maandag 29 februari 2016

Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn ezel(s). Ofwel: de verdwenen brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie - de staat liegt dat 'ie barst!d.d. 04-08-2013: Paul Law - 'Very funny Donkey Balls Time'

Ook de buurman doorziet het 'Krom-rijk der Nederlanden' allang!


Van een goede buurman krijg ik na lezing al jarenlang de re-gionale krant in de bus - waar ik dan altijd de leuke eh, ook leerzame stripjes/ artikelen uitknip en op mijn prikborden ko-
men 'ter lering ende vermaeck' van de 1e en 2e klas leerling-
en op mijn VO-school - maar ook regelmatig grappige of juist steunende mailbericht-jes. Mijn grote dank daarvoor! 

Ook de afgelopen week zond hij mij een tot dan onbekend 'modern sprookje' over een koning en 'n ezel dat ik graag gebruik...Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn OM/ CPG en MinVJ-ezel(s)


De titel werd aangepast maar verder 1:1 overgenomen, want helemaal goed/ typisch voor de wijze waarop in 'zijn Krom-rijk' = ons Nederland daadwerkelijk 'het boerenver
-stand' wordt afgedaan en bij het OM/ CPG en MinVJ vooral 'ezels' blijken te werken die 'schijt hebben aan de wet en kinder- of burgerbelangen. Veel plezier:


De koning en de ezel(s)


Er was eens een koning die wilde gaan vissen. Hij ont-bood de koninklijke weersvoorspeller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen. De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen. Dus gingen de koning en de koningin vissen. Onder-weg ontmoeten ze een boer met zijn ezel.

De boer zei: 'Uwe hoogheid, U zou beter terugkeren naar Uw paleis want weldra zal er een aanzienlijke hoeveelheid regen vallen.' De koning was beleefd en terughoudend en antwoordde: 'Ik heb een zeer ge-waardeerde paleisvoorspeller die hoog opgeleid is en bovendien jarenlange ervaring heeft. Ik betaal hem een hoog loon. Hij gaf me een zeer verschillende voorspelling. Ik vertrouw hem en dus zal ik niet terugkeren.'


En dus ging de koning verder naar het meer. Maar een korte tijd later viel eer een ver-schrikkelijke hoeveelheid regen. De koning en de koningin waren doorweekt en hun gevolg gniffelde om hen in zo'n beschamende toestand te zien. Woedend keerde de koning terug naar het paleis en beval de koninklijke weersvoorspeller te ontslaan. Dan ontbood hij de boer naar zijn paleis en bood hem de prestigieuze en dik betaalde baan van weersvoorspeller aan.


De boer zei: 'Uwe hoogheid, ik weet niets over weer voorspellen. Ik krijg deze informatie van mijn ezel. Hoe meer de oren van mijn ezel hangen, hoe harder het gaat regenen.' Dus gaf de koning de baan van weersvoorspeller aan de ezel. Vanaf toen begon het ge-bruik om bij de overheid domme ezels aan te stellen en hen de hoogste en invloedrijk-ste posities te laten bezetten.


En deze gewoonte is sindsdien blijven bestaan...!

Navraag 'onbekende/ niet-bestaande' brief van het Ministerie van VJ


Omdat de misdadige 'rechters' = krommers door niet-mijn Koning Willem-Alexander worden benoemd en met zijn hulp - even bellen met de Hoge Raad en 'geregeld', nietwaar?! - zeker ontslagen kunnen = moeten worden, werd hem herhaald verzocht om 'orde op zaken te stellen'.

Dit nadat bleek dat zowel het OM, het CPG en het MinVJ al maandenlang niets deden = niets wilden doen en gegrond-klagend burger als een 'persona non grata' behandelden/ negeerden in hun ivoren torens!

De verwijzingen door het kabinet/ mr. Beuker namens niet-mijn Koning Willem-Alexander (2x naar niets-doende MinVJ) en de uiteindelijke dooddoener naar een onbekende/ niet-bestaande brief van het MinVJ is typisch voor de huidige stand van de Nederlandse 'recht = krom-staat'. Het lijkt wel op een nieuwe 'bonnetjes/ briefjes-affaire'...?!

Om het 'naar elkaar verwijzen' te voorkomen werd zowel (het kabinet van niet-mijn) Koning alsook minister Van der Steur om de onverwijlde toezending van betreffende 'brief' verzocht. Wordt vervolgd...No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia