zondag 30 september 2018

Neemt u mij de onprettige waarheid niet kwalijk maar ook als u wegkijkt of vingers in de oren stopt; die vieze chemtrailers 'giffen gewoon? door'!!


Word wakker, denk na en wees net zo boos als GRN - wij willen niet vergiftigd worden!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakte nog meer video-opnames van die smerige, giftige chemtrails in de lucht boven Bussum en omstreken.

Het is verschrikkelijk, geachte dames en heren! En: 'ze' houden niet op, niet vanzelf... wij moeten ze dwingen onmiddellijk te stoppen met het spuiten van dat gif gif gif of anders:


d.d. 30-09-2018:

   Stop chemtrails onmiddellijk!!
Wij eisen:


     Stop dag-dagelijkse vergiftiging!'

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GRN: En als je dan bezig bent om deze opname te maken, zie je wat mensen 'raar kijken'... want dit is niet wat zij bij het begin van de 'mooie? wandeling' op de vrije zaterdagmorgen wilden horen.

Neemt u mij dat niet al te kwalijk...

...maar ook als u wegkijkt of uw vingers in de oren stopt: chemtrailers 'giffen gewoon? door'!


GRN pikt dat niet en moet dus ook u confronteren met de waarheid:

  • of u die nu 'leuk' vindt of niet! Kijk toch:

GRN: Ziet u het verschil dan niet?

En zelfs 'als dit gewone? vliegtuigstrepen' zouden zijn... vindt u dat dan nog steeds 'normaal'? GRN vindt van niet.

Heel Holland hoest + 75% insecten dood - 1 + 1 = 2!

  • Nogmaals: dit zijn geen contrails maar chemtrails!


Wikipedia:

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en

daarmee een variant op het condensspoor (Engels: contrail, verkor-ting van condensation trail).


De term werd geïntroduceerd door complotdenkers

= klokkenluiders - die wel de waarheid melden!

die beweren dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht.

Het algemene idee is dat er sprake is van het moed-willig verspreiden van bepaalde chemische stoffen in de atmosfeer vanuit straal-vliegtuigen, waarbij de condensstrepen deze stoffen kunnen camoufleren. Chemicaliën die worden genoemd zijn onder andere barium en aluminiumzouten, polymeerve-zels of thorium.

Aanhangers van dit complot? = de waarheid! - menen een duidelijk onderscheid te zien tussen 'echte' condenssporen, die snel zouden verdwij-nen, en 'chemtrails' die veel langer zouden blij-ven hangen. Er wordt geclaimd dat condenssporen sinds 1995 een nieuwe chemische samenstelling hebben en daardoor langer blijven hangen.

  • Stop die gifspuiters onmiddellijk!GRN: Alstublieft, gebruik uw gezonde verstand, wees kritisch(er) en eis ook de on-middellijke stopzetting van zwaar giftige geo-engiNEEring/ weersmodificatie-programma's


  • Stop dagelijkse vergiftiging door chemtrails!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia