke' mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en Sluiters - familiekamer - en daarvoor; mr. Van Belzen - ten onrechte afpakken van mijn vaderlijk gezag - alsook;


mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren - wrakings-kamer. Hoed u voor deze misdadigers; wraak hen allen direct met verwijzing naar PAS-familiedrama/ deze site! Want: misdadigers kunnen geen 'recht' spreken... dat is onmogelijk en onacceptabel.


  • Waarom seponeerde het OM precies die twee aangiftes - en reageerde niet op alle anderen? - jegens mr. Van Son en dhr. Kraehe/ mrs. Van Son, Kroon, Kuypers, Sluijters en weigert het hof = sof Arnhem het d.d. 08-03-2016 ingediende beklag ex artikel 12 Sr. in te schrijven? Worden misdadigers door het OM beschermd? Ja; dat blijkt...!
  • Worden misdadigers bij 'kleine zus-rechtbank' beschermd door haar daarmee ook misdadige 'grote zus-sof Arnhem'? Ja; dat blijkt...! Waarom reageerden zij geen van allen op mijn aangetekend en directe mail verzonden brief d.d. 01-05-2016 ter zake (met deadline voor reactie d.d. 06-05-2016)...?


Afbeeldingsresultaat voor slechte verliezer
Omdat zij allemaal geen kant meer
op kunnen en zich inderdaad
verslagen weten door deze school-'meester - autodidactische/ ervaring -
in de rechten'... bijna 'lol'!


 
De bewust falende 'officier' - nogmaals: dhr. mrR. Esbir Wildeman; onthoud die naam/ deze 'niets'nut... als deze 'mijnheer' ueberhaupt bestaat; volgens telefonische bevestiging door het OM zelf zou hij 'te Utrecht' zijn 'pees-/ werk-'kamertje hebben? - toont zichzelf aldus een 'gewetenloze misdadiger'; want wie met misdaad instemt, is zelf een 'officier van de duivel'!

Nogmaals: drie kinderen/ dochters van nu 14, 12 en 10 jaar worden al 777 dagen = > 2 jaar hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader onthouden - en vice versa - zonder dat daarvoor enige valide reden is. Maar 'dankzij' genoem-de criminele 'rechters' en 'presidenten' te Arnhem. En 'dankzij' de slapende ovJ- Esbir Wildeman van Openbaar Ministerie = AM, Afwezige Ministerie.'
Wij veroveren ons mooie Nederland achter de duinen/ dijken terug!Afbeeldingsresultaat voor mooi nederland kaart

Dit 'gewoon' in ons daarmee 'niet zo mooie en keurige'-Nederland?! Schokkend. Dit omdat de 'gewone' burgers - u en ik - wel 'netjes opgevoed zijn en zich aan de wet houden'. 

Zij kunnen het zich dan ook (bijna) 'niet voorstellen' dat de (huidige) machthebbers/ de 'elite' - zoge-naamde rolmodellen; en toegegeven, die bedrieglijke rol 'spelen' zij 'goed'... u doorziet hen en hun media inmiddels wel?! - zich op dergelijke wijze = puur misdadig zouden gedragen. 


Wordt u dan svp snel wakker - in uw eigen belang - want u wordt juist nu en in verhoogd tempo besodemieterd door de (nog huidige) 'macht-hebbers' en in uw 'vrije?' normale levens(stijl) bedreigd door diegene die nu het hardst roepen: 'u te willen beschermen tegen onheil'. U weet allen waartoe dat leidde; das nie wieder!Afbeeldingsresultaat voor stapje voor stapje hitler


Deze 'elite' poogt met alle middelen de nog slapende mede-burgers een 'rad voor de ogen te draaien en spelen mooi weer', terwijl zij ondertussen en stapje voor stapje juist onze Nederlandse (en ook Europese) samenleving wordt afgebouwd, onze vrijheid ook stukje bij beetje aan banden wordt gelegd en de politiecontrole/ staatsdictatuur dan openlijk verschijnt. Alleen 'the happy few' dienend... niet u en ik, die optie kunt u meteen afschrijven... bovendien; u verkoopt uw ziel toch niet? gelukkig! Samen zijn wij sterker dan zij!


Zet die 'oranje en ga maar rustig slapen, vadertje staat zorgt wel voor de dag- en nachtmerries'-bril af; veel dank! Het is weliswaar een onprettige en inderdaad onbestaanbare maar desondanks feitelijke waarheid... 


Zit u weer goed op uw stoel/ de bank, na er van verbijstering af gevallen te zijn? Begrijpt u dan ook dat deze burger/ vader in opstand komt en u dat ook zou moeten doen... voordat het te laat is. Stop PAS-familiedrama NU!Afbeeldingsresultaat voor parental alienation syndrome

Ja, dat kan! Yes, we kunnen dat! Wij zijn het volk; wij hebben toch een democratie? Dan sturen wij hen toch 'gewoon weg'? Waarom 'accepteren' sommige nog steeds dat de machthebbers niet de wil van het volk uitvoeren en vooral bezig zijn met zichzelf te verrijken en machtsspelletjes te spelen? Wij zijn met veel meer en ook in de 'grote mensen wereld' geldt toch/ zou moeten gelden: 'samen spelen, samen delen'. Het is kiezen of delen. Nu deelt de 'elite' onze taart in een heel groot stuk voor hen - 80 tot 99% - en de kruimels - 20 tot 1% - zijn voor ons/ het volk. Dit is niet overdreven, maar de feiten. 


Hoe kan het dan toch dat te vele burgers zich door 'wegkijkende of alles weglachende' niet-mijn-uw-?-minister-president Mark OpRutte laten ringe-loren? Laten deze mede-burgers zich dan werkelijk alleen door zijn 'nette pak en vlotte leugens' inpakkenAfbeeldingsresultaat voor oprutte

Denk na Nederlanders/ mede-burgers: u bent slimmer dan dat u (mogelijk) denkt en uw hart/ verstand vertelt u de juiste keuze. Dat hoef ik u niet verder uit te leggen... toch? Echter: als u dit nog steeds niet gelooft of niet wenst te geloven - daarmee valt het mogelijke wereldbeeld van 'in ons kleine Nederland is alles goed geregeld' in duigen; maar is het niet beter om de feiten onder ogen te zien dan de 'veilige'? = mark- Rutte -etingverhaaltje (propaganda!) te kijken/ geloven'? in plaats van 'als een struisvogel de kop in het zand' te blijven? stoppen'? - lees alstublieft dan de feiten/ stukken onder de links en - helaas -'saaie?, omvangrijke' correspon-dentie. Mogelijke vragen uwerzijds worden uiteraard beantwoord. Open uw ogen en kijk echt... dank!Afbeeldingsresultaat voor als makke schapen naar de slachtbankWant: het 'ongelofelijke/ onbestaanbare' gebeurt feitelijk 'gewoon dagelijks' in de Nederlandse 'recht'sachterkamertjes. Niet in de openbaarheid en zonder dat video-opnames gemaakt - mogen? - worden. Het maken van audio-opnames is als deelnemer aan het gesprek/ te'recht'zitting mag dit altijd, ook onaangekondigd en verdekt, toegestaan, dit ongeacht de - onjuiste! - 'verbods'-borden in alle Nederlandse 'Paleizen van Misdaad'. Wat hebben zij klaarblijkelijk te verbergen? Ter bewijsvoering achteraf blijkt dit - helaas anno 2016 - absoluut noodzakelijk.

Het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem is het meest slechte voorbeeld daarvan: over diverse onbegrijpelijke en ook 'onwettige/ onjuiste? beschikkingen' = vriendjespolitiek! ten behoeve van derden' - door het Sof zelfs direct tegen de Hoge Raad in! - werd zelfs in de reguliere media/ NOS-kuljournaal bericht.Afbeeldingsresultaat voor de waarheid duurt het langst
Maar deze 'casus'/ ons voortdurende PAS-familiedrama slaat alles; diep-triest voor de kinderen/ vader en enorme diepe, zeer stinkende jeugd-'hulp'verlenings- en 'juridische' beerput te Arnhem. Schokkend.


De feiten spreken voor zich; de waarheid zal zegevieren... in het belang van onze drie kinderen en Vrouwe Justitia! In het belang van Nederland. Amor omnia vincit.
Bewijst OM zich als 'officier van duivel' na weigering strafvervolging?


Het Openbaar Ministerie/ niet-'behandelend' officier van Justitie, dhr. mr. R. Esbir Wildeman weigert - want 2x onjuist sepot = beklag ex. art. 12 en 10x-keer negeren van gegronde, reeds bewezen aangiftes = totale non-reactie/ bewust verzaken! - om deze niet-'Justitiabelen' te (laten) onderzoeken en vervolgen naar het wetboek van Strafrecht. Klaarblijkelijk is hij zijn afgelegde politie-eed 'vergeten'...? Dat vergeten wij echter nooit. Hier een link met herhaling/ opfris-cursus voor deze 'ovJ-mijnheer'. Wie kent deze ovJ Esbir Wildeman? Wie heeft eerder met hem te maken gehad? Deed hij toen ook niets?Gaarne uw reacties over deze 'slapende OM-man': stoppasfamiliedrama@outlook.com. Mijn dank!
 
Afbeeldingsresultaat voor slapende man bureau

Ergo: de 'besturen van het Paleis van Misdaad' te Arnhem en haar vazallen - partners in crime 'rechters' - die allen geacht worden de wet te handhaven en zelf van onbesproken gedrag te zijn, blijken zich de facto 'boven de wet' te achten, deze te kunnen negeren en de belangen van drie kinderen en hun volhardend vader te vertrappen! Misdadigers van het allerlaagste allooi zijn het...! Dat zijn de feiten.En dat is niet alleen 'de mening van een boze vader' - dat is hij ook - maar bovenal: dat zijn de - schokkende - feiten...!

De waarheid en niets dan de waarheid. 100% bewezen.


Afbeeldingsresultaat voor openbaar ministerie  En inderdaad;


dat is nog veel schokkender... zij worden daarin tot heden op geen enkele wijze een halt toegeroepen. Hoezo niet? Staan zij boven de wet?Alleen deze recht-zoekend en wetsgetrouw burger verweert zich al jarenlang en laat zijn meiden niet hun eigen vader afpakken. Nooit. Daarvoor toonde hij zelfs aan dat nota bene ook het Paleis van Justitie 'be-misdadigd' wordt door een 'bende criminelen' die in de gevangenis thuishoren...!Afbeeldingsresultaat voor olivier b bommel
Ons mooie Nederland is geen 'recht'staat maar een corrupte 'rechtersdictatuur' geworden; dit stapje voor stapje, niet in openbaarheid maar weggestopt in hun 'marmeren achter-kamertjes' - nogmaals bewezen; anders zou dit ook niet gepubliceerd worden!


Het zijn schijnheilige 'Justitiabelen'! Red de rechtstaat, ontsla hen!De hel op aarde: Walburgstraat 2-4/ PB 9030, 6800 EM te Arnhel:

Nederland
blijkt de facto een bakbanana-corruptiebliek, als u nog 'begrijpt wat ik bedoel', vast wel. Het is in Nederland helemaal niet (meer) goed geregeld; dat was ooit en wordt alleen nog maar erger als deze misdadigers 'gewoon' gehandhaafd blijven. Dat is onacceptabel.Afbeeldingsresultaat voor paleis van justitie arnhem  zijn  Afbeeldingsresultaat voor rottende bananen


Naar analogie van een bekende waarheid- en vrijheidsstrijder van deze tijd zou het besef van 'einde van de Nederlandse rechtstaat' daartoe kunnen leiden dat het volk/ 'er brandbommen door de ramen van het Paleis van Misdaad te Arnhem gaan gooien'. Dat zou echter niet het trieste PAS-familiedrama doen beeindigen maar enkel tot 'de cel of gekkenhuis' leiden - en dan terecht - ongeacht of het doel rechtvaardig was of niet. Dus: zeker niet door mij!Afbeeldingsresultaat voor brandbom

Ook 'zonde van al die troep' die dan weer door de - wel, niet zoals de 'elite' niet - belastingbetalende burgers vervangen dient te worden. Het tegendeel dan bereikt. Niet de boze burger, maar de misdadige 'Justiteel is crimineel' en hoort in de gevangenis thuis. Wordt vervolgd...Afbeeldingsresultaat voor heer bommel uitspraken

Maar wat als door deze corrupte 'rechters' veroordeelde onschuldige of niet hun recht gekregen hebbende burgers 'verhaal komen halen' nu zij weten dat marmeren 'Juridisch Paleis' wordt gerund door 100% bewezen misdadigers...?

Heeft u dan nog genoeg 'waak-apen'? Twee is niet genoeg voor die woedende volksmeute = rechtschapen burgers!


 Arrogante (nog) 'president' mr. Blaisse/ krombank liegt dat ze barst:Afbeeldingsresultaat voor getroost door vader

Beseffen zij wel 'de ellende en het grote verdriet' dat vele kinderen en hun vaders - en idd. soms ook moeders - werd en wordt aangedaan door hun vaak onredelijke, partijdige en onbegrijpelijke 'vonnis-sen' die 100% aangetoond niet conform de wet(ten) blijken? 

Vast niet. Zij hebben geen (recht)sgevoel, zo blijkt...Na constatering door deze recht-zoekend burger van o.a. niet-de-juiste handtekening en (bij andere) niet-verifieerbare - wettelijk vereist door: voorzitter en griffer op de te'recht'zitting - ondertekening van beschik-king(en) werd d.d. 04-08-2015 een overleggesprek - 'in het hol van de misdadiger' - met de (nog) president mr. Blaisse gevoerd. Hoewel zij nog 'begrip pretendeerde', bleek zij feitelijk gevoelloos en - ten onrechte! - 'juridisch' onvermurwbaar.


Geheel ten onrechte beweerde deze (nog) president mr. Blaisse dat dat deze bewezen foutieve = valselijk opgemaakt; strafbaar naar art. 225 Sr. en aangifte gerealiseerd, ondertekening door een administratief medewerker/ secretaresse - dus niet zoals vereist de behandelend rechter en griffier! - desondanks 'normaal en rechtsgeldig' zou zijn...? Wat een keiharde, pertinente leugen en aldus vastgelegd op audio = 100% bewijs.'Kortheidshalve' c.q. ter nadere uitleg vooraf wordt verwezen naar de publicatie d.d. 14-02-2016 en naar het feitelijke transcript.
Werkelijk ongehoord.

Totdat u het met uw eigen oren hoort middels de integrale audio-opname van dit gesprek van een klein uurtje


- enkel naam aanwezige griffier dhr. mr. V.V. en mijn gironummer ivm restitutie van 2e klas OV-reiskosten na uitgenodigd te zijn door de krom-bank zelf, zijn eruit geknipt) zoals hieronder aan te klikken is -Waarschuwing: na het horen van de feitelijke 'werk'wijze van de krombank en het Sof Arnhem in hun 'achterkamertjes/ niet in de openbaarheid-praktijk' valt u van uw (moge-lijke rest-) geloof. Wantrouw deze 'rechters' want zij verdienen uw vertrouwen niet (meer). Weg met hen en wel nu!
  Tot slot:

Lees hier de weergave d.d. 05-08-2015 door krombank Arnhem van dit 'overleg'gesprek en mijn reactie d.d. 22-08-2015 daarop. 

De noodzakelijke aangifte jegens (nog) 'president' mr. Blaisse werd d.d. 23-08-2015 bij de politie Gooi & Vechtstreek gerealiseerd onder proces-verbaalnummer: PL0900 2015-256393 dit vanwege 'machts-misbruik en bedrog'.


Inmiddels bijna 1 jaar verder... reageerde het Openbaar Ministerie/ ovJ. mr. Esbir Wildeman en 'zijn bazen' op geen enkele wijze op deze aangifte. Niet eens een ontvangst-bevestiging of reactie op mijn herhaalde schriftelijke navraag, laat staan start van de vereiste strafvervolging. Het OM keurt de misdaden van het Paleis van Misdaad klaarblijkelijk goed... wat nou 'recht'staat?


Het is een schijn-/ schijtvertoning; onbestaanbaar/ onacceptabel!

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia