maandag 20 juli 2020

#NeoNaziNL-25: WAT ZEI WOUTER RAADGEVER NU? 'OM TE VOORKOMEN DAT HET VOLK óns LAND TERUGNEEMT'? LEG DAT NOG EENS precies UIT!DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK!

ÉCHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:

  KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie

WAT VOORAF GING:    

GRN: Merk op dat 'WOUTER RAATGEVER' en 'PETER BAARS' - ZIE 2e VIDEO HIERONDER - aldus de eigen melding; 'GOED SAMENWERKEN/ VRINDEN ZIJN'... 

  • LID van DEZELFDE 'CLUB VAN BROEDERS' = VRIJMET-SELAARS?? DAT ZOU toch 'ZOMAAR' KUNNEN, WOUTER?!

Simpel eigenlijk: 1 + 1 = 2, GRN VERTROUWT PETER BAARS NIET en aldus WILLEM RAATGEVER EVENMIN! GOEDE RAAD: MIJD die RAATGEVER (NVBer?)!


d.d. 14-07-2020: 
Rafaelo Raffie - KANTELPUNT NOODOPROEP

  • NIEUWE VERRADENDE BEDRIEGERS?!
versus DE GELE CAMERA - drs. E.M. Groenendijk MSc.:


d.d. 19-07-2020: #NeoNaziWereldWijd-3:


d.d. 19-07-2020: #NeoNaziNL-24:
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik