zondag 21 februari 2016

Onmogelijk PAS-familiedrama; afwezige 'jeugd'hulp'-verlening en drie kinderen in ernstig loyaliteitsconflict

2 jaar geen omgang ondanks geldende zorgregeling? Dat is ziek/ onrecht!

Inmiddels > 700 dagen hebben onze meiden/ drie kinderen geen enkele omgang met hun vader ondanks geldende zorgregeling - 'om de week een papaweekend en alle vakanties gedeeld' - en het niet bestaan van enige grond om deze omgang stop te zetten - zoals o.a. de 'krom'bank te Arnhem/ misdadig 'rechter' mr. Van Son & Co dit herhaald vaststelde en partijen d.d. 10-04-2015 opriep om 'alles in het werk te stellen om deze omgang te herstellen'. Hoe kan dat in de, aldus niet-bestaande, Nederlandse 'recht'staat?'Korte' beschrijvingen/ achtergrond PAS-familiedrama


Over dit trieste familiedossier werd reeds d.d. 03-08-2011 bericht in de regionale krant 'Liemers Vizier' (opgeheven) maar leidde helaas niet tot enig 'veranderd beleid' van toen BJZ Gelderland, dan BJZU = nu 'Samen Veilig' Midden-Nederlandweliswaar 'n nieuwe 'vertrouwenwekkende' naam, maar (nog) steeds dezelfde misdadige streken! Absoluut niet in belang van de kinderen.Lees zelf 'het hele verhaal' en de verhoede pogingen van de vader bij het misdadige Hof = 'Sof' d.d. 20-05-2014 en dito 'krom'bank te Arnhem d.d. 29-11-2015 en zijn ultieme poging d.d. 15-12-2015 om 'samen met zijn meiden te kunnen blijven/ voortgezet vaderschap na scheiding mogelijk te maken'. 


Recente publicaties bij melder van misstanden en nieuwssite;  • http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100021323/al-573-dagen-geen-omgang-met-papa.html leidden niet tot enige (re)actie van, laat staan van wijziging van het 'PAS-beleid' door de verantwoordelijke jeugd-'hulp'verlening (ondertoezichtstelling).

geven een goede samenvatting van ons trieste PAS-familiedrama.

Moeder komt 'ouderinformatie' niet na, maar SVMN doet 'niets'!


Conform beschikking dient moeder twee-wekelijks als 'ouderinformatie' over de actuele belevenissen/ belangrijke gebeurtenissen van onze drie kinderen te berichten. Telefonisch wenst zij echter niet met de vader te spreken - persoonlijk alleen via haar advocaat en moeder weigerde vader de hand te schudden - en ook schriftelijk/ per mail blijkt moeder dit zeer summier/ met oud 'nieuws' of wekenlang in het geheel niet te - willen - doen.
Vader verzocht de moeder herhaald om tijdige, passende ouderinformatie, recent bijv. d.d. 11-08-2015 alsook d.d. 11-12-2015, maar leidde slechts tijdelijk/ niet tot verbetering. Ook 'klacht'indiening bij SVMN omdat moeder steeds haar belofte tot verbeterde ouderinformatie brak, leidde niet tot meer of frequente informatie. Tegengesteld aan vereisten van de wet op voortgezet ouderschap na scheiding. Deze vader moet en zal per se buitengesloten worden en niets/ zo min mogelijk van zijn eigen kinderen 'mogen' vernemen.

Het SVMN-bestuur, de teamleider dhr. S.S. en gezinsvoogd mw. M.K. bleven echter maandenlang 'oorverdovend' stil en reageerden niet of steeds afwijzend op - altijd aangetekend en per mail - verzonden correspondentie van deze vader. Onbestaanbaar. 


Kortheidshalve wordt verwezen naar het 3e pragmatische voorstel tot omgangsherstel en rappel van de vader d.d. 23-12-2015 en de prompte afwijzing van SVMN en bijzondere curator mr. Hopmans.


Pas met recente oproep tot het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens de moeder, kwam d.d. 19-02-2016 weer een '1e levensteken' van SVMN/ gezins-voogd M.K. en bestaande uit slechts 1 zin...!


Zoals reeds verwacht zonder dat de moeder een formele schriftelijke aanwijzing kreeg en zonder dat er enige inhoudelijke reactie op mijn correspondentie = feitelijke waarheid werd gegeven. Hoe partijdig/ onredelijk kan SVMN zijn? Dat is geen 'gezins'- maar de facto een 'moedersvoogd'...


Slechts 7 algemene zinnen als 'ouderinformatie'... dat is alles wat de vader over zijn kinderen te horen/ lezen kreeg. Dat is niet normaal.


Klaarblijkelijk wacht SVMN de aangekondigde 'beschikking' d.d. 11-03-2016 = bij voorbaat al 'van rechtswege nietig' (zie mijn tijdig en conform vereisten ingediende bezwaarschrift d.d. 04-02-2016 - maar daarop nochtans geen enkele reactie...!) van haar misdadige 'vriendjes' bij de 'krom'bank Arnhem af om zich daar vervolgens achter te verstoppen...?! SVMN is evident een slechte verliezer; de waarheid doet pijn.
Kinderen in ernstig loyaliteitsconflict en nu met eigen vragen


Terwijl de kinderen al jarenlang in ernstig loyaliteitsconflict verkeren, zij iedere omgang met hun vader werd ontnomen, blijken zij nu toch 'eigen, logische vragen' te krijgen over werkelijke gang van zaken en 'waarom zien wij papa niet meer?' Dat klopt inderdaad totaal niet... = emotionele kindermishandeling en ernstige schending van onze mensenrechten.


Hoewel vader zeker niet van plan is om mailcorrespondentie met zijn meiden openbaar te maken, maakt het mij blij dat Lizzy en Juultje zelf vragen gaan stellen en het leugenverhaal van moeder klaarblijkelijk in twijfel (gaan) trekken. Verwezen wordt naar mijn korte uitleg 'van alles' d.d. 06-11-2015 zoals aan de oudste en middelste dochter verzonden werd op haar verzoek.


Ook de mailcorrespondentie tussen vader en 'Lizzy' = m.i. moeder d.d. 15-02-2016 wordt openbaar gemaakt omdat haar moeder dit 'namens Lizzy' op haar account werd geschreven. Dit gelet op onwaarschijnlijke grammaticafout 'ik vindT' in 'haar' mailbericht 20:26 uur aangezien ons kind - met IQ van 139 en in 2 gymnasium - niet dergelijke fouten maakt... Vergelijk met 19:28 uur 'ik vind' en de typische taalfouten van de Duitse moeder. Andermaal bewijs voor haar zieke/ bedrieglijke aard.


Tussen de kinderen en vader was/ is er geen probleem; 'alleen' tussen de ouders dat 'opgelost' werd door drie meiden hun bloedeigen vader al bijna 2 jaar uit hun jonge levens te bannen? Daarmee PAS/ ouderverstoting als zijnde 'in het belang van de kinderen' te (laten) praktiseren... misdadig en onacceptabel. Houd vol, lieve meiden!Dat gaat NU stoppen: uit naam van mijn kinderen, het Nederlandse volk en Vrouwe Justitia...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia