zondag 17 april 2016

Dubbele agenda Bussumse wijkagent = politie G&V uit mijn huis gezet: op de vlucht voor de waarheid/ feiten!

Onaangekondigd bezoek: Bussumse wijkagent die aangifte deed van 'belediging':

Naschrift: in verband met verhoor vandaag d.d. 09-06-2016 op het politiebureau te Huizen vanwege inderdaad door deze wijkagent gedane aangifte jegens mijn persoon/ drs. E.M. Groenendijk MSc. vanwege - vermeende! - 'belediging' middels o.a. deze publicatie; de audio-opname is 'op last van de politie' verwijderd (wordt vervangen door feitelijk gespreksverslag/ transcript; zijn naam als XYZ  (komend: GNV-dienstnummer) vermeld en foto's zijn verwijderd; 'beledigende' teksten ge-kuist/ verwijderd. Nadere publicaties ter zake volgen; uiteraard...!Na een zware, maar leuke werkweek als gemotiveerd VO-docent sinds 15 jaar gelukkig bijna meivakantie, nog 1 weekje te gaan in de laatste periode voor het eindrapport - kwam deze recht-zoekend burger/ volhardend vader 'aan het eind van zijn latijn thuis'. Aldus 'moe, maar voldaan'... De docententas uitpakken = 2x toetsen na te kijken, een pot thee zetten en met beginnende hoofdpijn stond er een 'power-nap' = middagdutje gepland. Dat mocht er niet van komen, want:

Geheel onaangekondigd stond er om 15:10 uur opeens iemand van de 'politie Gooi & Vechtstreek/ in zwart met wespengeel' voor de deur van deze wetsgetrouwe burger...?'Helemaal' alleeneen - bewapende - persoon/ 'mannelijke agent' ; de Bussumse wijkagent XYZ

Afbeeldingsresultaat voor twee politiewagens voor de deurDitmaal niet met twee agenten en politie-wagen direct voor de deur geparkeerd - met wat 'ophef ' en buren die achter de gordijnen keken - zoals de politie G&V dat eerder deed: d.d. 30-09-2011 na de kul-'aanzegging van stalking' na melding door een ziekelijk-egoistische moeder - in destijds ook vergeefse poging om deze vader te intimideren/ voor de buurt verdacht te maken, maar nu 'helemaal alleen' en met zijn politie-wagen verderop geparkeerd terwijl er 'voor mijn deur' ruimte genoeg was. Dat bleek, na door mij ongewenst 'overleg'-gesprek d.d. 15-04-2016 t/m 16:15 uur = ruim 1 uur uitleg van ons PAS-familiedrama, niet-'toevallig'... maar 'bewust'! 
De waarheid/ feiten:

Nadat de vader slechts 1x huidige = gedwongen leefomgeving = 2e, nu nationale kinderontvoering (eerder internationaal naar Duitsland; d.d. 19-06-2008 werd aangifte gedaan van 'onttrekking aan mijn vaderlijk gezag' zoals moeder vooraf was gewaarschuwd!) inderdaad verkende - omdat hij graag wilde weten waar onze kinderen naar school gingen, waar de speeltuin was en ook keek naar welk huis onze meiden door hun moeder heen ontvoerd waren - was het de buurman, die met zijn puber-zoon op straat basketbal speelde, die mij aansprak en niet andersom.

Afbeeldingsresultaat voor ten onrechte beschuldigd van stalking
'De buren zijn helaas niet thuis, kan ik u mis-schien helpen?' - waarop een kort, vriendelijk gesprek ontspon en de buur-vrouw eveneens polshoogte kwam ne-men. Vader legde toen en - nu 7,5 jaar later nog steeds -de 'onmogelijke situa-tie' van de kinderen/ 'vechtscheiding' uit en werd na 15 minuten en met hun begrip, vriendelijk gedag gezegd door alle aanwezigen. Het basketbalspel hervat; deze vader weer terug naar 't station voor 2 uur OV-retourreis naar Bussum.


Achtergrond:
 • Dit nadat ziekelijk-egoistische moeder met 'vriendelijke hulp' van het AMK/ toen BJZ Noord-Holland (= onredelijk, zie Nationale Ombudsman rapport 2012/ 129!) hun vader geheel ten onrechte, op meest smerige wijze - alle sluitende (schriftelijke) bewijzen voorhanden: zie dappere uitspraak d.d. 12-04-2012 van de Rechtbank Amsterdam/ mw. mr. Van der Veen) en geheel ten onrechte deze super-papa van meest smerige zaken beschuldigde; hoe durfde de 'moeder' deze leugens over hun lieve, goede vader te verspreiden? dat is niet alleen egoistisch maar m.i. ziekelijk/ psychische stoornis of -ziekte! - en onze 3 meiden zonder enige reden drie maanden in een 'eng BlijfHuis' te Vlaardingen moesten doorbrengen en moeder naar Duiven = Kraaien 'kon verhuizen'. De oudste dochter in het BlijfHuis: 'Dit is de meest stomme verjaardag ooit, ik wil dood!' en ten aanzien van door moeder/ AMK gemelde 'grote zorgen': 'Nee natuurlijk niet, daar is geen sprake van, dan zou ik helemaal niet meer naar hem toe willen!'
 • Ook: ex-vriendin vader - aan wie de 'open'-melding aldus geheel ten onrechte desondanks werd toegeschreven maar de facto door het AMK/ moeder S.S. 'in crimineel samenspan was uitgedacht' meldde: 'Van seksueel kindermisbruik is absoluut geen sprake. Ik heb vele foto's waarop de kinderen veel plezier hebben samen. Het ging mij enkel en alleen om het slaan van mijn zoon.' zoals zij op BJZ-kantoor ook 2x herhaalde (schriftelijk bewijs). Hoe werd dat dan 'toch misbruik zorgen aldus AMK/ BJZNH' en binnen 1 dag waren de/ onze kinde-ren weg naar een BlijfHuis voor 3 maanden, maar geen aangifte hoewel verplicht aldus het AMK-protocol? Omdat het leugens waren en dat wisten zij want dat verzonnen het AMK/ moeder samen zelf! Gatverdamme; dat is zeer ziek en misdadig
 • Met 'volledige medewerking/ gepland' door AMK/ BJZNH en de opvolger BJZ Gelderland = (schijn van) partijdig (2012/ 129 Nationale Ombudsman) die niets wilde doen tegen deze 'onttrekking aan het vaderlijk gezag' ondanks hun grote ots-bevoegdheden want 'nakoming van beschikkingen = herstel van de omgang aldus de Rechtbank Rotterdam 2x, met dwangsom! is aan de ouders en wij kunnen = willen niets doen en de kinderen/ vader - ondanks geldende zorgregeling 'papaweekend om de week, vakanties gedeeld', ondanks vaderlijk gezag, ondanks consequente aangiftes jegens de moeder vanwege 'onttrekking aan vaderlijk gezag - art. 279 Sr.', ondanks 2x beschikkingen met dwangsom en bij voorraad uitvoerbaar verklaard desnoods met de 'sterke = slappe arm van de politie'! - wederom voor een periode van 9 maanden de omgang ontnomen. Dat is 1 jaar geen omgang na smerigste, onterechte beschuldigingen = k#tsmoes van deze ziekelijk-egoistische moeder en de facto misdadige, want bewust onredelijke en partijdige jeugd'hulp'-verlening van AMK/ BJZNH (onredelijk), toen BJZGL (partijdig) naar nu SVMN = onredelijk, partijdig en afwezig(e) 'bestuurteamleider dhr. S.S. en 5e gezinsvoogd mw. M.K.'
 • Klaarblijkelijk 'moesten' de kinderen hun vader afgepakt en onthecht worden = de door hun 'moeder'/ BJZNL geplande PAS-familiedrama', zoals direct blijkt uit de laatste zin van het AMK-overdrachtsrapport 35270 waar dhr. W. schreef: 'De tweede versie van dit rapport voor de moeder mag absoluut niet in handen van de vader vallen'... er bestaan meerdere versies: 'de officiele en de werkelijke'! Pardon?! Het 'kinderen afpakken' en 'de vader afmaken' stond reeds toen al vast/ gepland in deze 2e, andere versie... wat een misdadige smeerlappen! U begrijpt mijn verweer? Dank!
 • Toen - en ook nu! - deed politie G&V/ Gelderland-Midden en ook het OM niets om drie meiden met hun eigen vader samen te (kunnen) laten zijn - moeder ontvoerde hen opnieuw en negeerde maandenlang diverse beschikkingen, BJZ Gelderland vond dat allemaal 'prima' en deed de facto niets! - ondanks de 'bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnissen'. Wat kan een liefhebbend vader dan nog meer doen dan zijn kinderen/ hun leefomgeving op te gaan zoeken? Dat is de meest logische stap en oer-instinct van ieder goed en liefheb-bend ouder: kom niet aan mijn kinderen, waar zijn mijn meiden nu? Wat doen ze nu? Enz.
 • De gedwongen leefomgeving van de kinderen te willen ervaren, de door de moeder gekozen, niet-eigen/ 'hun' school - die hadden ze al: BS 'de Sterrenwachter' in de Hilversumse Meent waar ze alle drie met overtuiging het schoollied zongen en het prima naar hun zin hadden - en ook 'achter welk raam zou welke dochter haar kamertje hebben?' Dat is niet meer dan logisch en nogmaals: eenmalig. Waarom doe je dan 'aanzegging van stalking', 'moeder' - kennelijk op advies van BJZGL? Waarom liet de politie G&V/ Gelderland zich voor het karretje van deze 'moeder' spannen? Waarom deed moeder geen 'aangifte' maar een 'niets/ weinigzeggende' en onjuiste aanzegging = melding dat de politie 'u in de gaten houdt'? Simpel: omdat daadwerke-lijk doen van een aangifte van stalking door 'moeder' valselijk en strafbaar zou zijn -want daar is absoluut geen sprake van (geweest); dat wist(en) de 'moeder/ BJZGL' zelf dondersgoed!- , werd 'intimidatie'-poging met een 'aanzegging' met groot politievertoon gedaan. Zonder enige indruk te maken op deze vaderook de buren - na uitleg mijnerzijds - moesten 'lachen' of waren boos over de evidente 'wan-praktijken/ partijdigheid van de politie in het ouderlijk conflict'. 'Geloofwaardigheid van/ vertrouwen in' deze politie naderde het absolute nulpunt...

Na bovenstaande/ in vergelijking tot onheuse 'aanzegging' zou een bezoek door 'twee agenten' - voor hun eigen 'veiligheid' en als getuige voor de aanbellende wijkagent - verwachten gelet op het bekende PAS-familiedrama en lopende aangiftes jegens o.a. de misdadige 'rechters = krommers'/ RvdK, 'trol' curator Hopmans en de overige SVMN-criminelen' en sinds d.d. 02-02-2016 gemelde 'in onderzoek genomen aangifte/ pv.nr.: PL0900 2016-023660 d.d. 22-01-2016; dit vanwege voortdurende 'emotionele kindermishandeling', nietwaar?


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson policeOok: wat is stand van zaken in de lopende procedures en overweldigende bewijslast? Wat heeft u daarover te melden?

Waarom reageert de politie G&V/ Gelderland en vooral: OM/ (niet-) behandelend ovJ mr. R. Esbir Wildeman alsook het CPG/ mr. Bolhaar en het Ministerie van VJ/ mr. Van der Steur en zelfs de - wiens nog? - 'Koning Pils' geheel niet op steeds aangetekend en per directe mail verzonden correspondentie/ gegronde navraag van recht-zoekend burger/ volhardend vader?


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson stalking

Omdat u allen betrapt werd en de feiten/ bewijzen onomstotelijk en veiliggesteld, nu stuk voor stuk gepubliceerd worden.

Luctor et emergo...!
Ik worstel en kom boven!

Alleen/ geen vooraankondiging = gepland bedrog/ 'zorg'melding!

Ons diep-trieste, sinds 2008 voortdurende PAS-familiedrama met de facto inmiddels meer dan 77 'beschikkingen/ proces-verbalen' en - tot heden - 55 aangiftes met 100% bewijs... is ook voor deze Bussumse wijkagent te veel om alleen te begrijpen en twee weten/ onthouden meer dan een, niet-waar? Dat is voor de betrokken vader al 'een enorm dossier'; juist daarom werd alles door hem schriftelijk en met audio-opnames in detail vastgelegd .

Hoe dan ook, deze Bussumse wijkagent kwam alleen en pas nadat 'uw? wijk-agent' aan de deur in de gaten kreeg dat de recht-zoekend burger/ volhardend vader - na vele figuurlijke messen in de rug, telt een gewaarschuwd mens voor twee! - wederom een integrale audio-opname aan het maken wasstelde hij zich met zijn naam voor:


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson amnesia
Wijkagent XYZ

Let op: door wie werd hij 'op missie gestuurd en vooral: waarom'? Angst voor de waarheid/ feiten? Terecht: vele misdadigers zijn keihard ontmaskerd!

Naar mijn allerstelligste overtuiging - dit na deze 'heer' > 1 uur recht in de ogen en smerig grijnzende glimlach-gezicht te hebben gekeken' - kwam deze wijkagent niet om de door hem gemelde (?!) 'redenen' waar hij - onaangekondigd en zeker ook ongewenst op de vrijdag om 15:00 uur na drukke docentenwerkweek, alleen en zonder een 2e diender 'naar binnen'-huichelde...


 • 'Mag ik even met u praten?' 
 • 'Het gaat over uw ex. Ja, en de kinderen.'


In sombere stem... alsof er 'een ongeluk/ iets' met de kinderen (en mijn ex) gebeurd zou zijn...! - De angst sloeg mij om het vaderhart -

...wat het onprettige gevoel was dat bewust door wijkagent opgeroepen werd om 'binnen te komen' op het woonadres. Deze wijkagent mocht aldus op van de 2 stoelen in de gang plaats-nemen maar werd verder niet - in de woonkamer of elders - toegelaten tot mijn arbeidershuis(je) te Bussum..

om er na 1 uur -

vanwege zijn evidente hypocrisie en geen enkel werkelijk interesse voor de kinder- (en vader-) belangen/ rechten en het juist - mede mogelijk gemaakt door het (bewuste) falen van de politie! - voortdurende diep-trieste PAS-familiedrama door

aldus weliswaar zeer vermoeide, maar desondanks nog voldoende strijdbare en gegrond boze - oordeelt u zelf met wetenschap van 'het gehele dossier' -

volhardend vader/ recht-zoekend vader uit zijn huis werd gezet:

  Afbeeldingsresultaat voor bart simpson send away
'Rot op...!

'U' bent u hier - zeker, wederzijds? -

niet meer welkom...!' Antwoord wijkagent: prima, ik was toch al niet van plan om nog te komen' = 1x 'showbezoek' door 1x agent = diender die dan - geplande/ standaardmethode om 'lastpakken' ten onrechte - 'op ambts-eed of als (jeugd)'hulp'verleningsprofessionals' te psychiateriseren of zelfs te criminaliseren -  uitgelokt en hoe dan ook er vervolgens een 'voor betreffende burger/ vader een negatieve mutatie' in de politiesystemen wordt opgenomen om - met nietszeggende rook - 'dossier' te maken. Wat een kul!


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson tapedDe herhaald verzochte kopie van/ inzage in dit kennelijke politie-dossier/ mutatie werd door deze Bussumse wijkagent XYZ echter geweigerd... ten onrechte aldus recht-zoekend burger. Dit betreft namelijk geen strafrechtelijk dossier en kan na een schriftelijk ver-zoek m.i. wel degelijk ingezien worden. 

Welke mutatie-onzin/ wat verbergt deze wijkagent/ politie Gooi & Vechtstreek/ Gelderland?

Gelukkig maakte volhardend vader ook ditmaal weer een integrale audio-opname waarvan op een later tijdstip transcript ter bewijsvoering/ verduidelijking opgesteld wordt...

waarmee:

voor eenieder duidelijk is op welke - behoorlijke? - wijze (sommige/ de huidige?) politie in Nederland 'werkt'...!

De politie G&V valt mandermaal met hun 'kwade opzet' door de mand; m.i. 'taakverzuim en partijdig-/ onredelijkheid' op de audio-opname! 

Keihard bewijs dat de politie niet kwam om 'te helpen' - van de drie kinderen of vader - maar enkel  en alleen om 'slecht over vader te gaan schrijven'... hoe 'bah' en nogmaals: doorzichtig! Van 'open en eerlijk', waarvan de Bussumse wijkagent XYZ - dit geleerd op cursus?! - sprak nadat hij geconfronteerd werd met lopende opnames is volgens deze recht-zoekend burger/ volhardend vader drs. Erik M. Groenendijk MSc. absoluut geen sprake!

Wel van 'stinkende hypocrisie/ geheel misplaatste eigen-dunk', aldus recht-zoekend burger Groenendijk. Deze mening 'mag' een burger toch hebben over een/ deze politie-agent en aldus ook ventileren op het internet? Normaliter 'kan ik veel hebben', maar mijn steeds in de politie gestelde vertrouwen werd dermate beschaamd dat deze wijkagent inderdaad nooit meer welkom is in mijn prive-domein en hem dat inderdaad met: 'rot op... wegwezen!' duidelijk gemeld. En?

'Rot op, wegwezen' is geen schelden! Heldere taal, dat zeker en... volkomen terecht, aldus Groenendijk. Zie publicatie d.d. 03-06-2016.

Er werd-/ worden door burger geen 'onwaarheden' vermeld en geen 'scheldwoor-den' gebruikt, doch 'slechts' zijn - gefundeerde, met zeer gegronde redenen! - (persoonlijke) mening/ overtuiging gepubliceerd. Van een strafbare 'belediging' is. aldus Groenendijk, geen sprake. Tip: desgewenst begint deze Bussumse wijkagent zijn eigen prive- (niet in functie, maar als burger) site waar hij bijvoorbeeld zijn in de aangifte vermelde (evident vooringenomen, aldus Groenendijk, nadere reactie volgt) overtuiging/ mening - over mij openbaar kan maken...

Prima, daarmee heb ik geen probleem. Daarop kan - desgewenst - inhoudelijk gereageerd worden of... pas als er aantoonbaar gelogen of gescholden zou worden, aangifte gedaan worden. Maar dat... wordt (nochtans) nagelaten door deze wijkagent; er werd geen inhoudelijke repliek geleverd - die uiteraard op de site (integraal) geplaatst zou zijn in het kader van 'hoor en wederhoor' - maar in plaats daarvan verkoos deze wijkagent het om een aangifte jegens de recht-zoekend burger en volhar-dend vader te doen... zoals achteraf; d.d. 09-06-2016 bleek; hoe 'open en eerlijk' vindt u/ is dat nog? Oordeelt u zelf.Afbeeldingsresultaat voor bart simpson basketball
Zorgmelding van burger jegens wijkagent - svp hulp!

Waar of niet-waar; wie schrijft die blijft? Neen. Het zeker al geplande 'drie-hoeksoverleg' met (tijdelijke) burgemeester van Bussum en de GGD et cetera is zeer doorzichtig maar ditmaal 'direct in de kiem gesmoord'! Met andermaal direct bewijs voor de 'prutserige politie-staat geen scheiding der machten' en 'domme' poging van wijkagent B.W. om deze moedige burger 'kapot te makendie enkel recht zoekt en vader willen blijven voor de kinderen.

Afbeeldingsresultaat voor zorgmelding
Hoe meer u schopt,

des te groter mijn volharding..
 in het belang van mijn/ vele
andere kinderen en inmiddels ook 
van Vrouwe Justitia!
'Gelukkig/ verstandig' dat de volhardend vader/ recht-zoekend burger reeds vanaf de start van het ouderlijk conflict 'zo slim (?) - zeer triest dat dit ueberhaupt nodig blijkt te zijn! - was' om dossier aan te leggen!

Destijds/ reeds eerder poogde toen nog Bussum's burgemeester dr. Schoenmaker - nu Goudanamelijk in smerige samenwerking met o.a. lokale VVD-coryfee mw. mr. Van den Bergh, het RBL/ dhr. 'mr. Bakker - huichel-kakker' en GGD/ meneer die op het station rookte waar dat niet mag en het 'erg vervelend' vond toen ik ditmaal hem op zijn - daadwerkelijke! - 'wan-/ rookgedrag' aan-sprak... inderdaad luid en duidelijk zodat de omstanders wisten wat voor man hij is; dit met toe-voeging van zijn slinkse bijdrage aan het 'vadertje pesten'/ mij in diskrediet pogen te brengen.


'Een inkoppertje'; voetbal is een simpel spel, het is alleen moeilijk om 'gewoon simpel' te spelen, aldus Johan. Al is de leugen nog zo snel...

Bewezen werd dat de gemeente Bussum - nu Gooise Meren/ toen wethouder VVD-Van der Bergh - 2e persoon van rechts! - ten onrechte naar gemeente Duiven/ wethouder dhr. Schols verwees en - 'omdat Duiven dat gemeld zou hebben' = leugen, aldus door deze heer Schols ook bevestigd! - een 1e  'onheuse zorgmelding deed' over mijn persoon.

Wat destijds direct door BJZ Gelderland ge-/ misbruikt werd om de omgang met de kinderen te traineren/ afhankelijk te maken van 'overleg met = hulp aan de vader'. Wat ook toen geweigerd werd, want onnodig; een herhaling van zetten? Mijn bewijzen van uw leugens zijn (veilig verspreid) verzameld en onomstotelijk! Hoe doorzichtig en volkomen onjuist; dit werd door diezelfde GGD-mijnheer - achteraf, want daartoe met de ver-zamelde, schriftelijke bewijzen mijnerzijds gedwongen - inderdaad nog-maals bevestigd. Dat 'Papa razend is', is logisch en gegrond!

Niet te geloven dat hij/ ik nog overeind sta, mijn werk goed doe en als '2e baan' mij blijf verweren tegen smerigst onrecht = de misdadige (non-) gedragingen van criminelen in (nog) machts-posities! Gelukkig bewees vader weliswaar soms 'emotioneel' te zijn, maar al sinds dat in 2008 deze nachtmerrie begon, zich altijd in de hand te hebben en de ruggengraat/ liefde voor de kinderen heeft om 'alles opzij te zetten om hen hun papa terug te laten krijgen'.
Dat verdienen zij/ wij en hebben zij/ wij nodig. Daar komt niets of niemand tussen. Ook deze Bussumse wijkagent niet...!

Want: uiteindelijk bleek na 1 uur praten dat het werkelijke doel van - de baas/ opdrachtgever van - wijkagent helemaal niet 'uw ex-vrouw en de kinderen' te zijn, maar: 'moeten wij ons zorgen maken over u?' = u bent 'overspannen/ staat op springen, u bent 'gek'? heeft u geen 'hulp' = op-sluiting c.q. platspuiten nodig?' Wat een doorzichtige poging tot het in diskrediet brengen...!


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson hospital
Neen, mijnheer!
Met mij gaat het 'goed'...

Wie denkt u eigenlijk wel dat u zelf bent?! 

Mogelijk dat wijkagent XYZ zelf baat heeft bij een semi-vrijwillige 'behandeling/ herprogramme-ring'! Klacht werd ingediend... wordt vervolgd!Politie op de vlucht voor waarheid; machtiger dan dienstwapen!

Inmiddels geleerd/ goede tip: ga dus nooit in overleg met de politie, jeugd-'hulp'verlening of andere 'vervelende' organisaties zonder daarvan tenminste een integrale audio-opname te maken - dit mag ook zonder vooraankondiging/ verdekt als deelnemer aan het gesprek/ ook bij een/ uw?) te-'recht'zitting, ondanks de aldus niet-correcte 'verbodsborden' in de 'Paleizen van Misdaad' - zodat u achteraf - indien dat nodig blijkt - onomstotelijk kunt bewijzen 'wie er hier nu gek is en aan de verkeerde kant staat' en 'wie (hier) nu gelijk heeft en in het belang van de kinderen handelt/ -de'...
Want: terwijl deze recht-zoekend burger/ volhardend vader niets anders dan de feiten/ de waarheid als 'wapen' heeft, was het deze wijkagent die - met echt dienstwapen - hard wilde 'wegrennen/ niet wist hoe snel hij bij zijn = door ons betaalde politiewagen moest komen en - onverrichter zake - letterlijk op zijn schreden terugkeerde en naar het G&V-bureau 'vluchtte/ wegreed'.


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson ID number'Vervelend' om luid/ duidelijk op straat/ wijk te worden ontmaskerd als 'niet voor, maar tegen de burger - in casus - te zijn!' en de buren ditmaal naar 'u/ politie' te zien kijken?

Het geven van zijn dienstnummer - zoals wettelijk verplicht is bij verzoek door een burger! - werd door de wijkagent XYZ geweigerd... dat zegt genoeg/ maakt alles duidelijk. 'Wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niet bang te zijn' en kan dan het dienstnummer gewoon even melden? Waarom hij niet? De bedrieger doorzien en 'achtervolgt'.

Bussumse wijkagent XYZ dient zich enkel zorgen te maken over drie kinderen die in PAS-familiedrama klem blijven zitten; waarom doet de politie/ het OM & Co daar niets?

Het is beter om gemaakte fouten alsnog 'beter laat dan nooit' te (h)erkennen en pogen te her-stellen, dan doordrammen van onmogelijke 'oplossingsweg zonder papa'...! Onbestaanbaar.


Afbeeldingsresultaat voor bart simpson recording


Naschrift: audio-opname verwijderd... transcript volgt.


Luistert u het integrale audio-opname van het 'overleg'gesprek met politie G&V/ wijkagent d.d. 15-04-2016 - iets meer dan 1 uur opname/ gesprek - die met deze publicatie reeds akkoord ging; fijn, dank. Openbaarheid is de namelijk beste verdediging!

Mijn oprechte excuses voor de grootte van het audio-bestand (MB) dat eerst gedownload moet worden, maar het begin, mijn pogingen als middenstuk om wijkagent mijn motivatie = liefde voor de meiden

en haat jegens onrecht (-vaardigheid)/ diep-triest PAS-familiedrama


(nogmaals) uit te leggen - hij deed net alsof hij 'nog van niets wist'... wat stond er dan in dat 'mail-bericht van uw collega wijkagent te Duiven' waarover u sprak? - en ook het einde - met 'in paniek voor de waarheid weg-vluchtende wijkagent'  die nog moest keren ook en 2x langs mijn voordeur moest rijden... 'lol'/ daaaaaag mijnheer de wijkagent - en toen direct de buren die zich op straat verzameld hadden over uw 'dienstbare (non-) gedrag te informeren'... met hun knuffel en steun; dank!

Was het de ziekelijk-egoistische moeder/ SVMN, zeer bijzondere curator Hopmans of de politie/ het OM Esbir Wildeman - of van nog hoger op in de 'misdadige ladder' afkomstig? - die zich geen raad meer wist/ weten met het naderende einde van hun bedrog en 'n mailtje? zond/ uitlokte(n)? en wijk-agent B.W. op pad stuurde om 'te kijken wat dat voor recht-zoekend burger/ volhardend vader is en hoe hij het beste (mond-)dood te maken is'.... nietwaar?!

Uw 'spel' is bijna uit: Cito ignominia fit superbi gloria - voor hoogmoedigen verandert roem snel in schande. Hoogmoed komt voor de val...!


Alle bewijzen zijn veilig verspreid; deze burger/ vader laat zich niet intimideren en/ of 'besodemie-teren' en volhardt in zijn eerlijke en liefdevolle 'strijd voor de kinderen = verweer tegen vele, hele zieke/ misdadige mensen'. Liefde overwint alles - amor vincit omnia!


Afbeeldingsresultaat voor vader dochterliefde

Burgers van Nederland/ Gooise Meren: wees dus gewaarschuwd voor de politie G&V/ deze Bussumse wijkagent! Nadere publicaties/ aanvullingen - zoals feitelijk transcript van integrale audio-opname - volgt binnenkort - en formele klacht-indiening jegens wijkagent - reeds geschied.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia