woensdag 5 oktober 2016

Minister-president Rutte blijft zich verstoppen in het Torentje na 'reality-shock?'; NL is geen 'democratische rechtstaat'... zie PAS-familiedrama!


Make love, not war. Het volk wil géén oorlog, beste macht'hebber's...!

Bijna ieder jaar vertel ik mijn leerlingen in Amsterdam over die 12-jarige jongen uit Gaza die 'in de armen van zijn vader werd doodgeschoten'. Terwijl deze man met 'zijn hele lijf en alles wat hij had', poogde om zijn zoon te beschermen tegen de kogels. Tevergeefs. Ongeacht 'van welke kant die kwamen'... wat is dit voor een wereld? Of het nu een 'Hamas-' of een 'Israël'-kogel was; die arme jongen is nu dood. In de hemel bij de engelen'; moge hij rusten in vrede. Iedere keer als ik daaraan denk, dan krijg ik kippenvel en word zeer verdrietig... al is dit 16 jaar geleden. En kijk het actuele nieuws: 'er werd sindsdien niets geleerd, laat staan ten goede veranderd'. In wat voor een wereld laten wij onze kinderen opgroeien...? Sta op ouders van nu!

'Make love, not war', is harder nodig dan ooit. En dat zeg ik niet alleen als 'de nieuwe hippie?', maar juist ook als prudent, eerzaam en bezorgd burger van Nederland. En ja, met wat academische titeltjes, maar ach, dat betekent alleen dat ik wat hersencel-len meekreeg en die weet te gebruiken. Mij hoeft u niet te geloven, want u zult echt zelf - indien nodig - de ogen en oren moeten openen, zelf gaan onderzoeken of 'het wel klopt' wat de huidige (en voorgaande?!) regering en overige macht'hebbers' ons vertellen... dat 'gelooft' u toch niet van mij en hopelijk ook niet 'van hen in het pak/ de regering'. Gebruik uw gezonde verstand en wees eens 'opstandig' en kijk naast het NOStumperds-journaal ook eens op internet... waar het echte = dus niet-gecensureerde c.q. niet-gemanipuleerde nieuws te vinden is. Veel dank en maak 'de rest' ook wakker, in ons aller belang...!


Mijn inziens werd Nederland 'in slaap gesust'... maar is aan het wakker worden! en daar zijn de 'zij' dan weer 'bang' voor, als u nog begrijpt wat ik bedoel...?

We leven in een voor de toekomst van onze eigen kinderen (en de onze?) belangrijke tijd waarin het volk, u en ik, 'het niet meer moet pikken'. Wij willen namelijk geen oorlog, met niemand niet. Dus ook niet met 'de Beer'/ Rusland, zoals ons gepoogd wordt met 'de staatspropaganda' als zijnde 'inevitable' - onvermijdbaar - op te dringen... no way! Het volk, of nu Nederlands of Russisch, wil vrede - mir, en dat blijft zo. Oorlog kent slechts - volkse - verliezers en 'de elite' in een bunker onder de grond!

Langs het spoor tussen Hilversum en Utrecht stond geschreven: 'alleen gekken en heel dommen geloven in wapens en bommen'... mooie spreuk en waar!
Maar wij zijn toch 'goed' en de anderen 'slecht'? Wordt ons voorgehouden...

Het is de hoogste tijd om Nederland terug te 'veroveren' op diegene die niet het belang van het volk dien(d)en... leve deze - pacifistische! - 'revolutie'. Nederland is en blijft Rood-Wit-Blauw, niet 'oranje'? Het Nederlandse volk - iedereen met een NL-paspoort, dat moge duidelijk zijn - staat nu samen op; voor echte vrijheid, gelijkheid en vooral: menselijk broederschap. Laat de macht'hebbers'/ de 'elite'... de minister van Defensie (of Offensief - neen!), de generaals, kolonels en alle andere 'oorlog-fans?' maar zelf in die tank plaatsnemen naar het front. Laat ze zelf maar met 'rotjes voor grote? jongens en meisjes' naar elkaar gooien op een netjes afgezet gebied, maar laat ons daar maar mooi even buiten...!


Wat een prachtige, echte oplossing voor 'alle wereldproblemen'... laat ze zelf maar 'fijn oorlogje met elkaar maken' en wij... volkeren van alle landen ter wereld kijken - als ze niet iets beters te doen hebben - hoe het afloopt 'in de ring'. Prime-time en mogelijk met interactieve 'gadgets on the site'... of zoiets?! Wat een amuse-mentswaarde; wat een kijkcijfers! En vooral: slechts een paar doden die zelf graag oorlogje wilden voerden... daar kunnen wij niet wakker van liggen. Zo lang het maar 'de oorlog(op)hitzers' zelf zijn. en dus niet 'het volk', de jongens en ook meisjes die werkelijk naar het front worden gestuurd 'omdat' ze beiden voor 'het = hun eigen goede?' kamp vechten, althans dat werd ze beiden verteld...! Wake up!

Laat ons, het 'gewone' volk maar 'doen wat ze altijd doen' en ga zelf 'lekker golfen of met je luxe jacht varen', maar neem 'de gewone  vrouw en man' eens wat serieuzer en maak echt werk van een betere wereld. Leg uit en dwing niet op. Laat ons leven...Voorkom juist oorlog, bevorder het welzijn van alle mensen en niet alleen van de 'happy few'... dan krijgt u een standbeeld in brons en wordt uw naam door ons in ere gehouden. Maar anders...? Worden alle bewijzen openbaar gemaakt en kan Nederland zelf lezen en horen dat 'de vrachtwagen vol', zoals melder van misstan-den Nico van den Ham dat recent op het Binnenhof aan vele ministers, staatssec-retarissen en andere 'belangrijk geachte' personen meldde, nog maar een 'under-statement' is van de werkelijke, diep-trieste 'gang van zaken' in de 'recht?'spraak anno 2016. Geen recht-, maar een kromstaat.


In casus PAS-familiedrama is er zeker - het 100% sluitende, wettig en overtuigende bewijs werd vergaard, zowel schriftelijk alsook audio-opnames - geen sprake van 'de democratische rechtstaat' waaraan minister-president Rutte 'geen enkele concessie doet'... maar blijkt de realiteit 'precies omgekeerd'! Hoe kan dat nou?

Klaarblijkelijk heeft Rutte 'zijn huiswerk niet gemaakt'; deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk mocht namelijk (nog) geen enkele reactie van hem ontvangen op de confron-tatie met 'slechts een kinderemmertje bewijslast uit de badkuip die in de vrachtwagen van Nico staat'... Onacceptabel.

Van minister dr. Plasterk/ Ministerie van BZK werd wel - na bijna 2 maanden wachten - en dan ook gelijk; een zeer schandalige brief ontvangen naar aanleiding van het wangedrag van de criminele gemeente Duiven te Gelderland. Publicatie volgt binnenkort...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia